You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Getinge Infection Control

Kontrola zakażeń
w zakładach opieki zdrowotnej

Tematy

Kontrola zakażeń i reprocesowanie w służbie zdrowia

Każdego roku zakażenie związane z opieką zdrowotną dotyka setek milionów pacjentów (ZZOZ lub zakażenie szpitalne) na całym świecie.

Zakażenie związane z opieką zdrowotną to infekcja, którą pacjenci nabyli podczas pobytu w szpitalu lub innej placówce służby zdrowia, która nie była obecna ani w inkubacji w momencie przyjęcia do szpitala. W świecie zachodnim około 8% pacjentów przyjętych do szpitala przejmuje zakażenie, a w krajach rozwijających się jeszcze więcej.

Jakie są przyczyny zakażeń?

Zakażenia wywołane są przez różne mikroorganizmy, które są bardzo powszechne w naszym środowisku. Większość z nich jest nieszkodliwa lub nawet korzystna dla człowieka, ale pacjenci w służbie zdrowia są zazwyczaj bardziej narażeni na infekcje tymi szkodliwymi z powodu choroby pierwotnej i/lub innych czynników, które osłabiły układ odpornościowy pacjenta.

Bakterie

Bakterie rozmnażają się przez podział i mogą być niepatogenne (nieszkodliwe) lub patogenne (wywołujące choroby zakaźne). Niektóre bakterie mogą tworzyć bardzo odporne endospory, które można dezaktywować lub zabijać tylko w trakcie sterylizacji. Bakterie powodują choroby zakaźne, takie jak cholera, wąglik, trąd, dżuma, sepsa i MRSA.

Wirusy

Wirus ma prostą budowę i nie jest sklasyfikowany jako kompletna komórka. Aby wirus mógł się mnożyć, potrzebna jest inna komórka, którą zainfekuje wirus. Dzięki DNA lub RNA zainfekowanej komórki wirus może się podzielić i rozmnażać. Wirusy mogą powodować zakażenia wirusowe, takie jak przeziębienie, wścieklizna, ospa, odra, HIV, Polio, SARS i grypa.

Grzyby mikroskopowe

Grzyby mikroskopowe są bardziej rozwinięte niż bakterie i wirusy. Są około 20 razy większe niż bakterie. Większość patogennych grzybów wymaga dużej liczby, aby wywołać zakażenie i często wymaga osłabionego układu odpornościowego danej osoby. Drożdżyca to szereg zakażeń grzybiczych spowodowanych rodzajem drożdżaków o nazwie Candida. Candida powoduje na przykład infekcje drożdżakami w okolicy genitaliów oraz grzybicę paznokci.

Pierwotniaki

Pierwotniaki to organizmy jednokomórkowe, które zachowują się jak zwierzęta i są jednymi z najbardziej rozwiniętych mikroorganizmów. Pierwotniaki powodują takie choroby jak malaria, kryptosporydioza i śpiączka afrykańska.

Priony

Priony są cząstkami zakaźnymi, które składają się tylko z białek. Choroby prionów są spowodowane przez białko przyjmujące nieprawidłową formę, które następnie służy jako szablon po wprowadzeniu do zdrowego białka i jego zmianie w celu reprodukcji. Priony są bardzo trudne do dezaktywacji i WHO zaleca połączenie co najmniej dwóch metod dezaktywacji prionów (czyszczenie i sterylizacja). Priony wywołują chorobę wściekłych krów (BSE); kiedy ludzie są zakażeni, chorobę tę nazywa się chorobą Creutzfeldta-Jakoba.

Zasada bariery

 

Celem kontroli zakażeń jest zmniejszenie liczby czynników przyczynowych.

Getinge promuje koncepcję 3 stref — 2 barier, gdziekolwiek to możliwe.
Pierwsza bariera zapobiega skażeniom krzyżowym materiałów rozprzestrzenianym przez personel, a druga — mieszaniu czystych i sterylnych artykułów.
Strefy te są oddzielone przelotowymi urządzeniami myjąco-dezynfekującymi i sterylizatorami. Brudne artykuły trafiają do strefy odbioru na tych samych tacach, koszach i kontenerach, w których zostały dostarczone. Po kontroli wzrokowej artykuły są albo umieszczane bezpośrednio w przelotowych myjniach-dezynfektorach, albo myte ręcznie przez namaczanie, a następnie umieszczane w myjni-dezynfektorze.

Czyste i zdezynfekowane artykuły wchodzące do obszaru sortowania, kontroli i pakowania są wyładowywane. Po posortowaniu, sprawdzeniu i zapakowaniu artykuły są gotowe do sterylizacji. Po sterylizacji artykuły są przechowywane na stelażach lub na wózkach do dalszego transportu po terenie szpitala.

Dowiedz się więcej o 3 strefach działu sterylizacji

Mycie

Mycie jest uważane za najważniejszy etap procesu reprocesowania narzędzi i wyposażenia. Celem mycia jest usunięcie widocznych zabrudzeń i zmniejszenie ilości materiału biologicznego oraz przygotowanie do procesu dezynfekcji.

Dezynfekcja

Proces dezynfekcji w znaczącym stopniu zmniejsza ilość mikroorganizmów chorobotwórczych na narzędziach poprzez ich usunięcie i/lub zabicie. Przetrwalniki bakteryjne nie muszą być zabijane przez dezynfekcję, jednak ich liczba może zostać zmniejszona w wyniku procesu czyszczenia.

Sterylizacja

Sterylizacja obejmuje całkowite zniszczenie wszelkich form życia mikrobiologicznego, w tym bakterii, wirusów i zarodników. Aby sterylizacja była skuteczna, musi być poprzedzona myciem, usunięciem wszelkich obcych materiałów z przedmiotu, a także dezynfekcją, która ograniczy liczbę mikroorganizmów chorobowych do poziomu, który nie zagraża zdrowiu.

Przestrzegaj standardów WHO

Celem instrukcji „Dekontaminacja i reprocesowanie wyrobów medycznych dla placówek opieki zdrowotnej” jest zapewnienie wytycznych w zakresie poprawy standardów w systemach sterylizacji w różnych placówkach służby zdrowia na całym świecie.

Powiązane artykuły

  • Obróbka artykułów sterylizowanych

Zautomatyzowane rozwiązania w dziale CS

Automatyczne rozwiązania do załadunku i rozładunku maksymalizują wydajność mycia, dezynfekcji, sterylizacji i transportu narzędzi. Jest to wyjątkowo przydatne w placówkach, które muszą oszczędnie gospodarować powierzchnią użytkową i których nie stać na dodatkowe etaty i płacenie za czas poświęcany na dostarczenie każdego wózka wsadowego na miejsce.

Czytaj więcej

  • Obróbka artykułów sterylizowanych

Zautomatyzowana obsługa detergentów

Getinge CMS to centralny system dozowania, który umożliwia dostarczenie detergentu i zapewnienie jego właściwego poziomu w myjniach-dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych czy na stanowiskach mycia ręcznego znajdujących się w placówkach służby zdrowia czy laboratoriach.

Czytaj więcej

  • Obróbka artykułów sterylizowanych

7 często zadawanych pytań na temat budowy działu CS

Popraw bezpieczeństwo pacjenta, zmniejszając ryzyko zakażenia. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów obsługi związanej z przygotowaniem instrumentów, a wszystko zaczyna się od odpowiedniego projektu działu CS. Dowiedz się, na które pytania należy odpowiedzieć.

Czytaj więcej