You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Zastrzeżenie prawne dotyczące korzystania z Witryny


Zastrzeżenie prawne


Jest to ogólne zastrzeżenie prawne w odniesieniu do witryny internetowej Getinge www.getinge.com. Należy pamiętać, że w innych witrynach internetowych firmy Getinge mogą znajdować się dodatkowe zastrzeżenia i informacje prawne.
Getinge AB i jej podmioty stowarzyszone („Getinge”) publikują informacje w tej Witrynie wyłącznie w celach informacyjnych, dlatego nie można ich interpretować jako porad lub zaleceń. Na niniejszej Witrynie nie można opierać żadnych decyzji ani działań. Zawartość Witryny może nie być wyczerpująca czy aktualna. Wszystkie informacje podajemy w dobrej wierze, ale NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, a korzystanie z informacji lub materiałów zawartych w tej Witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkowników.
Żadna z informacji zawartych w tej Witrynie nie stanowi zaproszenia do inwestowania lub dokonywania innych transakcji na papierach wartościowych Getinge. Rzeczywiste wyniki i rozwój sytuacji mogą istotnie różnić się od stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w tej Witrynie (patrz poniżej). Dotychczasowa wartość papierów wartościowych nie wskazuje na ich wartość w przyszłości.
Getinge nie gwarantuje, że dostęp do Witryny będzie możliwy przez cały czas, ani że Witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Korzystając z Witryny akceptujesz określone tu warunki. Dlatego też przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy dokładnie zapoznać się z jej polityką i Polityką prywatności, a następnie regularnie do nich powracać, ponieważ firma Getinge może wprowadzać zmiany i aktualizacje.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości


Niniejsza Witryna może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłych działań, wyników lub warunków rynkowych. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na naszych poglądach i oczekiwaniach dotyczących przyszłych zdarzeń wyłącznie w momencie ich formułowania. Nie ma pewności, że takie oczekiwania się urzeczywistnią. Ponieważ stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają założenia i szacunki, które podlegają znanemu i nieznanemu ryzyku i niepewności, rezultat może się znacznie różnić od tego, co w nich przedstawiono. Nie zobowiązujemy się do publicznego aktualizowania lub korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo lub regulacje giełdowe.

Prawa autorskie i znaki towarowe


Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość Witryny jest chroniona prawem autorskim, prawem pokrewnym lub innym prawem własności intelektualnej Getinge. Obejmuje to znak towarowy „Getinge” oraz inne logo i znaki towarowe, które mogą pojawić się w tej Witrynie. Zabrania się używania i powielania logo Getinge, znaków towarowych, utworów chronionych prawem autorskim i powiązanych praw bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Z wyjątkiem danych osobowych wskazanych w RODO, jeśli wysyłasz do nas informacje lub materiały za pośrednictwem tej Witryny, pamiętaj, że Getinge może wykorzystywać je na całym świecie, bez ograniczeń czasowych (lub co najmniej przez 50 lat), wprowadzać w nich zmiany, publikować je, a także przekazywać je stronom trzecim i dysponować nimi w inny sposób. Nie otrzymasz żadnej rekompensaty za takie wykorzystanie. Wysyłając do nas dowolne informacje lub materiały za pośrednictwem tej Witryny, wyrażasz zgodę na takie ich wykorzystanie przez Getinge i gwarantujesz, że masz prawo do wysyłania informacji lub materiałów do Getinge zgodnie z niniejszymi warunkami.