You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Getinge Hybrid OR

Zrównoważony rozwój

Działania firmy Getinge na rzecz zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część naszej pasji do życia. Pomagamy naszym klientom ratować życie, angażując się w prowadzenie działalności w sposób społecznie, etycznie i ekologicznie uzasadniony w całym łańcuchu wartości. Szanując naszych klientów, pracowników i planetę we wszystkim, co robimy, chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Nasze działania dotyczące zrównoważonego rozwoju skupiają się na trzech obszarach:

Etyczne zachowanie w biznesie

Firma Getinge podpisała inicjatywę ONZ Global Compact i popiera jej dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są regulowane przez nasz kodeks postępowania oraz szereg polityk związanych z prawami człowieka, przeciwdziałaniem korupcji czy związanych ze środowiskiem.

Getinge A Sustainable Offer

Zrównoważona oferta

Stosując zasady EcoDesign do projektowania produktów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na środowisko podczas całego cyklu ich życia, minimalizujemy zużycie materiałów, zapewniamy, że nasze produkty nadają się do recyklingu i pomagamy naszym klientom zmniejszyć zużycie energii, wody i innych materiałów eksploatacyjnych.

Getinge people & society

Ludzie i Społeczeństwo

W firmie Getinge staramy się wnosić pozytywny i trwały wkład w życie społeczności, w których działamy. Nasze korporacyjne działania społeczne opierają się na wysokich standardach w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, praw człowieka, dyskryminacji i etyki. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w działania stanowiące wzór etycznego zachowania i uczciwości zawodowej.

10 sposobów na uczynienie sterylnej regeneracji bardziej zrównoważoną

We współpracy z klientami z całego świata stworzyliśmy poradnik na temat tego, jak uczynić sterylną regenerację bardziej zrównoważoną. Uważnie wsłuchaliśmy się w opinie i doświadczenia klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie sterylizacji, aby opracować konkretną, ukierunkowaną na klienta komunikację.

Download the Sustainability Handbook here

Zaktualizowany raport na temat zrównoważonego rozwoju 2019

Firma Getinge angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej opieki zdrowotnej i społeczeństwa. W naszej pracy kierujemy się przekonaniem, że odpowiedzialna firma przyczynia się do zwiększenia wartości zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o naszych ambicjach, celach i postępach w Zaktualizowanym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2019.

Pełny raport GRI znajduje się w Raporcie Rocznym 2019.

Pobierz raport

UN Global logo

UN Global Compact

Wspieranie programu UN Global Compact jest ważną częścią naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, staramy się uwzględniać jego zasady dotyczące praw człowieka, pracy i środowiska w naszej codziennej pracy.

sustainable development goals

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Inicjatywa UN Global Compact ustanowiła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Firma Getinge popiera wszystkie z nich i określiła te, które mają największe znaczenie dla naszej działalności.

EcoVadis

W 2019 r. rozpoczęliśmy ocenę naszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem systemu EcoVadis, który jest wiodącym systemem oceny aspektów środowiskowych, dostawców, warunków pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu i podwykonawców.

Getinge annual report 2019

Raport roczny firmy Getinge za rok 2019

Firma Getinge raportuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami GRI (Global Reporting Initiative). Przeczytaj więcej w Raporcie Rocznym 2019.

Pobierz Raport Roczny 2019