You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Laboratoria badawcze

Poszukiwania produktów ratujących życie oraz metod leczenia

Badania te prowadzą to odkryć, które z kolei umożliwiają opracowanie nowych terapii i nowych leków do leczenia ludzi i zwierząt. Pomimo różnorodności wymagań stawianych przez specjalistów w nauce i przemyśle, wszystkie oznaczają te same wyzwania: czystość, niezawodność, powtarzalność i skalowalność.

Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym i zapewnienie wiarygodności danych naukowych

Integralność danych naukowych gromadzonych we współczesnych ośrodkach badań i laboratoriach biomedycznych ma nadrzędne znaczenie dla ludzkości. Dlatego tak istotne jest to, aby ośrodki badawcze oraz laboratoria były bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń. Produkujemy myjnie laboratoryjne i biomedyczne, sterylizatory, zautomatyzowane systemy obsługi oraz bioreaktory, aby zapewnić sterylne badania i testy.

Dowiedz się, jak Getinge może wesprzeć Was fachową wiedzą i rozwiązaniami dla bezpiecznej i wydajnej organizacji pracy w laboratorium lub ośrodku badań biomedycznych. 

Getinge Laboratory Washer and Sterilizer

Mycie i sterylizacja sprzętu laboratoryjnego

Szklane naczynia i utensylia muszą być czyste i suche ze względu na ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. W laboratoriach mikrobiologicznych naczynia szklane muszą być także sterylne, aby nie stwarzały zagrożenia przeniesienia żywych mikroorganizmów, endotoksyn, czy też pozostałości chemicznych. Getinge oferuje szereg sterylizatorów i myjni laboratoryjnych, które spełnią Twoje zapotrzebowanie na dekontaminację laboratoryjnych naczyń szklanych i utensyliów.

Więcej informacji o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom krzyżowym

Rozwój linii komórkowych

Aby znaleźć optymalną recepturę na rozwój komórek i bakterii, konieczne są liczne badania i eksperymenty. Getinge oferuje systemy bioreaktorów Applikon, które wspomagają naukowców w optymalizacji bioprocesów i zwiększaniu skali produkcji.

Więcej informacji o bioprocesach na wczesnych etapach produkcji

Zapewnienie bezpieczeństwa w laboratoriach BSL

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne wiwarium bez zanieczyszczeń

Wiwarium jest środowiskiem kontrolowanym, które ma chronić zarówno badany obiekt, jak i personel badawczy. Systemy i rozwiązania Getinge spełniają potrzeby wiwariów w zakresie mycia i sterylizacji oraz umożliwiają automatyczna obróbkę klatek.

Zanieczyszczenia biologiczne — usuwanie materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne

W ośrodkach badawczych BSL-3 i BSL-4 odpowiednia obróbka materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne ma krytyczne znaczenie. Ośrodki te muszą chronić swoje środowiska badawcze przed zanieczyszczeniem, wdrażając jednocześnie bariery biologiczne, aby chronić środowisko zewnętrzne przed szkodliwymi patogenami. Getinge oferuje rozwiązania do mycia, biodekontaminacji oraz sterylizacji umożliwiające bezpieczną i efektywną obróbkę materiałów, zgodnie z ich klasyfikacją i według poziomów bezpieczeństwa biologicznego.

Zapobieganie zanieczyszczeniom w sektorze nauki i przemysłu

Przechodząc od badań do produkcji, Getinge zapewnia rozwiązania zapobiegające zanieczyszczeniu w farmaceutycznych zakładach produkcyjnych.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań dla produkcji farmaceutycznej i
laboratoriów badawczych.