You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Applikon Cultivation Systems

Bioprocesy na wczesnych etapach wytwarzania

Od rozwoju linii komórkowych po hodowlę komórek

Stworzenie odpowiedniego środowiska dla optymalnego wzrostu komórek i bakterii jest kluczowym aspektem wytwarzania produktów ratujących życie, takich jak szczepionki. 

Poprawiamy jakość życia

Systemy bioreaktorów stanowią główne ogniwo łańcucha wytwarzania produktów wpływających na poprawę jakości życia, takich jak szczepionki, przeciwciała, tkanki, nutraceutyki, leki biopodobne, enzymy, biopaliwa i bioplastiki.

Dzięki wykorzystaniu skalowalnych platform, począwszy od wstępnych badań, poprzez rozwój, aż po produkcję na pełną skalę, możliwe jest zminimalizowanie występowania podwyższonego ryzyka pomiędzy poszczególnymi fazami procesów oraz skrócenie czasów wprowadzania produktów na rynek. Kluczowym czynnikiem w osiąganiu wyznaczonych celów jest owocna współpraca zarówno z naukowcami, jak i pracownikami produkcji, dzięki której mogą oni lepiej zrozumieć bioprocesy zachodzące na wczesnych etapach wytwarzania.

Obszary zastosowań

Różnorodność zastosowań wymaga stosowania zróżnicowanych rozwiązań. Dowiedz się, w jaki sposób konfigurować bioreaktory jednorazowe, a także wielokrotnego stosowania - wykonane ze szkła i stali nierdzewnej, dostosowane do sterylizacji w autoklawach tak, aby mogły sprostać każdemu zastosowaniu.

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym systemy bioreaktorów wspomagają prowadzenie prac nad lekami, szczepionkami, lekami regeneracyjnymi, a także terapiami komórkowymi i genowymi.

Biotechnologia przemysłowa

W przypadku biotechnologii przemysłowej systemy bioreaktorów wykorzystywane są do badań i produkcji biopaliw, żywności, napojów oraz biochemikaliów.

Zapewniamy niezawodne rozwiązania wykorzystywane podczas prac nad bioprocesami, poprawiającymi jakość życia

            

Applikon biobundles

These Applikon turnkey bioreactor systems are equipped with all necessary components and accessories to get started right away.

Dowiedz się więcej o Applikon biobundles