You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Reprocesowanie narzędzi chirurgicznych

Reprocesowanie narzędzi chirurgicznych

Obieg dla Życia

Firma Getinge specjalizuje się w organizacji płynnych procesów reprocesowania narzędzi. Możemy pomóc w stworzeniu sprawnego i kosztowo efektywnego procesu — od chwili użycia narzędzi, do momentu ich zabezpieczenia i przygotowania do ponownego użycia. Kiedy chcesz zapewnić swoim pacjentom najbezpieczniejsze warunki operacji, jesteśmy przy Tobie przez cały czas i pracujemy w Twoim zespole.

Optymalizacja sterylizacji polega na optymalizacji czasu i kontroli. Poprzez innowacje i doświadczenie dzielimy się naszą wiedzą, usługami oraz zintegrowanymi rozwiązaniami, które pomagają udoskonalić Wasze procesy. Abyście mogli ratować życie. W niekończącym się procesie — Obieg dla Życia.

Po operacji i czyszczenie wstępne

Brudne artykuły z sal operacyjnych, oddziałów, izby przyjęć i innych miejsc trafiają do sterylizatorni. Po kontroli wzrokowej można je od razu umieścić na wózkach wsadowych i załadować do myjni-dezynfektorów. Narzędzia można także wyczyścić ręcznie, namaczając je, płucząc natryskowo i poddając obróbce ultradźwiękowej, a dopiero potem umieścić w myjni-dezynfektorze. 

Mycie i dezynfekcja
do kontroli i pakowania

Do strefy czystej docierają czyste i zdezynfekowane artykuły w celu ich posortowania, skontrolowania i zapakowania. Można je rozładować ręcznie lub przy użyciu zautomatyzowanego systemu. Po posortowaniu, skontrolowaniu i zapakowaniu artykuły są gotowe do sterylizacji.

Sterylne narzędzia
— gotowe do ponownego użycia

Po sterylizacji artykuły mogą być przechowywane w specjalnym miejscu, gdzie czekają do czasu ponownego użycia, lub transportowane bezpośrednio do następnego zabiegu.

Materiały eksploatacyjne

– dla precyzyjnych i spójnych wyników

Zarządzanie
artykułami sterylnymi

– pełny przegląd oraz integracja
łańcucha dostaw instrumentów

Mycie i dezynfekcja endoskopów

Miej pewność, że endoskop jest zawsze czysty i zdezynfekowany.

Getinge architectural planning

Od wstępnego planowania do optymalizacji procesów pracy

Planowanie jest najważniejsze. Podczas projektowania zaplecza sterylizacyjnego, które sprosta potrzebom szpitala przez najbliższe 15-20 lat, niezwykle ważne jest to, aby wszystko się zgadzało już od samego początku. Dzięki odpowiedniemu projektowi można uzyskać najlepszą organizację pracy, która będzie służyć szpitalowi przez wiele lat.

Getinge 360 services

Usługi Getinge 360°

Getinge oferuje usługi i wiedzę specjalistyczną mające na celu poprawę organizacji pracy, wydłużenie czasu sprawnego działania urządzeń oraz zwiększenie bezpieczeństwa personelu i pacjentów.  

Getinge Online statistics on hospital equipment

Getinge Online dla
urządzeń reprocesujących

Getinge Online to nasze połączone rozwiązanie, które zapewnia najwyższą wydajność i dostępność urządzeń Getinge, umożliwiając szybkie, aktywne rozwiązywanie problemów oraz maksymalizację czasu pracy i wydajności sprzętu.