You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Odsysanie na mokro czy na sucho: który system lepiej sprawdzi się w Twojej praktyce lekarskiej?

Obie metody chronią pacjenta i zapewniają dostęp do przestrzeni opłucnowej przez komorę zastawki.
Atrium Water seal

Wady systemu wodnego

Pierwotnie wysokość podciśnienia przenoszonego do klatki piersiowej pacjenta była regulowana słupem wody. Po wprowadzeniu zintegrowanych systemów do drenażu jednorazowego użytku słup wody został zastąpiony komorą kontroli ssania (patrz ilustracja po lewej stronie). Od poziomu wody w tej komorze zależy wysokość podciśnienia przenoszonego do klatki piersiowej pacjenta. System wodny ma dwie wady: bulgotanie pęcherzyków powietrza i parowanie wody. W miarę, jak woda wyparowuje i spada jej poziom, wysokość podciśnienia przenoszonego do klatki piersiowej również się zmniejsza. Dodatkowo, przygotowanie zestawów wodnych zajmuje więcej czasu, są one cięższe podczas użytkowania (potencjalny problem podczas transportu pacjenta), a przewrócenie się zestawu drenującego może spowodować przelanie wody do innych komór lub rozlanie na podłogę

Graphic Atrium dry suction regulator

Samoregulujące się systemy drenujące do odsysania na sucho

Współczesne samoregulujące się systemy drenujące do odsysania na sucho mają wbudowany niewielki regulator. O ile szpitalne gniazdo podciśnienia zapewnia odpowiedni strumień powietrza (potwierdzony wskazaniami na drenażu), zostanie on odpowiednio dostosowany do zmian początkowej wysokości podciśnienia oraz do zmian związanych z pacjentem, tak aby utrzymać podciśnienie na poziomie ustawionym na systemie drenującym. System działa bardzo cicho. Nie zaobserwowano także bulgotania. Dodatkowo te zestawy drenujące zapewniają szerszy zakres poziomów ssania, od -10 cm H₂O do -40 cm H₂O; brak konieczności martwienia się ewaporacją; w przypadku wyrwania drenu istnieje mniejsze prawdopodobieństwo przedostania się wody do innych komór; jest lżejszy i łatwiejszy do przygotowania.

Atrium Express Dry Seal Chest Drain

Fast set-up speed and efficiency with advanced dry seal technology.

Dowiedz się więcej o Atrium Express Dry Seal Chest Drain

Atrium Express Mini 500 Mobile Dry Seal Drain

A full-featured mobile chest drain, lightweight and ergonomic for easy patient ambulation.

Dowiedz się więcej o Atrium Express Mini 500 Mobile Dry Seal Drain

Atrium Oasis Dry Suction Water Seal Chest Drain

Combines dependable preset -20 cmH2O vacuum control with state-of-the-art dry suction regulation.

Dowiedz się więcej o Atrium Oasis Dry Suction Water Seal Chest Drain

Atrium Ocean Wet Suction Water Seal Chest Drain

Traditional design you trust... Innovations you'll appreciate

Dowiedz się więcej o Atrium Ocean Wet Suction Water Seal Chest Drain