You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Advanced hemodynamic Monitoring

Zyskaj pełny
obraz hemodynamiczny

 

Rozpoznaj skomplikowaną sytuację hemodynamiczną

Życie Twoich pacjentów w stanie krytycznym uzależnione jest od tego, czy trafnie dobierzesz kolejny krok leczenia. Do konfliktów terapeutycznych często dochodzi na oddziałach intensywnej terapii medycznej, na których wymagane jest posiadanie wiarygodnych i pewnych informacji. Zestaw wiarygodnych parametrów hemodynamicznych może pomóc w określeniu najlepszego indywidualnego sposobu leczenia Twoich pacjentów.[1]

Hemodynamic questions to ask

Pytania dotyczące hemodynamiki

Monitorowanie nie zmniejsza śmiertelności ani zachorowalności pacjentów, niemniej jednak dostarcza cennych informacji, które powinny być wykorzystywane podczas przygotowywania planów leczenia i jak najszybszego zastosowania zindywidualizowanego leczenia ukierunkowanego na cel. 

W celu zapewnienia szerokiego zakresu informacji istnieje możliwość uzyskania i wykorzystania szeregu parametrów będących punktem wyjścia podczas podejmowania decyzji związanych z leczeniem.

Indywidualne strategie leczenia

Pacjentów intensywnej opieki medycznej często charakteryzuje niestabilna hemodynamika. Niejasności dotyczące stanu objętości wewnątrznaczyniowej oraz konflikty terapeutyczne utrudniają wdrożenie odpowiedniej strategii leczenia: Zwiększenie objętości? Zastosowanie wazopresora czy wsparcia inotropowego?

Niezwykle istotne znaczenie posiada perfuzja narządów i optymalne natlenienie tkanek. Jednocześnie, kluczowym jest również unikanie hyperwolemii, która może prowadzić do obrzęku płuc i przerwania wymiany gazowej. 

Dlatego też zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne odgrywa kluczową rolę w zakresie wdrażania strategii terapeutycznych ratujących życie[2].

Indywidualne monitorowanie hemodynamiczne wykazuje następujące zalety:[1], [3]

Better outcomes through individualized hemodynamic management

Ostrożne zarządzanie pojemnością minutową serca i jej czynnikami warunkującymi może wspomóc lekarzy w przypadku stosowania procedur resuscytacyjnych u pacjentów w stanie krytycznym. Wdrożenie zindywidualizowanych protokołów monitorowania hemodynamicznego prowadzi do optymalizacji interwencji terapeutycznych i ma potencjał poprawy wyników.[3]

Ocena pełnego obrazu hemodynamicznego pacjenta

W przypadku pacjentów intensywnej terapii medycznej ogromne znaczenie ma monitorowanie funkcji sercowo-naczyniowej. PiCCO umożliwia dokonywanie minimalnie inwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych, takich jak pojemność minutowa serca, oraz określanie: obciążenia wstępnego, obciążenia następczego i kurczliwości. Ponadto parametr ELWI umożliwia precyzyjną ocenę pozanaczyniowej wody płucnej. Taki zestaw niezawodnych parametrów hemodynamicznych może pomóc w określeniu najlepszego indywidualnego sposobu leczenia pacjentów w stanie krytycznym. 

Poznaj zaawansowane parametry hemodynamiczne

Ocena wydolności wątroby

Ocena wydolności wątroby w celu resekcji i przeszczepienia nie może być spóźniona. Nasze rozwiązanie do nieinwazyjnej oceny wydolności wątroby może pomóc w wykonaniu tej oceny przy łóżku pacjenta i w doborze odpowiedniego sposobu leczenia.

Więcej na temat monitorowania LiMON

CeVOX advanced hemodynamic monitoring of patient's oxygen balance

Utrzymuj odpowiedni bilans tlenowy

Najważniejsze narządy Twoich pacjentów są niezwykle wrażliwe na epizody hipoksji. Zapewniamy łatwy w użyciu podgląd metabolizmu tlenowego pacjenta wraz z rozwiązaniami do ciągłego monitorowania bilansu tlenowego.

Więcej na temat monitorowania CeVOX

Stała identyfikacja poziomu ryzyka pacjenta

Podsumowanie parametrów hemodynamicznych, czytelnych już na pierwszy rzut oka, a także interakcja wartości progowych, umożliwia natychmiastowe i ukierunkowane dostosowanie sposobu leczenia. Nieustannie aktualizowane informacje dotyczące wszelkich zmian stanu hemodynamicznego pomagają dostosowywać strategie leczenia każdego indywidualnego pacjenta.

Poznaj platformę monitorującą PulsioFlex

Wszystkie źródła

 1. Goepfert M, et al.,
  Individually Optimized Hemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit: A Prospective, Randomized Controlled Trial. Anesthesiology 2013;119(4):824-836.

 2. Busse L, Davison D, Junker C, Chawla L.
  Hemodynamic Monitoring in the Critical Care Environment,
  Advances in Chronic Kidney Disease 2013

 3. Yuanbo Z, Jin W, Fei S. et al.
  ICU management based on PiCCO parameters reduces duration of mechanical ventilation and ICU length of stay in patients with severe thoracic trauma and acute respiratory distress syndrome. Ann. Intensive Care 6, 113 (2016).
  https://doi.org/10.1186/s13613-016-0217-6