You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Obrazowanie multimodalne zwiększające skuteczność terapii

Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak daleko mógłbyś zajść w dziedzinie innowacyjnego leczenia, gdybyś tylko na swojej sali operacyjnej posiadał swobodny dostęp do każdej metody obrazowania?

Pobierz naszą broszurę i zainspiruj się

Poznaj moc obrazowania multimodalnego

Wskazówki dostarczane za pośrednictwem obrazów ułatwiają prowadzenie obrazowania w trakcie trwania operacji oraz weryfikację wyników leczenia. Umożliwiają także lekarzom ustalenie, czy procedura zabiegowa wymaga modyfikacji, czy też zapewnia możliwość dalszej kontynuacji.
Dzięki połączeniu wielu metod obrazowania posiadasz natychmiastowy dostęp do wszystkich korzyści i zalet każdej metody obrazowania już w trakcie leczenia, bez konieczności wybierania rozwiązań kompromisowych.

Możliwości obrazowania multimodalnego z wykorzystaniem technologii PILOT

W celu wyeliminowania konieczności zmiany pozycji pacjentów podczas przenoszenia pomiędzy stołem chirurgicznym a stanowiskiem obrazowania, firma Getinge połączyła swoje siły z Siemens Healthineers w celu opracowania systemu transportu pacjentów, PILOT.

W połączeniu z rewolucyjnym rozwiązaniem Siemens Healthineers nexaris Angio-MR-CT* likwidujemy fizyczne ograniczenia w zakresie obrazowania multimodalnego wykonywanego na salach operacyjnych w celu planowania zabiegów, dostarczania niezbędnych wskazówek w trakcie operacji oraz bezpośredniej kontroli jakości z korzyścią dla optymalnych wyników w zakresie leczenia pacjentów.

Skrótowe omówienie nexaris Angio-MR-CT*

nexaris Angio-MR-CT* zapewnia możliwość bezproblemowego łączenia ze sobą różnych typów obrazowania śródoperacyjnego w obrębie jednego zabiegu. Innymi słowy otrzymujesz do swojej dyspozycji wszystkie zalety obrazowania angiograficznego, metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej bez konieczności uznawania jakichkolwiek kompromisów.

Więcej informacji o nexaris

Getinge patient transfer solutions

„Tego typu wielofunkcyjne pracownie obrazowania staną się laboratoriami przyszłości.”

Dr n. med., prof. Lee Swanstroem Dyrektor ds. innowacji
Szpitala Uniwersyteckiego w Strasbourgu, Francja

Transfer pacjenta bez zmiany pozycji

PILOT (Patient Intra-hospital Onboard Transfer System), to skoncentrowany na pacjencie system przenoszenia, eliminujący bariery w zakresie śródoperacyjnego stosowania obrazowania angiograficznego całego ciała, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, zapewniający możliwość wykorzystywania w dowolnym momencie trwania zabiegu.

Za sprawą tej nowej technologii, pacjent może pozostawać w stabilnej, zaplanowanej uprzednio pozycji, podczas gdy wszystkie zadania związane z obrazowaniem wykonywane są wokół niego.

Holistyczna organizacja pracy na i poza salą operacyjną

Maquet Transmobil TT-M Patient Transporter** zapewnia również dodatkową możliwość przenoszenia pacjenta, przy zachowaniu jego stabilnej pozycji, pomiędzy salą operacyjną a oddziałem intensywnej terapii, a także wszędzie pomiędzy:

– lądowiskiem dla helikopterów lub oddziałem ratunkowym a OIOM-em, radiologią lub salą operacyjną
– OIOM-em a salą operacyjną i z powrotem na oddział opieki pooperacyjnej
– z innych sal operacyjnych do pomieszczeń, w których wykonywany jest rezonans magnetyczny

PILOT Hybrid graphic

Kluczem do sukcesu jest bezproblemowy dostęp do wszystkich metod obrazowania

Podstawą koncepcji transferu pacjentów jest nowa płyta przeznaczona do transportu będąca owocem współpracy firmy Getinge i Siemens Healthineers. Umożliwia ona przenoszenie pacjentów ze stołu operacyjnego Maquet Magnus na stół Combi Dockable Table *,*** i z powrotem, bez konieczności dokonywania zmiany pozycji pacjenta.

Bezproblemowy transport pomiędzy dwiema wyspecjalizowanymi salami, np. salą neuronawigacji a Hybrydową Salą Operacyjną, w dowolnym momencie trwania zabiegu, staje się nowym standardem wprowadzanym do sal operacyjnych.

Stół operacyjny Maquet Magnus

Maquet Magnus oferuje niespotykaną swobodę na sali operacyjnej. Prezentowany stół zapewnia możliwość dowolnej konfiguracji dostosowanej od potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych. W połączeniu ze specjalnym blatem i płytą transportową umożliwia łatwy dostęp do wszystkich metod obrazowania nexaris Angio-MR-CT*. Nawet w sytuacjach, w których kluczową rolę odgrywa czas, Maquet Magnus zapewni Ci swobodę, dzięki której będziesz w stanie podejmować najlepsze możliwe decyzje dla swoich pacjentów.

Więcej informacji o Maquet Magnus

Dostosuj swoją pracownię multimodalną

Dzięki bezproblemowemu dostępowi do obrazowania multimodalnego oraz możliwości transportu pacjentów w obrębie całego szpitala, połączenie rozwiązań nexaris Angio-MR-CT* i PILOT pozwoliło na wytyczenie zupełnie nowej ścieżki leczenia.
Połączmy wspólnie nasze siły, aby zaprojektować salę operacyjną, która pomoże wprowadzić w życie innowacje w leczeniu pacjentów.

Współpraca z doświadczonym partnerem

Bezproblemowa integracja to coś więcej niż tylko dostarczenie gotowych rozwiązań. Przede wszystkim chodzi tutaj o optymalizację procesów i obszarów roboczych, synchronizację komponentów i wdrożenie w obrębie całego pomieszczenia międzynarodowych standardów z zakresu higieny.

Zespoły ds. planowania projektów firmy Getinge dysponują specjalistyczną wiedzą i narzędziami niezbędnymi do tworzenia spójnych i harmonijnych przestrzeni roboczych. Zachęcamy do wykorzystania naszej wiedzy zgromadzonej podczas instalacji ponad 1.000 sal operacyjnych i wspólnego zaprojektowania optymalnej przestrzeni pracy przeznaczonej dla personelu chirurgicznego.

Stworzone z myślą o rozwoju

Hybrydowe Sale operacyjne Getinge to przyszłościowa, długoterminowa inwestycja. Nasze rozwiązanie Hybrydowych Sal Operacyjnych ma modułową i starannie przemyślaną budowę, która umożliwia stopniowe zastępowanie starych technologii nowymi. Nowe technologie chirurgiczne i metody obrazowania można więc wbudowywać w istniejącą infrastrukturę.

Sprawdź nasze rozwiązania z zakresu Hybrydowych Sal Operacyjnych, aby lepiej poznać ofertę firmy Getinge dla Twojej pracowni multimodalnej.

Dowiedz się więcej na temat Hybrydowych Sal Operacyjnych

Dokumentacja

* Przedstawione tu informacje dotyczą produktów innych producentów, w związku z czym to na nich spoczywa odpowiedzialność prawna za oferowane przez nich produkty. W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednimi producentami.

** Produkt jest obecnie niedostępny w sprzedaży.

*** Produkty/funkcje (tutaj wyszczególnione) nie są dostępne we wszystkich krajach. Ze względu na wymogi prawne nie ma możliwości zagwarantowania ich przyszłej dostępności.

Obrazy oraz filmy wykorzystano dzięki uprzejmości firmy Siemens Healthcare GmbH.