You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Zadbaj o odpowiednie
dostarczanie narzędzi zabiegowych

Zarządzanie artykułami sterylnymi

Dokładne reprocesowanie, zarządzanie zapasami, logistyka oraz zautomatyzowane ustalanie priorytetów sterylizacji mają kluczowe znaczenie dla realizacji harmonogramu zabiegów chirurgicznych i zagwarantowania zwrotu z inwestycji. Rozwiązania firmy Getinge do zarządzania dostarczaniem wyrobów sterylnych mają charakter skalowalny, co pozwala dopasować je do Twoich potrzeb — od podstawowego systemu identyfikowalności, koncentrującego się na rejestrowaniu danych dotyczących narzędzi oraz zgodności z przepisami, po zaawansowane rozwiązania, obejmujące automatyzację i integrację z infrastrukturą informatyczną szpitala, umożliwiające efektywne wykorzystywanie zasobów i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Dowiedz się, w jaki sposób poprawić identyfikowalność, wykorzystanie i logistykę instrumentów

T-DOC 2000, to najwyższej klasy rozwiązanie firmy Getinge do zarządzania artykułami sterylnymi, które zapewnia pełną identyfikowalność, optymalne wykorzystanie narzędzi i urządzeń oraz ich terminowe dostarczanie na czas operacji, umożliwiając najlepszą możliwą opiekę nad pacjentami.

Więcej informacji na temat T-DOC 2000

T-DOC assistant scans load to sterilizer

T-DOC Select

T-DOC Select, to rozwiązanie firmy Getinge służące do śledzenia obiegu narzędzi, przeznaczone dla średniej wielkości szpitali, umożliwiające optymalizację sterylizacji i zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi przygotowywania artykułów sterylizowanych.

T-DOC endo assistant registering endoscopes with T-DOC Sterile Supply Management from Getinge

T-DOC Endo

T-DOC Endo, to opracowane przez firmę Getinge rozwiązanie do śledzenia endoskopów giętkich, umożliwiające zarządzanie i dokumentowanie skomplikowanych procesów z zakresu obchodzenia się i ponownego przygotowywania endoskopów. Zapewnij właściwe wykonywanie zabiegów i uzyskaj kompletny wgląd w zapasy endoskopów.

Sterile-assistant-fills-in-Meditrax-washer-cycle-record-in-CSSD-soiled-area

Meditrax

Meditrax, to ręczne rozwiązanie firmy Getinge do zapewniania identyfikowalności i dbałości o jakość, które pozwala zapewnić bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i placówkom, ułatwiając dokumentowanie wszystkich etapów przepływu narzędzi sterylizowanych.

GMS-assistant-laser-marking-surgical-instrument

GMS — rozwiązanie do znakowania
narzędzi chirurgicznych

GMS oferuje możliwość trwałego, nieulegającego zniszczeniom, wysokiej jakości znakowania przyrządów, endoskopów, klipsów i tac ułatwiającego śledzenie poszczególnych narzędzi. 
Rozwiązanie to oferowane jest we współpracy z firmą Pryor.

Rozwiązania programowe do optymalizacji organizacji pracy w szpitalach

Przepływ narzędzi sterylizowanych, to zagadnienie złożone, w które zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów oraz wymagające wykonywania wielu czynności. Firma Getinge oferuje rozwiązania przeznaczone do optymalizacji procesów sterylizacji poprzez śledzenie artykułów wysterylizowanych na ścieżce ich odkażania, pakowania, sterylizacji, przechowywania, przekazywania i wykorzystywania. W przypadku sal operacyjnych oferowane przez nas oprogramowanie pomaga dodatkowo zwiększać poziom bezpieczeństwa pacjentów, dokumentując wykorzystywane instrumenty oraz sterylne fabrycznie artykuły, a także zapewniając dokładną i weryfikowalną ewidencję elektroniczną.

Produkty powiązane

Firma Getinge oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług pomagających w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu pacjenta przez całą ścieżkę opieki zdrowotnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą filozofią i uzyskania wiedzy na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zapewnieniu swoim pacjentom doskonałej opieki oraz osiągnięciu doskonałych wyników leczenia.

Getinge Online statistics on hospital equipment

Getinge Online

Zapewnij sobie najwyższą wydajność i dostępność sprzętu firmy Getinge dzięki Getinge Online — oferowanemu przez nas zintegrowanemu rozwiązaniu, które umożliwia szybkie, proaktywne rozwiązywanie problemów oraz zapewnia maksymalny czas sprawności i wydajności posiadanych urządzeń.

Przygotowywanie artykułów sterylizowanych

Firma Getinge wspomaga opracowywanie sprawnych i opłacalnych procesów — od chwili wykorzystania narzędzi, do momentu ich zabezpieczenia i przygotowania do ponownego użycia.

OR-coordinator-books-surgery-and-views-surgery-schedule-with-Torin-OR-Management-software-solution-from-Getinge

Zarządzanie salami operacyjnymi

Maksymalne wykorzystanie zasobów i usprawniona koordynacja dzięki oferowanemu przez nas rozwiązaniu do zarządzania salami operacyjnymi. Możemy pomóc Ci w planowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów chirurgicznych.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Rozwiązania dla szpitali

Oprogramowanie firmy Getinge oferuje narzędzia zapewniające większą spójność
i wydajność, umożliwiając tym samym personelowi szpitalnemu skupienie się na zapewnianiu pacjentom jak najlepszej opieki.