You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
hospital-staff-in-front-of-INSIGHT-screen-discussing-surgery-progress

Bezpieczny i efektywny
pobyt w szpitalu od chwili
przyjęcia do momentu wypisania

Zarządzanie przepływem pacjentów

Zarządzanie wykorzystaniem łóżek realizowane w czasie rzeczywistym, precyzyjne prognozowanie i dobrze skoordynowane ścieżki opieki od chwili przyjęcia do momentu wypisania pacjenta mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania odpowiedniej jakości leczenia, wydajności całego szpitala, a także zadowolenia zarówno pacjentów, jak i samego personelu. Rozwiązanie firmy Getinge przeznaczone do zarządzania przepływem pacjentów pomoże Ci poprawić wyniki w zakresie leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, jednocześnie sprawnie i skutecznie zaspokajając wymagania w zakresie opieki dzięki możliwości współpracy wewnątrz- i międzyoddziałowej.

Dowiedz się, jak poprawić wydajność i uzyskać lepsze wyniki w leczeniu pacjentów

INSIGHT, to rozwiązanie firmy Getinge służące do zarządzania przepływem pacjentów, które zapewnia pełną koordynację, możliwość współpracy i komunikacji wewnątrz i pomiędzy oddziałami, optymalizację procesów oraz umożliwia pracownikom służby zdrowia zapewnianie pacjentom jak najlepszej opieki.

Więcej informacji na temat INSIGHT

Rozwiązania programowe do optymalizacji przepływu pracy w szpitalach

Przepływ pacjentów, to zagadnienie złożone, w które zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów oraz wymagające wykonywania wielu czynności. Rozwiązanie firmy Getinge do zarządzania przepływem pacjentów sprzyja zachowaniu przejrzystości przekazywanych pomiędzy szpitalami informacji, a także ułatwia ich przeglądanie i udostępnianie, pomagając personelowi radzić sobie ze szczytowymi obciążeniami placówek służby zdrowia, niedoborami łóżek i ciągłymi zmianami, których doświadcza większość szpitali. Najważniejszym celem jest zapewnienie pacjentowi bezpiecznej i wydajnej opieki na poszczególnych etapach opieki, co oznacza również wysoką jakość opieki medycznej oraz płynne transfery pomiędzy oddziałami.

Getinge supports the patient flow through the hospital

Produkty powiązane

Firma Getinge oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług, które pomagają w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu pacjenta na drodze świadczonej opieki zdrowotnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą filozofią i uzyskania wiedzy na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zapewnieniu pacjentom doskonałej opieki oraz osiągnięciu doskonałych wyników leczenia.

OR-coordinator-books-surgery-and-views-surgery-schedule-with-Torin-OR-Management-software-solution-from-Getinge

Zarządzanie salami operacyjnymi

Maksymalne wykorzystanie zasobów i jeszcze lepsza koordynacja dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania salami operacyjnymi. Możemy pomóc Ci w planowaniu, zarządzaniu i optymalizacji procesów chirurgicznych.

Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Zarządzanie artykułami sterylnymi

Oferujemy rozwiązania upraszczające procesy w obszarze zarządzania wyrobami sterylnymi, zapewniające pełną identyfikowalność oraz dostarczanie narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych dokładnie na czas.

Getinge PiCCO Technology

Zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne

Jest to łatwe w użyciu rozwiązanie anestezjologiczne, które pomoże Ci ograniczyć powikłania pooperacyjne, zmniejszy zużycie środka znieczulającego i pozostawi więcej czasu na leczenie i opiekę nad pacjentami.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Rozwiązania dla szpitali

Oprogramowanie Getinge oferuje narzędzia zapewniające większą spójność
i wydajność, umożliwiając personelowi szpitalnemu skupienie się na zapewnianiu pacjentom jak najlepszej opieki.