You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
OR nurse updating Torin with surgical progress information with Torin OR Management Solution from Getinge

Skuteczne planowanie
 harmonogramów dla sal operacyjnych

Zarządzanie salami operacyjnymi

Standaryzacja, przejrzystość, usprawniony przepływ pracy i zintegrowane rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w realizacji skomplikowanych wymogów współczesnego zarządzania salami operacyjnymi. Rozwiązanie do zarządzania salami operacyjnymi firmy Getinge zostało opracowane specjalnie z myślą o wyzwaniach, którym stawiają czoła oddziały chirurgii. Nasze rozwiązanie umożliwia szybkie i niezawodne tworzenie harmonogramów operacji oraz efektywne wykorzystywanie zasobów na i pomiędzy oddziałami szpitalnymi. W ten sposób zapewniamy równowagę pomiędzy kosztami, czasem a spokojnym środowiskiem opieki nad pacjentami.

Dowiedz się jak poprawić wykorzystanie sal operacyjnych

Torin, to rozwiązanie firmy Getinge przeznaczone do zarządzania salami operacyjnymi, które umożliwia planowanie, zarządzanie i optymalizację przebiegów chirurgicznych w celu maksymalnego wykorzystania zasobów, lepszej koordynacji oraz zapewniania pacjentom najlepszej możliwej opieki.

Więcej informacji na temat Torin

Rozwiązania informatyczne do optymalizacji przepływu pracy w szpitalach

Przepływ pacjentów chirurgicznych jest zagadnieniem złożonym, w które zaangażowanych jest wiele różnych podmiotów oraz wymagającym wykonywania wielu czynności. W firmie Getinge oferujemy rozwiązania optymalizujące przebiegi chirurgiczne, umożliwiając personelowi łatwe i dokładne planowanie, a także dostosowywanie harmonogramów działań długofalowych oraz codziennych czynności. Nasze oprogramowanie pomaga uzyskiwać wgląd w pełną dokumentację przebiegu opieki nad pacjentem, a także umożliwia naukę w oparciu o posiadane dane celem lepszego wykorzystywania zasobów.

IWS Integrated Workflow Solutions surgical flow map

Produkty powiązane

Firma Getinge oferuje szeroką gamę produktów, rozwiązań i usług pomagających w bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu pacjenta przez całą ścieżkę opieki zdrowotnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą filozofią i uzyskania wiedzy na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc Ci w zapewnieniu swoim pacjentom doskonałej opieki oraz osiągnięciu doskonałych wyników leczenia.

Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Zarządzanie artykułami sterylnymi

Oferujemy rozwiązania upraszczające procesy w obszarze zarządzania wyrobami sterylnymi, zapewniające pełną identyfikowalność oraz dostarczanie narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych dokładnie na czas.

surgical-staff-using-tegris-or-integration-solution-from-getinge

Integracja sal operacyjnych

Dzięki naszemu systemowi integracji opracowanemu specjalnie z myślą o salach operacyjnych, zapewniamy naszym klientom integrację wideo, urządzeń, a także danych w celu zapewnienia prostszego, bezpieczniejszego i sprawniejszego środowiska pracy.

hospital-staff-in-front-of-INSIGHT-screen-discussing-surgery-progress

Zarządzanie przepływem pacjentów

Nasze rozwiązania do zarządzania przepływem pacjentów zapewniają pełną koordynację, współpracę oraz komunikację na i pomiędzy oddziałami, optymalizując w ten sposób realizację wszystkich procesów.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Rozwiązania dla szpitali

Oprogramowanie firmy Getinge oferuje narzędzia zapewniające większą spójność
i wydajność, umożliwiając tym samym personelowi szpitalnemu skupienie się na zapewnianiu pacjentom jak najlepszej opieki.