You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Pomagamy w poprawie bezpieczeństwa, komfortu i wyników pacjentów

Pomagamy w poprawie bezpieczeństwa, komfortu i wyników pacjentów

Po Twojej stronie, aby poprawić opiekę nad pacjentem

Wspieramy Cię, abyś mniej czasu poświęcał na sprzęt, a więcej na to, co najważniejsze — na opiekę nad pacjentami. Pomagamy w zapewnieniu światowej klasy opieki dzięki wielu nowym i innowacyjnym procedurom. Nasza kompleksowa oferta opiera się na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu zdobytym na salach operacyjnych. Silne relacje z klientami i dogłębne zrozumienie środowiska sali operacyjnej pomogły nam zapewnić łatwe w użyciu rozwiązania dla twojej sali operacyjnej.

Zaawansowane monitorowanie pacjenta

Technologia zaawansowanego monitorowania pacjenta pozwala dobrać najlepszą terapię dla pacjentów z trudnym stanem hemodynamicznym.

Dowiedz się więcej o Okołooperacyjne monitorowanie hemodynamiczne

Zaawansowana perfuzja chirurgiczna

Nasza kompleksowa oferta wysokiej jakości produktów do pozaustrojowego krążenia podczas operacji na sercu zawiera szereg urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, takich jak płucoserce, jednostki grzewczo-chłodzące, oksygenatory, pompy, rezerwuary z filtrami, a także cewniki i kaniule, dobrane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta i zaplanowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dowiedz się więcej o Zaawansowana perfuzja chirurgiczna

Planowanie i projektowanie

Bazując na najnowszej technologii 3D oraz gromadzonym przez dziesięciolecia doświadczeniu, pomagamy w rozwoju zoptymalizowanych i wydajnych procesów szpitalnych oraz pomagamy podnosić bezpieczeństwo na oddziałach chirurgii, intensywnej opieki medycznej oraz sterylizacji. 

Dowiedz się więcej o planowaniu i projektowaniu

Getinge Hybrid Operating Room

Hybrydowa Sala Operacyjna to przyszłość chirurgii