You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Advanced Patient Monitoring

Spersonalizowane okołooperacyjne
zarządzanie płynami

 

Dlaczego wierzymy w indywidualne podejście do monitoringu

Ponieważ pacjenci się od siebie różnią, potrzeby w zakresie monitorowania są inne w zależności od pacjenta. Dlatego też należy stosować zindywidualizowane podejście do śródoperacyjnego zarządzania płynami w celu kontrolowania, śledzenia i obserwacji hemodynamiki u szerokiego grona pacjentów chirurgicznych.[1]

W starzejącej się populacji ze zwiększoną chorobowością współistniejącą monitorowanie hemodynamiczne stało się obecnie jeszcze bardziej krytyczne dla optymalizacji okołooperacyjnej gospodarki płynami.[1] Wykazano, że ścisłe monitorowanie hemodynamiki podczas indukcji znieczulenia, zabiegu chirurgicznego oraz po operacji zapobiega występowaniu skutków niepożądanych.[2]

Monitorowanie przepływu krwi w celu zarządzania płynami

Od ciśnienia krwi do przepływu krwi, odpowiedzi objętościowej, obwodowego oporu naczyniowego i kurczliwości serca: zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne umożliwia opracowanie strategii terapeutycznych w zakresie objętościowego, inotropowego i wazoaktywnego podawania leków w celu optymalizacji perfuzji tkanek.[1],[3]

Badania potwierdzają:
lepsze wyniki dzięki śródoperacyjnej gospodarce płynami

Liczne badania potwierdzają, że śródoperacyjne, indywidualne leczenie płynami ukierunkowanymi na cel poprawia wyniki po operacji i ma korzystny wpływ na koszty szpitala.[2],[4],[5] Dodatkowo, protokoły Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) zalecają indywidualną śródoperacyjną optymalizację płynów poprzez monitorowanie hemodynamiczne.[6]

Perioperative fluid management lowered risks of comoplicaitons

Brak leczenia okołooperacyjnego wśród pacjentów wysokiego i średniego ryzyka nie tylko wykazuje możliwość wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, ale może również zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych, uszkodzenia nerek, a nawet śmierci.[1],[2],[3]

 

Jednak nawet podstawowe interwencje u zdrowych pacjentów niosą ze sobą ryzyko powikłań takich jak niedociśnienie. Ciśnienie krwi, jeden z najważniejszych objawów, również powinno być stale monitorowane jako wskaźnik stanu pacjenta.[7],[8]

 

Znaczenie wczesnego wykrycia
niedociśnienia okołooperacyjnego

Choć trudno jest ustalić co to jest śródoperacyjne niedociśnienie, badania jasno pokazują, że utrzymanie śródoperacyjnego średniego ciśnienia tętniczego (MAP) przekraczającego 65 mmHg może zmniejszyć ryzyko powikłań i niepożądanych skutków.[9]

Ponadto badania sugerują, że ograniczenie hipotetycznych wahań ciśnienia krwi do < 30% wartości początkowej może pomóc w zapobieganiu udarom pooperacyjnym.[10] Ciągłe monitorowanie ciśnienia krwi jest sposobem na bezpieczne zarządzanie warunkami  hemodynamicznymi na sali operacyjnej.

Zalety ciągłego pomiaru ciśnienia krwi

Nasza innowacja w zaawansowanym monitorowaniu hemodynamicznym zapewnia ciągłe i nieinwazyjne parametry podczas operacji. NICCI to łatwe w użyciu i wygodne rozwiązanie do śródoperacyjnego monitorowania niedociśnienia oraz oceny dalszych zmiennych hemodynamicznych, takich jak przepływ krwi, obciążenie wstępne oraz parametry kurczliwości.

Utrzymuj równowagę płynów pacjenta

Pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym wysokiego i średniego ryzyka zawsze korzystają z bliskiej czujności.[2] Optymalne podawanie płynów okołooperacyjnych jest kluczem do udanej rekonwalescencji.[2],[11] Dzięki dynamicznemu zakresowi parametrów hemodynamicznych można z powodzeniem zoptymalizować najlepszą indywidualną terapię dla Waszych pacjentów.[12] Prowadź terapię płynami poprzez parametry dynamiczne w celu zoptymalizowania równowagi pomiędzy dostarczaniem tlenu a zużyciem tlenu.

 

Dowiedz się więcej o kluczowych parametrach zapewnianych przez ProAQT

Getinge CeVOX

Utrzymuj odpowiedni bilans tlenowy

Najważniejsze narządy Twoich pacjentów są niezwykle wrażliwe na epizody hipoksji. Zapewniamy łatwy w użyciu podgląd metabolizmu tlenowego pacjenta wraz z rozwiązaniami do ciągłego monitorowania bilansu tlenowego.

Więcej na temat monitorowania CeVOX

Stała identyfikacja poziomu ryzyka pacjenta

Podsumowanie parametrów hemodynamicznych, czytelnych już na pierwszy rzut oka, a także interakcja wartości progowych, umożliwia natychmiastowe i ukierunkowane dostosowanie sposobu leczenia. Nieustannie aktualizowane informacje dotyczące wszelkich zmian stanu hemodynamicznego pomagają dostosowywać strategie leczenia każdego indywidualnego pacjenta.

Poznaj platformę monitorującą PulsioFlex

Wszystkie źródła

 1. Yamada T, Vacas S, Gricourt Y, Cannesson M.
  Improving Perioperative Outcomes Through Minimally Invasive and Non-invasive
  Hemodynamic Monitoring Techniques. 2018:Front. Med. 5:144.
  doi: 10.3389/fmed.2018.00144

 2. Salzwedel C, et al.
  Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013;17(5):R191.

 3. Giglio M, Marucci M, Testini M, Brienza N.
  Goal-directed haemodynamic therapy and gastrointestinal
  complications in major surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials
  British Journal of Anaesthesia 103(5):637–46 (2009)
  doi:10.1093/bja/aep279

 4. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G.
  Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.

 5. Michard F, et al.
  Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).

 6. Mythen MG, Swart M, Acheson N, et al.
  Perioperative fluid management: consensus statement from the Enhanced
  Recovery Partnership. Perioper Med. 2012, 1:2. doi: 10.1186/2047-0525-1-2

 7. Benes J, Haidingerova L, Pouska J et al.
  Fluid management guided by a continuous non-invasive arterial pressure device is associated with decreased postoperative morbidity after total knee and hip replacement. BMC Anesthesiol. 2015;15(1).

 8. Stenglova A, Benes J,
  Continuous Non-Invasive Arterial Pressure Assessment during Surgery to Improve Outcome. Front Med (Lausanne). 2017 Nov 17;4:202

 9. Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al.
  Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000001432

 10. Bijker J, Persoon S, Linda M. et al.
  Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3182472320

 11. Bellamy MC.
  Wet, dry or something else?
  Br J Anaesth. 2006;97(6):755-757. doi:10.1093/bja/ael290

 12. Benes J, Giglio M, Brienza N, Michard F.
  The effects of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters on post-surgical outcome: a meta-analysis of randomized
  Controlled trials. Critical Care. 2014;18(5).