You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Doctor holding patients' hand

Powlekamy je dla Ciebie

Stenty obwodowe wykonane w technologii Getinge zapewniają wszystkie korzyści płynące z zastosowania stentów powlekanych — zawsze i wszędzie tam, gdzie są potrzebne.

 
Atrium Advanta V12

Dlaczego warto wybrać stent powlekany, a nie stent z gołego metalu?

Badania przeprowadzone niedawno m.in. w projekcie COBEST wykazały, że stenty powlekane (CS) są skuteczniejsze od stentów z gołego metalu (BMS) w leczeniu niedrożności aortalno-biodrowej, znanej też jako zespół Leriche'a. 5-letnie wyniki COBEST pokazały, że stenty powlekane mają długotrwałą przewagę nad stentami z gołego metalu zarówno w krótkich, jak i długich terminach. Stenty powlekane wykazały znacznie większą drożność i korzyść w zakresie przeżycia w porównaniu ze stentami z gołego metalu w przypadku zmian TASC C i D (p=0,003). Dodatkowo w grupie pacjentów z założonymi stentami powlekanymi liczba wykonanych rewaskularyzacji kończyny była mniejsza niż w analogicznej grupie z założonymi stentami niepowlekanymi (p=0,02).

Stenty Atrium Advanta V12 nie są dostępne w USA.

Poznaj wyniki 5-letniego projektu COBEST

peripheral stenting

Dlaczego angioplastyka powinna być pierwszą metodą leczenia poważnych przypadków niedrożności aortalno-biodrowej (TASC II C lub D)

Zastosowanie stentów powlekanych do leczenia niedrożności aortalno-biodrowej przyniosło lepsze efekty. Skomplikowane przypadki niedrożności na długich odcinkach lub w obu kończynach można bezpiecznie leczyć metodami angioplastycznymi, uzyskując wysoki odsetek ustąpienia objawów. Statystyka w zakresie technicznej skuteczności zabiegu, zachorowalności i średnio terminowej trwałości jest porównywalna z otwartą rekonstrukcją.

Angioplastykę wykonywaną metodą stentowania pierwotnego należy uznać za pierwszą linię leczenia niemal dla wszystkich pacjentów cierpiących na niedrożność aortalno-biodrową.

Więcej informacji o nowym badaniu

stent shapes

Wybierz stent powlekany, który można dopasować do cech anatomicznych każdego pacjenta

Dzięki zastosowaniu kapsułki PTFE i otwartej konstrukcji ogniw, stent Atrium Advanta V12 można dostosować do cech anatomicznych każdego pacjenta. Stenty V12 to nasza odpowiedź na zróżnicowane potrzeby Twoich pacjentów.

Stenty Atrium Advanta V12 nie są dostępne w USA.

Więcej informacji na temat stentów powlekanych rozszerzanych balonikiem Advanta V12

Zdjęcia służą do prezentacji graficznej i nie pochodzą z rzeczywistego zastosowania produktu. Stenty Atrium Advanta V12 należy rozszerzać wyłącznie zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w instrukcji użycia produktu.