You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Getinge CABG (Coronary Artery Bypass Graft)

Satysfakcja pacjenta jest kluczowym wyznacznikiem jakości i wydajności szpitala

Badania miały na celu znalezienie sposobów na poprawę wyników leczenia CABG u pacjentów. Uzyskaj dostęp do opracowania technicznego i dowiedz się, w jaki sposób zadowolenie pacjentów może wpłynąć na reputację Twojej instytucji.

Download the “Patient Satisfaction” white paper
Coronary artery bypass grafting

800 000 operacji CABG ratujących życie
40 lat innowacji
1 wspólny cel: poprawa opieki nad pacjentem

Patient Satisfaction Is Integral to CABG Quality and Reimbursement

Zadowolenie pacjenta jest integralną częścią jakości CABG i zwrotu kosztów

Zabieg pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) jest typową procedurą, ale wiążącą się ze znacznymi kosztami i złożonością. Pacjenci często badają publicznie dostępne informacje na temat szpitali i chirurgów, aby mieć pewność, że dokonują właściwego wyboru. Doświadczenia pacjentów związane z procedurami CABG i rekonwalescencją mogą mieć istotne znaczenie dla reputacji i finansów szpitala.

Getinge CABG white paper

Przejście od opieki opartej na ilości do opieki opartej na wartości

Systemy opieki zdrowotnej uznały zabieg CABG za jeden z najdroższych zabiegów chirurgicznych wykonywanych w kardiochirurgii. Dowiedz się, w jaki sposób pakietowe modele płatności i znormalizowane metody opieki mogą znacząco wpływać na inicjatywy dotyczące poprawy jakości i koszty związane z CABG.

Getinge CABG white paper

Poprawa jakości operacji CABG

Poprawa jakości pomostowania aortalno-wieńcowego ma istotne znaczenie nie tylko dla wyników klinicznych, ale także dla refundacji szpitala, satysfakcji pacjenta i reputacji kardiochirurga. Ograniczenie powikłań pooperacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia zmieniających się standardów jakości. Odkryj sprawdzone metody poprawy wyników leczenia pacjentów CABG z grupy wysokiego ryzyka.

Co napędza kardiochirurga?

Bycie kardiochirurgiem to fantastyczna praca; chodzi przede wszystkim o ratowanie życia i pomaganie pacjentom w stanie krytycznym. Kardiochirurdzy nie mogą jednak sami utrzymać pracy serca; praca zespołowa na sali operacyjnej ma ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o ratowanie życia, wszyscy pracujemy razem.

Getinge pomaga pacjentom z CABG

Od ponad 50 lat pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) stanowi standardową metodę rewaskularyzacji u pacjentów z chorobą wieńcową.[1]

Współcześni pacjenci z pomostowaniem aortalno-wieńcowym (CABG) mają wyższy profil ryzyka ze względu na wiele współistniejących chorób, które przyczyniają się do zwiększenia złożoności operacji, powikłań okołooperacyjnych i kosztów.[2]. Pacjenci stawiają nowe wyzwania i mają określone wymagania dotyczące zasobów — od stabilizacji przedoperacyjnej po leczenie śródoperacyjne i pooperacyjne.

Od ponad 40 lat naszym celem jest poprawa procedur kardiochirurgicznych. Dowiedz się, w jaki sposób innowacje Getinge mogą pomóc w poprawie opieki nad pacjentem, zmniejszeniu kosztów operacyjnych i przyczynić się do poprawy samopoczucia pacjenta.[3]

Zapewnienie przedoperacyjnej stabilizacji

Ponad 30% pacjentów poddawanych zabiegom CABG uważa się za pacjentów wysokiego ryzyka.[4]  W przypadku niektórych pacjentów wysokiego ryzyka przewiduje się zachorowalność i śmiertelność na poziomie przekraczającym 80%.[5]

Medycyna poparta dowodami sugeruje, że prewencyjne protokoły kliniczne, w tym zaawansowane monitorowanie stanu pacjenta i strategia ochrony mięśnia sercowego, mogą pomóc w uniknięciu powikłań proceduralnych i skrócić całkowity czas pobytu.[6], [7]

Zaawansowane monitorowanie pacjenta

Prewencyjna optymalizacja hemodynamiczna może pomóc w uniknięciu wewnątrz- i pooperacyjnych powikłań, zanim stan pacjenta stanie się krytyczny.[6] Nasze narzędzia pomogą określić najlepszy indywidualny sposób leczenia pacjentów z trudnymi zaburzeniami hemodynamiki.

Więcej informacji o złożonych warunkach hemodynamicznych

Kontrapulsacja IABP

W przypadku trwającej niedokrwistości lub dysfunkcji lewej komory kontrapulsacja IABP może przedoperacyjnie zapewnić ochronę mięśnia serca poprzez zmniejszenie niedokrwistości okołooperacyjnej, stabilizację hemodynamiki i poprawę perfuzji wieńcowej.[7]

Dowiedz się, dlaczego IABP powinna być pierwszą linią wsparcia dla pacjentów wysokiego ryzyka

Korzyści z przedoperacyjnej kontrapulsacji IABP dla pacjentów CABG z grupy wysokiego ryzyka

Podczas tego seminarium internetowego dr Joseph L. Thomas przedstawia swoją fachową opinię dotyczącą przedoperacyjnej kontrapulsacji IABP oraz istniejące dane kliniczne wspierające tę strategię leczenia.

Umożliwienie leczenia śródoperacyjnego

Około 33% pacjentów doświadcza co najmniej jednego powikłania po operacji CABG, z czego prawie 40% z nich cierpi na jedną lub więcej poważnych chorób.[2]

Współczesny pacjent wysokiego ryzyka wymaga innowacyjnych terapii i urządzeń, aby zminimalizować ryzyko powikłań pooperacyjnych.  Niezależnie od tego, czy chodzi o znieczulenie, zabieg na bijącym sercu, czy o podtrzymywanie uszkodzonego serca, zastosowanie odpowiedniego narzędzia może pomóc w ograniczeniu komplikacji, skróceniu czasu wentylacji i zmniejszeniu kosztów dla szpitala.

Nurse working with Flow-i

Znieczulenie

Znieczulenie jest standardowym elementem opieki śródoperacyjnej. W połączeniu z zaawansowanymi strategiami wentylacji może pomóc w ograniczeniu powikłań pooperacyjnych, zminimalizować zużycie środka anestetycznego i zapewnić więcej czasu na opiekę nad pacjentami.[8]

Ongoing operation

Operacje na bijącym sercu

Pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB) zmniejsza zachorowalność i umieralność wśród pacjentów, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zmniejsza zapotrzebowanie na transfuzję, łagodzi pooperacyjne objawy neurologiczne, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru pooperacyjnego oraz skraca czas rekonwalescencji w porównaniu z zabiegami wykonywanymi z zastosowaniem płucoserca.EVH procedure

Endoskopowe pobieranie naczyń

Metoda endoskopowego pobierania naczyń (EVH) jest jednym z najnowszych osiągnięć techniki, które udoskonala pobieranie naczyń do pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). W ramach procedury EVH wykonywane jest mniejsze nacięcie w celu pobrania naczynia do budowy pomostu aortalno-wieńcowego niż w przypadku tradycyjnych metod pobierania naczyń, co przyspiesza rekonwalescencję, przynosi lepsze efekty kliniczne i zwiększa zadowolenie pacjenta.

Perfuzja operacyjna

Systemy perfuzji są standardowym elementem opieki śródoperacyjnej. Nasze urządzenia są z powodzeniem stosowane w milionach procedur pomostowania wieńcowego na całym świecie.

Wspomaganie rekonwalescencji pooperacyjnej

Niska wydolność serca i przedłużona wentylacja mechaniczna są częstymi i kosztownymi powikłaniami pooperacyjnymi po zabiegu CABG.[2],[10]

Istnieją jednak zaawansowane technologie, które pomagają skuteczne zapobiegać tym powikłaniom. Zastosowanie odpowiedniego narzędzia może pomóc pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia poprzez leczenie ukierunkowane na cel z zastosowaniem zaawansowanych systemów monitorowania pacjentów, różnorodnych mechanicznych urządzeń wspierających krążenie lub ochronnych strategii wentylacji.

Zaawansowane monitorowanie pacjenta

Unikaj śród- i pooperacyjnych powikłań dzięki okołooperacyjnej optymalizacji hemodynamicznej — zanim stan pacjenta stanie się krytyczny. Technologia zaawansowanego monitorowania pacjenta pozwala dobrać najlepszą terapię dla pacjentów w trudnym stanie hemodynamicznym.[6]

 

Getinge counterpulsation

Mechaniczne wsparcie krążenia

Zapewnij indywidualne wsparcie pacjentom z niestabilnością hemodynamiczną. Nasze rozwiązania umożliwiają częściowe lub pełne wsparcie serca i/lub płuc.

Wentylacja mechaniczna

Konwencjonalne metody wentylacji mają pewne ograniczenia, a czasami nie spełniają konkretnych potrzeb pacjentów.[11]  W przypadku spersonalizowanej wentylacji respirator może pomóc wcześniej usamodzielnić się pacjentowi, zwiększając komfort, zmniejszając sedację i ograniczając powikłania.[12], [13], [14]

Rozwiązania Getinge na drodze klinicznej

We wszystkim, co robimy, bierzemy pod uwagę złożoność potrzeb szpitali oraz wartość kompleksowego wsparcia w całym szpitalu.

Nasze produkty do pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) obsługują kluczowe etapy procesu leczenia i rekonwalescencji, szczególnie w przypadku pacjentów o największym stopniu ryzyka. Dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy najchętniej wybieranym partnerem w dziedzinie technologii medycznych poprawiających wydajność i wyniki zabiegów CABG.

Want to learn more? Contact our experts.
Getinge CABG workflow

Wszystkie źródła

 1. European Heart Journal, Volume 34, Issue 37, 1 October 2013, Pages 2862–2872

 2. Cost of Individual complications following coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Sug 2018;155:875-82.

 3. Data on file

 4. High Risk CABG Patients: Incidence, Surgical Strategies and Results: Ann Thorac Surg 2004;77:574–80

 5. Results of the STS Adult Cardiac Surgery Online Risk Calculator. Accessed 9 August 2018.

 6. Goal-directed therapy in cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis British Journal of Anaesthesia 110 (4): 510–17 (2013)

 7. Preoperative intra-aortic balloon pump use in high-risk patients prior to coronary artery bypass graft surgery decreases the risk for morbidity and mortality—A meta-analysis of 9,212 patients. J Card Surg. 2017;32:177–185

 8. Carlos Ferrando, Marina Soro, and Francisco J. Belda.
  Protection strategies during cardiopulmonary bypass: ventilation, anesthetics and oxygen. Curr Opin Anesthesiol 2015, 28:73–80

 9. The Future of OPCAB. J Thorac Dis 2016;8(Suppl 10):S832-S838

 10. Low Cardiac Output Syndrome After Cardiac Surgery. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 31 (2017) 291–308

 11. Mechanical Ventilation: Conventional & Non-Conventional.

 12. Kim et al. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011 Dec;39(12):2627-30.

 13. Heunks L, Ottenheijm C. Diaphragm Protective Mechanical Ventilation to Improve Outcome in ICU Patients? Am J Respir Crit Care Med. 2017

 14. De la Oliva P, et al. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and comfort: NAVA versus pressure support in pediatric patients. Intensive Care Med. 2012 May;38(5):838-46.