You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
EVH procedure

Endoskopowe pobieranie naczyń (EVH) jest bezpieczne, efektywne i sprawdzone

Metoda endoskopowego pobierania naczyń (EVH) jest jednym z najnowszych osiągnięć techniki, które udoskonala pobieranie naczyń do pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). W ramach procedury EVH wykonywane jest mniejsze nacięcie w celu pobrania naczynia do utworzenia pomostu aortalno-wieńcowego, niż w przypadku tradycyjnych metod pobierania naczyń. Mniejsze nacięcie oznacza mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia, mniejszy ból  i mniejszą bliznę, a jednocześnie przyspiesza rekonwalescencję, przynosi lepsze efekty kliniczne i zwiększa zadowolenie pacjenta.

Clinical Advantages of EVH procedure

Zalety kliniczne metody EVH

Wyniki badań potwierdzają, że endoskopowe pobieranie naczyń znacznie zmniejsza liczbę powikłań w gojeniu się rany w porównaniu z otwartym pobieraniem naczyń (OHV) i techniką „mostkowania”.

Endoskopowe pobieranie naczyń skraca zarówno średni czas odzyskania sprawności ruchowej, jak i okres hospitalizacji, zmniejsza ból pooperacyjny i liczbę powtórnych przyjęć, a tym samym ogranicza koszty.

Przeczytaj abstrakt i poznaj zalety kliniczne

Pobierz abstrakty z badań klinicznych, aby dowiedzieć się więcej

  

Mniej powikłań w gojeniu się rany i rzadsze infekcje

Wyniki badań potwierdzają, że metoda EVH znacznie zmniejsza liczbę powikłań w gojeniu się rany, w porównaniu z otwartym pobieraniem naczyń (OHV) i techniką „mostkowania”.

Mniejszy ból pooperacyjny

Z trzech niezależnych badań wynika, że pacjenci, na których wykonano zabieg metodą EVH, subiektywnie odczuwają mniejszy ból pooperacyjny, niż pacjenci po przejściu zabiegu OVH.

Krótszy czas odzyskania sprawności ruchowej i hospitalizacji

Wyniki badań potwierdzają, że metoda EHV skraca zarówno średni czas odzyskania sprawności ruchowej, jak i okres hospitalizacji.

Mniejsza liczba powtórnych przyjęć i mniejszy koszt ogólny

Pacjenci EVH rzadziej wracają do szpitala i nie muszą tak często odwiedzać przychodni w porównaniu z pacjentami po zabiegu otwartego pobierania naczyń.

Leg with small incision wound

Metoda EVH lepsza od „mostkowania”

Z wyników badań wynika, że pobieranie naczyń metodą „mostkowania” — które polega na zastąpieniu jednego długiego cięcia serią mniejszych nacięć — jest pod wieloma względami gorsze od metody EVH.

Wyniki kilku niezależnych badań wskazują, że w porównaniu z techniką „mostkowania” metoda EVH zapewnia:

  • Mniejszą liczbę powikłań w gojeniu się rany
  • Lepszą jakość śródbłonka
  • Krótszy czas odzyskania sprawności ruchowej
  • Krótszy pobyt w szpitalu
  • Ładniejszy wygląd skóry

Przeczytaj abstrakt, aby dowiedzieć się więcej

endoscopic radial artery harvesting (ERAH)

Poszerz swoje możliwości: endoskopowe pobieranie tętnicy promieniowej (ERAH)

Tętnica promieniowa wzbudza coraz większe zainteresowanie jako jedno z naczyń możliwych do wykorzystania w pomostowaniu aortalno-wieńcowym ze względu na dużą trwałość i odpowiednią drożność.


Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że metoda ERAH jest bezpieczna, a powikłania rzadkie i mniej poważne.

Patrz abstrakt artykułu

Equivalent conduit quality and early graft patency

Odpowiednia jakość i wczesna drożność pomostu

Skuteczność operacji pomostowania aortalno-wieńcowego zależy od jakości naczynia oraz tego, w jaki sposób jest ono traktowane podczas pobierania i przygotowania do utworzenia pomostu.


Wysoką jakość pomostu zapewnią tylko te metody pobierania naczyń, które pozwalają zachować integralność pobieranego naczynia krwionośnego i chronią je przed uszkodzeniem. W ten sposób pomost zachowa trwałą drożność i wynik operacji będzie optymalny.

Więcej informacji o wczesnej drożności pomostu

Importance of the EVH procedural training in optimizing conduit quality

Wpływ praktycznych szkoleń w zakresie EVH na optymalizację drożności pomostu

W wielu częściach świata metoda EVH jest uznawana za preferowaną metodę pobierania naczyń wykorzystywaną w pomostowaniu aortalno-wieńcowym. W stanach Zjednoczonych z metody tej korzysta 90% szpitali.

Więcej informacji o optymalizacji drożności pomostu

Metoda EVH zwiększa zadowolenie pacjenta

W miarę jak metoda EVH zyskuje na popularności jako sposób na zmniejszenie zachorowalności i poprawę zadowolenia klientów, warto pamiętać o pewnych ważnych czynnikach, które pozwolą zmaksymalizować skuteczność zabiegu i zoptymalizują jakość pomostu. Są to między innymi: wybór urządzenia, zapobieganie urazom termicznym, przygotowanie zebranych naczyń, unikanie nadmiernego rozciągania oraz przywiązywanie odpowiedniej wagi do metod szkoleniowych, które pozwolą zachować jakość pomostu.

Poznaj nasze produkty EVH