You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij
Getinge Counterpulsation

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

Pierwsza linia obrony dla pacjentów wysokiego ryzyka
Getinge cath lab

Opcjonalne urządzenia w cathlabie — praktyczne wsparcie pacjenta


Prowadzący: dr nauk med. Joseph L. Thomas, FSCAI

Adiunkt w David Geffen School of Medicine specjalizujący się w nauce o zdrowiu
Director, Interventional Cardiology Harbor-UCLA Medical Center

Przezskórne mechaniczne urządzenia wspomagające krążenie (MCS) są ciągle udoskonalane, w miarę jak urządzenia stają się coraz mniejsze, wydajniejsze, łatwiejsze w instalacji i mniej inwazyjne. Celem tej sesji jest podzielenie się specjalistycznym doświadczeniem w zakresie zastosowania terapii kontrapulsacji w leczeniu pacjentów wysokiego ryzyka ze względu na zagrożenia sercowo-naczyniowe podczas przezskórnej interwencji wieńcowej z uwzględnieniem najnowszych wyników badań, ryzyka powikłań i kosztów.

Webinar na żądanie z dr Thomasem

Korzyści z przedoperacyjnej kontrapulsacji IABP dla pacjentów z grupy CABG wysokiego ryzyka

Na tym seminarium internetowym dr Joseph L. Thomas przedstawia swoją fachową opinię, fizjologiczną podstawę do przedoperacyjnej kontrapulsacji IABP oraz istniejące dane kliniczne dotyczące tej strategii leczenia.

effectiveness of pVADS

Co każdy powinien wiedzieć o klinicznej i ekonomicznej skuteczności pVADS

Szpitale mogą zaoszczędzić nawet 2,5 miliarda USD rocznie, stosując IABP jako początkową terapię dla pacjentów wysokiego ryzyka przeznaczonych do przezskórnej interwencji wieńcowej i cierpiących na wstrząs kardiogenny.

IABP należy realizować jako pierwszą linię obrony pacjentów ze wstrząsem kardiogennym oraz pacjentów wysokiego ryzyka przeznaczonych do przezskórnej interwencji wieńcowej.

Więcej informacji o pVADS

doctor smiling at patient

Skutki hemodynamiczne zastosowania cewników balonowych do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej o standardowej lub zwiększonej pojemności

Pierwsze opublikowane porównanie działania balonów o pojemności 40 cm³ i 50 cm³ jest zgodne z wynikami badań laboratoryjnych — balon IAB o pojemności 50 cm³ może przynosić lepsze rezultaty od standardowego balonu IAB o pojemności 40 cm³. Balon IAB o pojemności 50 cm³ oferuje:

  • Lepszy przyrost ciśnienia rozkurczowego i większy wyrzut podczas skurczu
  • znaczący spadek ciśnienia napełniania serca i wzrost rzutu serca

Więcej informacji na temat skutków hemodynamicznych

Doctor viewing educational programs reviewing the physiological principles behind current circulatory support therapies

Kto, kiedy i dlaczego w mechanicznym wsparciu krążenia

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna (IABP) już od dawna jest techniką pierwszego wyboru jako mechaniczne wsparcie krążenia ze względu na wydajność kliniczną, bezpieczne działanie w wielu różnych scenariuszach leczenia niewielki koszt.

Uczestnicy niedawnej debaty poświęconej IABP skupili uwagę na rozbieżnościach pomiędzy wynikami badań uzyskanymi na randomizowanych i kontrolowanych próbach (RCT) a korzyściami obserwowanymi przez lekarzy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Jest to seria programów edukacyjnych poświęconych regułom fizjologii, na których oparte są współczesne terapie wspierające krążenie.

Dowiedz się kto, kiedy i dlaczego

Krytyczna nauka: abecadło mechanicznego wsparcia krążenia

Przegląd reguł fizjologii, na których opiera się mechaniczne wsparcie krążenia: od inotropów i terapii IABP po (pVAD) i pompy pozaustrojowe.

Kliniczna enigma: próby randomizowane a praktyka kliniczna

Dyskusja jest poświęcona rozbieżnościom pomiędzy wynikami prób a praktyką kliniczną.

Rzeczywiste zastosowanie mechanicznego wsparcia krążenia

W tej dyskusji na konkretnych przykładach przedstawiono sposób doboru pacjentów do mechanicznego wsparcia krążenia.

Nurses rushing patient to cath lab

Slajdy prezentowane przez liderów kardiologii interwencyjnej


Trójmodułowa seria programów edukacyjnych zawiera
  • Przegląd reguł fizjologii; na których opiera się mechaniczne wsparcie krążenia: od inotropów i terapii IABP po przezskórne urządzenia wspomagające pracę lewej komory serca (pVAD) oraz pompy pozaustrojowe
  • Punkty dyskusji poświęcone rozbieżnościom pomiędzy wynikami prób a praktyką kliniczną
  • Dyskusja, w której na konkretnych przykładach przedstawiono sposób doboru pacjentów do mechanicznego wsparcia krążenia