You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Prześlij

Forum Intensywnej Terapii

Kraków, Polska

W dniach 14-15 kwietnia 2023 r. odbędzie się Forum Intensywnej Terapii – konferencja poświęconą szeroko pojętej tematyce stanów nagłych i krytycznych. 

Wydarzenie to skierowany jest do wszystkich zawodów zajmujących się medycyną stanów nagłych - lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. W tym roku w programie znajdą się m.in: podstawowe zagadnienia z intensywnej terapii, opieka przedszpitalna, nowości i postępy oraz tematy interdyscyplinarne i przekrojowe. 

W dniu poprzedzającym Konferencję odbędą się praktyczne warsztaty, w trakcie których będzie można doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych klinicystów. Szczególnie serdecznie zapraszamy na warsztaty pod patronatem Getinge:

„Monitorowanie hemodynamiczne we wstrząsie septycznym”.
U pacjentów z sepsą i wstrząsem septycznym zarządzanie hemodynamiczne zarówno we wczesnej, jak i późniejszej fazie tych „zespołów dysfunkcji narządów” jest kluczowym elementem terapeutycznym. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem interaktywnej techniki, w oparciu o kliniczne przypadki, pozwolą na lepsze zrozumienie fizjologii wg Franka Starlinga i Guytona z wykorzystaniem monitora hemodynamicznego na oddziale intensywnej terapii (OIOM).

Data: 13 kwietnia, 2023
Godzina: 14:30 - 16:30
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

Szczegółowy program całej konferencji można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Dane wydarzenia

Data:
Miejscowość: Kraków, Polska