You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Så använder du Getinges produkter i kampen mot Covid-19

För att hjälpa dig att säkerställa den bästa behandlingen för att bekämpa pandemin har vi sammanställt en rad information om hur du kan använda våra produkter och lösningar på det mest effektiva sättet.

Vårt erbjudande

Maquet Volista VisioNIR

Maquet Volista VisioNIR


Behåll din operationsbelysning på medan du utför nära infraröd (NIR) guidad kirurgi

Advanced hemodynamic monitoring parameter

Vikten av avancerad hemodynamisk övervakning

Läs mer om hur kardiovaskulära parametrar hjälper dig övervaka och behandla dina patienter.

Getinge Consumables

Getinges förbrukningsartiklar

Kvalitetssäkrar din sterilgodshantering
– Circle for Life

Lär känna oss

OR nurse updating Torin with surgical progress information with Torin OR Management Solution from Getinge

Om oss

Att rädda liv är det viktigaste arbete som finns. Som ett av de ledande företagen inom medtech och life science ställer vi allt vårt kunnande och alla våra resurser till förfogande för att hjälpa våra kunder att rädda så många liv som möjligt.

Etik och hållbarhet

Getinges hållbarhetsarbete är en självklar del av vår passion för livet. Vi hjälper våra kunder att rädda liv och vårt åtagande är att bedriva en verksamhet som är socialt, etiskt och miljömässigt korrekt över hela värdekedjan.

Career at Getinge

Arbeta på Getinge

En karriär på Getinge erbjuder en dynamisk, internationell miljö inom ett marknadsledande företag. Läs mer om vad det innebär att arbeta här och var du kan göra skillnad.