You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
”En framgångsrik ventilationsstrategi kräver en framgångsrik hemodynamisk strategi”

Carlos Ferrando MD, PhD, EDAIC
Avdelningen för anestesiologi, Valencias universitetssjukhus, Spanien

Visste du att atelektas påverkar över 90 % av alla patienter vid operation?[3]

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi. Därför har Flow-i en lungrekryteringsmanöverfunktion som syftar till att skonsamt öppna alveolerna för att skapa en varaktig skillnad för din patient.

Postoperativa lungkomplikationer

Hypoxemi

Lunginflammation

Lokalt inflammatoriskt svar

Ventilatorinducerad lungskada

Vid den automatiska rekryteringsmanövern tillämpas en stegvis ökning av trycket under en tidsperiod som användaren ställer in. Manövern är utformad för att reducera förekomsten av hemodynamiska problem. I kombination med ProAQT-tekniken går det att detektera hemodynamiska förändringar kontinuerligt i realtid – före, under och efter en rekryteringsmanöver.

Skyddande lungventilation hjälper

 
En stegvis rekryteringsmanöver leder till färre hemodynamiska problem.

Med Flow-i kan du välja att göra en automatisk eller en manuell lungrekryteringsmanöver. Oavsett vad du väljer, sker rekryteringen stegvis. Flow-i mäter och visar dynamisk compliance i realtid och denna används för att hitta det optimalt lägsta PEEP som håller lungorna öppna.

Avancerad hemodynamisk övervakning hjälper

 
Med avancerad patientövervakning ser du hur din patient svarar på lungrekryteringen.

Förändringar i CO och SV registreras i realtid. Det gör även parametrarna för preload (SVV, PPV), afterload (SVRI) och kontraktilitet (dPmx, CPI), vilket ger de behandlande läkarna ytterligare stöd i sin bedömning.

Ockult hypovolemi kan upptäckas före rekryteringsmanövern och följt av lämplig perioperativ vätskehantering kan det reducera antalet postanestetiska komplikationer.

Hjärt-lung-interaktioner under rekryteringsmanövern kan övervakas av ProAQT-tekniken

Visualisera hemodynamiska tillstånd

 

Fakta om vätskehantering

37 % – 55 %

av postoperativa komplikationer kan förhindras genom målstyrd perioperativ vätsketerapi.[2] [6]

Se hur lungrekrytering påverkar din patient i operationssalen

 

Fakta om lungrekrytering

5 % – 10 %

av alla patienter utvecklar postoperativa lungkomplikationer (PPC) efter operation.
Vid thorax- eller bukoperationer utvecklar till och med 30 – 40 % PPC.[1]

Tillsammans för bättre patientvård

 

Flow-i® och ProAQT®

 

Ladda ner mer information om Flow-i och ProAQT

Alla referenser

  1. Khuri SF, Henderson WG, DePalma RG, Mosca C, Healey NA, Kumbhani DJ. Determinants of long-term survival after major surgery and the adverse effect of postoperative complications. Ann Surg 2005, 242: 326-41.

  2. Goepfert M, et al. Individually optimized hemodynamic therapy reduces complications and length of stay in the intensive care unit. Anesthesiology 2013, 119(4):824-36.

  3. Tusman G, Bohm SH, Warner DO, Sprung J. Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high risk patients. Curr Opin Anesthesiol 2012, 25:1-10.

  4. Tusman G, Belda JF. Treatment of anesthesia-induced lung collapse with lung recruitment maneuvers. Current Anesthesia & Critical Care 21 2010, 244-249.

  5. Biais M, Lanchon R, Sesay M, Le Gall M, Pereira B, Futier E, Nouette-Gaulain K. Changes in Stroke Volume Induced by Lung Recruitment Maneuver Predict Fluid Responsiveness in Mechanically Ventilated Patients in the Operating Room. Anesthesiology 2016, V 126: 1-8.

  6. Cecconi M, Fasano N, Langiano N, Divella M, Costa M, Rhodes A, Rocca G. Goal-directed haemodynamic therapy during elective total hip arthroplasty under regional anaesthesia. Critical Care 2011, 15:R132.