You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Automatisk lungrekrytering för patienter i mekanisk ventilation

Forskning visar att ventilationsstrategier appliceras försent och inkonsekvent.* Därför automatiserar Servo-u lungrekryteringen, tillhandahåller beslutstöd och lagrar tidigare rekryteringsresultat.

Bilden visar patient och klinisk personal vid ventilationsbehandling

Hur Servo-u automatiserar och standardiserar lungrekryteringen

Servo-u’s automatiska lungrekrytering ger dig följande: 

  • Standardiserad, stegvis lungrekrytering med PEEP-titrering.
  • Möjlighet att snabbt avbryta rekryteringen.
  • Beslutsstöd till optimalt PEEP och drivtrycksinställningar.
  • Ett bibliotek av tidigare rekryteringar.

Servo-u 4.0 erbjuder också en snabbare lungrekrytering avsedd att användas efter till exempel frånkoppling av slangsystem. En tredje option  är Open Lung Tool trends, vilket är ett manuellt rekryteringsverktyg.

Kom igång med automatisk lungrekrytering

Är du intresserad av att se mer av automatisk lungrekrytering på Servo-u så kommer vi gärna ut till dig. 

Patientanpassa din ventilationsbehandling

Automatisk lungrekrytering är en del av flera optioner som tillåter dig behandla din patient med rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

Servo-u kan också hjälpa dig upptäcka när din patient avviker från önskad respiratorbehandling (Servo Compass), analysera rätt åtgärd (Edi, transpulmonelt tryck, mfl) samt skydda lungan med lungprotektiva inställningar och ventilation (PRVC,NAVA, mfl).

Läs mer om patientanpassad ventilation med Servo-u (eng)

*References

Terragni PP, Rosboch G, Tealdi A, et al. Tidal hyperinflation during low tidal volume ventilation in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Jan 15;175(2):160-6.

Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. Epidemiology, Patterns of Care, and  Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016;315(8):788–800.

Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018;319(7):698–710.