You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Careers Our culture

Vår företagskultur

 
Vi är alltid medvetna om att det vi gör påverkar andras liv. Vi brinner för att hjälpa våra kunder rädda liv och tillhandahålla en utmärkt vård.

Våra fem företagsvärderingar - passion, samarbete, öppenhet, professionellt genomförande och ägarskap - är en del av allt vi gör. Våra medarbetares passion för sitt arbete, vårt företag, våra kunder och deras patienter är själva kärnan i dessa värden. Nedan kan du läsa mer om hur vi lever våra värderingar.

 

Passion

Det krävs en hel del för att göra skillnad i världen vi lever i. Vi bryr oss verkligen om våra kunder och patienterna de vårdar. Vårt engagemang bygger på vår önskan att förbättra människors hälsa och välmående. Vi visar detta genom att:

 • Visa entusiasm
 • Fokusera på lösningar som verkligen gör skillnad för människor
 • Utmana oss till att bli bättre
 • Visa våra kollegor att vi bryr oss om dem
 • Uppmuntra teamwork

Samarbete

Vi stärker samarbetet genom öppen kommunikation och genom att dela med oss av bästa möjliga rutiner. Genomtänkt konstruktiv kritik från våra kollegor hjälper oss att övervinna hinder, arbeta effektivare och förbättra resultaten för våra kunder och deras patienter. Vi visar detta genom att:

 • Alltid vara lagspelare
 • Dela information och erfarenheter
 • Vara lojala mot teamet – även när vi inte är överens
 • Hjälpa kollegor
 • Anamma ”one team”-filosofin

Öppenhet

Vi är mottagliga för nya idéer. Vårt mål är att etablera en företagskultur med öppenhet och återkoppling där vi lyssnar på varandra och respekterar allas bidrag. Vi uppmuntrar en transparent och ärlig kommunikation mellan alla. Vi visar detta genom:

 • Positiv återkoppling
 • Att våga vara öppna – även när vi inte kan leverera det vi lovat
 • Behandla alla med respekt
 • Uppmuntra att man uttrycker olika åsikter
 • Respektera beslut som redan fattats

Professionellt genomförande

Professionellt genomförande handlar om att ta fram de bästa produkterna och processerna och att arbeta med de mest kompetenta människorna. För att hålla en hög kvalitetsnivå måste alla engagera sig. Det är bara genom att satsa på bästa möjliga rutiner inom alla områden som vi verkligen kan få kundernas förtroende och bli marknadsledande. Vi visar detta genom att:

 • Alltid leta efter nya sätt att bli bättre
 • Dela med oss av bra idéer
 • Lära genom att lyssna
 • Välkomna förändring
 • Ha ett långsiktigt perspektiv
 • Hjälpa nya kollegor att snabbt finna sig tillrätta

Ägarskap

Vi tar aktivt ansvar för våra beslut genom att alltid beakta vår personliga integritet samt etiska och moraliska aspekter i alla beslut som vi fattar. När vi tar ansvar för våra egna områden kan vi tillsammans skapa en starkare helhet för att säkra de bästa resultaten för kunder och patienter. Vi visar detta genom att:

 • Engagera oss
 • Ha integritet och stå upp för moraliska och etiska beslut
 • Visa att vi litar på våra kollegor
 • Ha modet att fatta beslut
 • Hålla våra kollegor informerade