You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Hur en mer lättanvänd ventilator kan hjälpa dig

Ämne

Ventilatorns användbarhet påverkar patientsäkerheten

Användarvänlighet, eller användbarhet, är måttet på en produkts potential att uppfylla användarens mål.

En apparat som har hög användbarhet är lätt att lära sig och komma ihåg hur man använder. Det gör att du kan utnyttja din tid mer effektivt, minska risken för fel och gör användningen mer tilltalande för dig.[1]Kort sagt, – hög användbarhet påverkar patientsäkerheten.[2] [3] [4].

 

Ditt val av ventilator kan påverka patientsäkerheten

I en nyligen genomförd användbarhetsstudie visades att ventilatorer som var mer lättanvända var förknippade med högre säkerhet.[5] Skillnaderna mellan ventilatorer kunde ligga i design, tillverkningskvalitet och användarförväntningar.

 

Jämför ventilatorer på din intensivvårdsavdelning

Alla intensivvårdsavdelningar är olika, och det är viktigt att välja en ventilator som personalen känner sig trygg med. Formuläret nedan visar ett urval av användningsfunktioner hos en ventilator som vanligtvis används inom intensivvården. Det kan hjälpa dig att välja den ventilator som passar dig och ditt team bäst.

Relaterade artiklar

 • Intensivvård

Övervaka diafragman och förbättra mekanisk ventilation

Andningsstöd är en livräddande åtgärd på IVA, men utan rätt balans ökar det också risken för skadliga resultat.1,2 Det är i det här läget som övervakning av diafragma kan vara till hjälp, för att motverka ökad sjukhusdödlighet och förlängd ventilator urträning. Dessutom kan det hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut under hela ventilator behandlingen.

Läs mer

 • Operationssal
 • Intensivvård

Snabb tolkning av hemodynamiska data

Hemodynamisk information är värdefull för läkare. Patienter som opereras gagnas alltid av noggrann övervakning. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning. Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

Läs mer

 • Intensivvård

Hemodynamic Management in Sepsis Patients

Everyone is at risk of developing sepsis. Globally, up to 50 million people are affected by sepsis, every year. Every 2.8 seconds, one patient dies from sepsis and associated complications. Often, it can be prevented by vaccination, clean water and hygiene, safe childbirth, and preventing hospital-acquired infections (HAIs). However, sepsis is often underdiagnosed, especially at an early stage where treatments are more successful.

Läs mer

 • Operationssal
 • Intensivvård

The Value of Advanced Hemodynamic Monitoring

Beyond Basic - with - with advanced hemodynamic parameters. Learn more about blood pressure, blood flow, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema parameters.

Läs mer

 • Intensivvård

"Without access to an Edi signal you can’t give patients the best possible respiratory care."

Using the electrical activity of the diaphragm (Edi) to evaluate ICU patients’ need for respiratory support is a valuable and often superior complement to standard monitoring parameter, according to senior respiratory consultant Sten Borgström.

Läs mer

 • Intensivvård

Ventilationsstrategi med låg grad av sedering

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Läs mer

Alla referenser

 1. Chatburn RL. Computer control of mechanical ventilation. Respir Care. 2004 May;49(5):507-17.1.

 2. FDA. Applying human factors and usability engineering to optimize medical device design. Food and Drug Administration. 2016. http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/…/UCM259760.pdf. Accessed 14 July 2016.

 3. Carayon P, Wetterneck TB, Hundt AS, Ozkaynak M, Ram P, DeSilvey J, et al. Observing nurse interaction with infusion pump technologies. Adv Pat Saf. 2005;2:349–64.

 4. Zhang J, Johnson TR, Patel VL, Paige DL, Kubose T. Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. J Biomed Inform. 2003;36:23–30.

 5. Plinio P. Morita, Peter B. Weinstein, Christopher J. Flewwelling, Carleene A. Bañez, Tabitha A. Chiu, Mario Iannuzzi, Aastha H. Patel, Ashleigh P. Shier and Joseph A. Cafazzo. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Crit Care. 2016 Aug 20;20:263.