You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
ARDS

Känna igen och optimera behandlingen av ARDS

ARDS är ett syndrom som verkar underdiagnosticeras och behandlas otillräckligt, och det är även förknippat med hög dödlighet. ARDS är progressivt, med ett tidigt behandlingsfönster som kan utnyttjas. [1]

Ämne

ARDS – den kliniska utmaningen


Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar stort: i USA uppskattas den till mellan 78,9 och 81,0 per 100 000 invånare, medan incidensen i Europa uppskattas ligga mellan 7,2 och 25,5 per 100 000 invånare.[2] Den globala bördan av ARDS har uppskattats till över 3 miljoner patienter per år.[3]
Mortalitet för svår ARDS rapporterades till 46,1 % i en observationsstudie som inkluderade 459 intensivvårdsavdelningar i 50 länder.1 I USA drabbar ARDS cirka 200 000 människor och resulterar i 74 500 dödsfall per år.[4]

Var finns orsakerna?


ARDS är ett syndrom som är förknippat med många tillstånd, och de flesta patienter är redan inlagda på sjukhus när diagnosen ställs. Enligt Berlins definition av ARDS kan olika kliniska tecken hjälpa dig att identifiera patientens tillstånd, från lindrigt till svårt.
En provbehandlingsalgoritm för vuxna med ARDS börjar vanligen med optimering av lungskyddande ventilation och går vidare till mer invasiva interventioner, baserat på patientens tillstånd. Behandlingsplanerna måste anpassas individuellt efter orsaken till tillståndet och efter tillgängliga interventioner på vårdinrättningen. [5]

Covid-19-pandemin har lett till en ökning av antalet patienter med ARDS på intensivvårdsavdelningar över hela världen. [6]

Relaterade artiklar

 • Intensivvård

Betydelsen av en aktiv diafragma vid mekanisk ventilation på IVA

En nedsatt diafragmafunktion ökar signifikant risken för svår och långvarig avvänjning, samt för ökad sjukhusdödlighet, säger dr Ewan Goligher, med hänvisning till en nyligen genomförd studie.

Läs mer

 • Operationssal
 • Intensivvård

The Value of Advanced Hemodynamic Monitoring

Beyond Basic - with - with advanced hemodynamic parameters. Learn more about blood pressure, blood flow, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema parameters.

Läs mer

 • Intensivvård

Ventilatorns användbarhet påverkar patientsäkerheten

Användbarhet kan påverka patientsäkerheten och personalens möjligheter att följa rutiner. Den här artikeln sammanfattar sambandet mellan användarvänlighet och patientsäkerhet, samt öppnar upp för vidare läsning. Du kan också ladda ner ett formulär som hjälper dig jämföra olika ventilatorer med varandra.

Läs mer

 • Intensivvård

Hemodynamic Management in Sepsis Patients

Everyone is at risk of developing sepsis. Globally, up to 50 million people are affected by sepsis, every year. Every 2.8 seconds, one patient dies from sepsis and associated complications. Often, it can be prevented by vaccination, clean water and hygiene, safe childbirth, and preventing hospital-acquired infections (HAIs). However, sepsis is often underdiagnosed, especially at an early stage where treatments are more successful.

Läs mer

 • Intensivvård

The Italian experience: a practical advice

Professor Salvatore Grasso, Head of the Department of Anesthesia and Resuscitation at the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Bari Aldo Moro Polyclinic, tells his story about the worst health care situation in Italy. Watch the video and learn what he experienced firsthand during the treatment of severely ill patients, at this time, infected by an unknown virus.

Läs mer

 • Intensivvård

Ventilationsstrategi med låg grad av sedering

Det viktigaste målet med mindre sederade och aktivt deltagande patienter är att kunna uppfylla deras andningsbehov. Att försöka upprätthålla deras naturliga andningsrytm så mycket som möjligt.

Läs mer

Alla referenser

 1. Sadowitz B, Jain S, Kollisch-Singule M, et al. Preemptive mechanical ventilation can block progressive acute lung injury. World J Crit Care Med. 2016;5(1):74-82. Published 2016 Feb 4. doi:10.5492/wjccm.v5.i1.74

 2. PubMed
  Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries.
  Bellani G, Laffey JG, Pham T, Fan E, Brochard L, Esteban A, Gattinoni L, van Haren F, Larsson A, McAuley DF, Ranieri M, Rubenfeld G, Thompson BT, Wrigge H, Slutsky AS, Pesenti A, LUNG SAFE Investigators, ESICM Trials Group
  JAMA. 2016 Feb;315(8):788-800.

 3. Health Topic "ARDS" on National Heart, Lung, and Blood Institute

 4. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun

 5. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respiratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 6. https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30304-0/fulltext