You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Advanced Monitoring Parameter

Avancerade övervakningsparametrar

Ämne

Pålitlig information du kan lita på

Hemodynamiska data ger läkarna viktiga kunskaper.
Noggrann övervakning under pågående operation är alltid gynnsam för patienten. Optimal perioperativ vätskeadministrering är avgörande för en framgångsrik återhämtning.
Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient på IVA kan vara livsavgörande.

I nedanstående tabell visas information om alla signifikanta invasiva och icke-invasiva avancerade hemodynamiska övervakningsparametrar, deras normala värden och hur de används på korrekt sätt.

 

rtemagicc_nicci_12.jpg

rtemagicc_proaqt_12.jpg

rtemagicc_picco_12.jpg 

rtemagicc_CeVox_12.jpg

rtemagicc_limon_12.jpg

 
NICCI
ProAQT
PiCCO
CeVOX
LiMON

Invasivitet

Icke-invasiv

Minimalt invasiv
artärslang

Mindre invasiv
artärkateter

 

 

Pulskonturanalys (kontinuerlig)

Kronotropi

PR

HR

HR

 

 

Blodtryck

APsys, APdia, MAP

APsys, APdia, MAP

APsys, APdia, MAP

 

 

Flöde

CITrend/Cal**, SVI

CITrend/Cal**, SVI

CIPC*, SVI

 

 

Kontraktilitet

dPmx, CPI

dPmx, CPI

dPmx, CPI

 

 

Afterload

SVRI

SVRI

SVRI

 

 

Volymrespons

SVV/PPV

SVV/PPV

SVV/PPV

 

 

Termodilution (diskontinuerlig)

Flöde

 

 

CITD***

 

 

Preload

 

 

GEDI

 

 

Kontraktilitet

 

 

CFI, GEF

 

 

Lungödem

 

 

ELWI, PVPI

 

 

Oximetri

Syrgasmättnad

 

 

 

ScvO₂

 

ICG-eliminering

Leverfunktion

 

 

 

 

PDR, R15

Getinge tillverkar medicinteknisk utrustning och utövar ingen direkt patientbehandling. Getinge rekommenderar inte att dessa värden tillämpas för en specifik patient.

* Hjärtindex härlett från pulskontur
** Kalibrerat från internt eller externt referensvärde
*** Hjärtindex härlett från termodilution

Relaterade artiklar

  • Intensivvård

Ventilatorns användbarhet påverkar patientsäkerheten

Användbarhet kan påverka patientsäkerheten och personalens möjligheter att följa rutiner. Den här artikeln sammanfattar sambandet mellan användarvänlighet och patientsäkerhet, samt öppnar upp för vidare läsning. Du kan också ladda ner ett formulär som hjälper dig jämföra olika ventilatorer med varandra.

Läs mer

  • Operationssal
  • Intensivvård

The Value of Advanced Hemodynamic Monitoring

Beyond Basic - with - with advanced hemodynamic parameters. Learn more about blood pressure, blood flow, preload, afterload, contractility, and pulmonary edema parameters.

Läs mer

  • Intensivvård

Mitigating the risk of harm during the transition from controlled to assisted mechanical ventilation

Monitoring the strength of the patient's breathing effort, titrating the sedation, and selecting the correct mode of ventilation is vital when transitioning from controlled to assisted ventilation.

Läs mer

  • Intensivvård

"Without access to an Edi signal you can’t give patients the best possible respiratory care."

Using the electrical activity of the diaphragm (Edi) to evaluate ICU patients’ need for respiratory support is a valuable and often superior complement to standard monitoring parameter, according to senior respiratory consultant Sten Borgström.

Läs mer

  • Intensivvård

Betydelsen av en aktiv diafragma vid mekanisk ventilation på IVA

En nedsatt diafragmafunktion ökar signifikant risken för svår och långvarig avvänjning, samt för ökad sjukhusdödlighet, säger dr Ewan Goligher, med hänvisning till en nyligen genomförd studie.

Läs mer

  • Intensivvård

ARDS

Akut respiratorisk insufficiens (ARDS) är ett allvarligt lungtillstånd som orsakar lågt syreinnehåll i blodet. Incidensen för ARDS varierar kraftigt.

Läs mer