You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
LMD - The future of OR lights

LMD – Framtidens operationsbelysning

Ämne

Fokusera på din uppgift med rätt belysning

Låt operationsbelysningen sköta ljuset med hjälp av Luminance Management Device (LMD).

Denna optiska innovation bibehåller en optimal visuell skärpa och undviker svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer. Belysningen är konstant, oavsett om det är i början eller slutet av ett ingrepp, längst upp eller längst ned i kaviteten. Med LMD behöver du inte längre justera ljuset. 

Vad är luminans?

Luminans är det ljus som strålar mot eller reflekteras i en viss riktning. För kirurger är luminans det ljus som strålar ut från kaviteten. Mörka och ljusa ytor kan plötsligt uppstå i kaviteten, som orsakas av blödningar och kirurgiska instrument. Stora luminansvariationer försämrar kirurgens komfort och förmåga att operera.

 

LMD_2column.jpg

Så här fungerar LMD

Visste du att ...

När solen står i zenit under sommaren avger den mellan 50 000 och 100 000 lux. Vår operationsbelysning kan ge upp till 160 000 lux enligt nya standarder.

Fördelarna med Luminance Management Device

LMD-systemet reglerar belysningen som når kirurgens ögon.

Konstant belysning genom hela operationen

LMD bibehåller optimal visuell skärpa och anpassar automatiskt ljuset vid stora luminansvariationer. När personalen blockerar ljusbilden kompenserar lampan automatiskt för bristen på belysning. LMD erbjuder total rörelsefrihet utan att belysningen sänks.

Samma luminans oavsett vävnad

Luminansen varierar mycket beroende på om den kommer från ljus vävnad eller mörka kaviteter. Med LMD får kirurgen samma ljusnivå oberoende av hur ytan ser ut. När den kirurgiska kaviteten blir mörkare eller blodigare upptäcker systemet den minskade luminansen automatiskt och kompenserar därefter.

Justerar automatiskt efter avstånd

Kirurger garanteras samma ljusnivåer när operationslampan flyttas uppåt och nedåt. Den homogena ljusvolymen ger en ljuspelare även i de djupaste kaviteterna utan att behöva justeras.

Relaterade artiklar

  • Operationssal

Hjärt-/lunginteraktion

Anestesiinducerad lungkollaps är ett välkänt fenomen som kan undvikas med en framgångsrik ventilationsstrategi.

Läs mer

  • Operationssal

Ljusstarkare belysning är inte nödvändigtvis bättre

De flesta har upplevt symtom på ögontrötthet: ögon som känns ömma, torra eller som kliar. Ibland kompenserar våra kroppar genom att producera för mycket tårvätska vilket försämrar synen.

Läs mer

  • Operationssal

Vägledning för hybridsalen

Att optimera planeringsprocessen för utformning och driftsättning av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär eller flerfunktionell hybridoperationssal.

Läs mer

  • Operationssal

Hypotoni − en underskattad risk?

Studier visar: intraoperativ hypotoni är ett faktum. Till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Läs mer

  • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

  • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer