You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Reduce intraoperative Hypotension

Reducera intraoperativ hypotoni

Ämne

Hypotoni  − en underskattad risk?

Studier visar att till och med korta perioder med hypotoni (lågt blodtryck) kan medföra svåra komplikationer.

Det är fortfarande oklart hur man bäst karakteriserar hypotoni och det finns ingen universell definition av termen. I en systematisk studie, fann till exempel, Bijker et al.140 definitioner av hypotoni i 130 artiklar.[1],[2]

Hemodynamisk hantering

Hemodynamisk hantering är ett avgörande inslag i den perioperativa fasen. Det kan också vara en utmaning: Hemodynamisk instabilitet är en ständig risk vid anestesi och kirurgiska ingrepp. Blodtrycksvariationer kan manifestera sig som sänkningar av det systoliska och det genomsnittliga arteriella blodtrycket. Dessa hypotoniperioder kan missas genom diskontinuerliga överarmsavläsningar.[1],[2]

Varför är det så viktigt att upptäcka blodtrycksvariationer omedelbart?

MAP < 65 mmHg (lågt perfusionstryck) kan leda till vävnadshypoxi

Under faser med hypotoni kan hjärnan, hjärtat, njurarna och andra vitala organ bli utan blodtillförsel vilket kan leda till vävnadshypoperfusion och -hypoxi. Akut njurskada och myokardiell skada kan orsakas även av korta perioder av hypotoni och är de viktigaste orsakerna till postoperativ 30-dagarsdödlighet. [1],[2]

Diagram baserat på Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a ­prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.

Missa aldrig ett hjärtslag

Den individuella bedömningen av den hemodynamiska stabiliteten hos varje enskild patient är avgörande vid målstyrd behandling. Det här inkluderar inte bara övervakning av blodtrycket och det genomsnittliga arteriella blodtrycket (MAP), utan även andra avgörande faktorer för hjärtminutvolymen såsom afterload, preload och kontraktilitet hos hjärtat.

Läs mer om icke-invasiv kontinuerlig hemodynamisk övervakning

Snabba fakta om intraoperativ hypotoni

Läs mer om komplikationsfrekvens, behandlingsalternativ och finansiella konsekvenser i vår interaktiva studiesammanfattning  .

Relaterade artiklar

 • Operationssal

Ventilationsprestanda

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA. Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som t.ex. lungor kan minska risken för en ökad eftervård. Läs mer om hur lungprotektiv ventilation kan bidra till att minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader.

Läs mer

 • Operationssal

Sevoflurane consumption in manual vs automatic gas control

AGC technology permits safe and convenient reduction of anesthetic waste by up to 58%

Läs mer

 • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

 • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

 • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer

 • Operationssal

Vägledning för hybridsalen

Att optimera planeringsprocessen för utformning och driftsättning av en hybridsal för en enskild disciplin, alternativt en multidisciplinär eller flerfunktionell hybridoperationssal.

Läs mer

Alla referenser

 1. Vafi Salmasi, Kamal Maheshwari, Dongsheng Yang, Edward J. Mascha, Asha Singh, Daniel I. Sessler, Andrea Kurz; Relationship between Intraoperative Hypotension, Defined by Either Reduction from Baseline or Absolute Thresholds, and Acute Kidney and Myocardial Injury after Noncardiac Surgery: A Retrospective Cohort Analysis. Anesthesiology 2017;126(1):47-65. doi:

 2. Jilles B. Bijker, Suzanne Persoon, Linda M. Peelen, Karel G. M. Moons, Cor J. Kalkman, L. Jaap Kappelle, Wilton A. van Klei; Intraoperative Hypotension and Perioperative Ischemic Stroke after General Surgery: A Nested Case-control Study. Anesthesiology 2012;116(3):658-664. doi:

 3. Based on: Nicklas J, Beckmann D, Killat J et al. Continuous noninvasive
  arterial blood pressure monitoring using the vascular unloading technology during complex gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. J Clin Monit Comput. 2018;33(1):25-30.