You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Hur uppkopplad medicinteknisk utrustning ökade drifttiden i operationssalen

Ämne

För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplade medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för ökad drifttid och tillgång till anestesimaskiner – och för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.

Brendan Kelly, som är biomedicinsk ingenjör vid Royal Belfast Hospital for Sick Children, och hans kollegor är ansvariga för att se till att sjukhusets anestesimaskiner alltid står redo att utföra sin livsviktiga uppgift under patientoperationer. Här är Getinge Online en ovärderlig hjälp.

Getinge Online är en digital lösning som låter utvald personal övervaka och analysera utrustningsdata via en webbportal. Brendan använder den för att monitorera sina Flow-i anestesimaskiner.

Lösningen gör stor skillnad för oss. Förut när vi råkade ut för ett tekniskt fel på en anestesimaskin var jag tvungen att koppla ur den och vänta på att en servicetekniker skulle komma.

Anestesimaskiner spelar en livsavgörande roll i alla operationssalar. Felsäker drift när det gäller dosering av anestesigas och syre till patienter före och under kirurgiska ingrepp är avgörande för vårdresultaten. "Getinge Online samlar allt på ett ställe", säger Brendan. "Jag kan aktivt spåra och kontrollera allt som försiggår med alla våra anestesimaskiner. Tillgången till loggar och översikten som jag får av varje enskild maskins status gör verkligen livet enklare för mig."

Snabb felsökning skapar mervärde

Snabbare felsökning betyder mycket för Brendan och hans kollegor. Om ett tekniskt fel skulle uppstå kan teamet visa loggar i realtid online, i stället för att behöva invänta att en tekniker kommer och diagnostiserar problemet.

"Att kunna felsöka snabbt är av största betydelse för operationsplaneringen och genomströmningen av patienter i operationssalen. För om en anestesimaskin havererar och de andra är upptagna kanske du måste skjuta upp operationen", säger Brendan.

Om felet visar sig vara av lindrigare art, utan inverkan på anestesimaskinens funktion, kan enheten startas om utan eller efter endast ringa driftstopp.

De anslutna medicintekniska enheterna har även fördjupat samarbetet mellan sjukhuset och Getinge. Webbgränssnittet innebär att Brendan och Getinges servicetekniker har simultan fjärråtkomst till tekniska loggar, vilket leder till snabbare feedback och problemlösning.

"Förut måste serviceteknikern komma till sjukhuset för att få fysisk tillgång till anestesimaskinen och kunna ladda ned loggar till sin laptop. Nu kan teknikern göra det här på avstånd medan vi tittar på samma saker, eller så kan vi enas om en lämplig tid för att diskutera det online. Båda parterna vinner på det", säger Brendan.

Förbättrad effektivitet och sjukhusservice

Förebyggande underhåll innebär färre maskinutbyten. Det leder till utökad drifttid och effektivitet samt gör det enklare att hitta en ersättningsmaskin och installera den.

Rent generellt förbättras inte bara servicen i operationssalarna och för vårdpersonalen, utan även för patienterna och deras familjer. "Det underlättar mycket för vår planering", säger Brendan. "Den utökade tryggheten minskar ytterligare risken för att vi plötsligt måste ställa in delar av operationsprogrammet eller ringa patienter och tala om för dem att vi blivit tvungna att skjuta upp deras operation."

Getinge Online utökar maskinanvändningen ytterligare genom förebyggande underhåll och serviceövervakning. Systemet informerar Brendan om hur många dagar det är kvar till nästa planerade service, eller ifall en kontroll är nödvändig. Det gör att maskinen kan tjäna sitt syfte längre perioder och optimerar service- och underhållsplaneringen.

Därför menar Brendan att han känner sig mer trygg i sin roll och har mindre att oroa sig över. "Jag oroar mig mindre över att behöva ställa av en maskin och inte ha en ersättare."

Han tillägger: "Getinge Online får allt att löpa på smidigare. Det minskar risken för att vi behöver byta ut maskiner, eventuellt ställa in delar av operationsprogrammet eller leta efter andra sätt att ge anestesi åt patienter."

Brendan says: "I worry much less about having to pull a machine out and not having a replacement."

Jag oroar mig mindre över att behöva ställa av en maskin och inte ha en ersättare.

Trådlösa möjligheter

Under slutet av 2020 började sjukhuset att använda den nya trådlösa lösningen för att ansluta sina anestesimaskiner i Flow-serien, vilket har förbättrat flexibiliteten ytterligare. Tidigare delade sjukhusets sju anestesimaskiner i Flow-serien på tre fasta nätverksanslutningar, vilket innebär att bara tre kunde vara anslutna åt gången.

För Brendan och hans team möjliggör den nya funktionen samtidig övervakning av alla sjukhusets anestesienheter.

– Det har gjort oss mycket mer flexibla, säger han. När alla maskiner är anslutna samtidigt kan vi hålla koll på dem allihop på samma gång. Det ger oss en fullständig bild över läget.

Om Royal Belfast Hospital for Sick Children

Sjukhuset är det enda i Nordirland som specifikt inriktar sig på barn. Det erbjuder allmän sjukhusvård åt barn som bor i Belfast och erbjuder det mesta inom regional pediatrisk specialistvård för barn över hela Nordirland.

  • Antal operationssalar: 3
  • Antal operationer per år: 4 221
  • Antal patienter per år: 7 126 (inläggningar)

Att ansluta medicintekniska enheter med Getinge Online

Getinge Online är en digital lösning som på ett säkert sätt överför Getinges utrustningsdata till en webbportal. Användarna loggar in på Getinge Online där en rollbaserad kontrollpanel låter dig visa och analysera enhetsdatan. Kontrollpaneler finns för olika roller. För biomedicinska analytiker och forskare inom intensivvård tillhandahåller kontrollpanelen utrustningsinformation som stödjer proaktivt underhåll och snabb felsökning. För läkare tillhandahåller kontrollpanelen information om klinisk användning, inklusive identifiering av trender och åtgång av anestesigas.

Kontakta oss     

Läs mer om Getinge Online

Relaterade artiklar

  • Operationssal

LMD – Framtidens operationsbelysning

Flytta fokus från ljuset till ingreppet. Bibehåll optimal visuell skärpa och undvik svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer.

Läs mer

  • Operationssal

Grunderna kring operationsbelysning

Rätt operationsbelysning är avgörande för patienternas säkerhet och personalens komfort. Den ska vara utformad så att det medicinska teamet kan fokusera helt och hållet på operationen.

Läs mer

  • Operationssal

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer

  • Operationssal

Minskad ögontrötthet i operationssalen

Minskad kontrast mellan operationsområdet och omkringliggande områden förbättrar komforten och den visuella prestandan. Den mest effektiva operationsbelysningen ger en gradvis övergång mellan det upplysta området och den allmänna operationssalsbelysningen för att minska ansträngningen för ögonen.

Läs mer

  • Operationssal

Ljusstarkare belysning är inte nödvändigtvis bättre

De flesta har upplevt symtom på ögontrötthet: ögon som känns ömma, torra eller som kliar. Ibland kompenserar våra kroppar genom att producera för mycket tårvätska vilket försämrar synen.

Läs mer

  • Operationssal

Varför lågflödesanestesi?

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Läs mer