You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

13 veckor för tidigt
3 månaders vård
1 bra start

På Getinge är vi övertygade om att rädda liv är det viktigaste jobbet i världen. Vi stödjer dig längs vägen mot bästa möjliga vård för dina patienter. Together as one.

Optimera din intensivvård

En intensivvårdsavdelning är en viktig och dyrbar anläggning. Vi fokuserar på att utveckla användbara och tillförlitliga lösningar som hjälper dig uppnå kostnadseffektiva resultat för svårbehandlade patienter.

Hur Getinge kan hjälpa dig

En gynnsam miljö för läkande

Kostnadseffektiva lösningar som hjälper dina patienter att läka och återhämta sig.

Terapier för en bättre intensivvård

Verktyg för att stabilisera och övervaka dina patienters tillstånd.

Tidig mobilisering

Verktyg för att stabilisera och övervaka dina patienters tillstånd.

En gynnsam miljö för läkande

Vi hjälper dig skapa en kliniskt robust och kostnadseffektiv miljö där patienter kan läka och återhämta sig

Bed ward coordinator overviews hospital ward capacity in the INSIGHT patient flow management solution

INSIGHT

INSIGHT är ett patientflödesverktyg som hjälper dig tillhandahålla bästa tänkbara vård för era patienter. Systemet ökar transparens, samarbete och kontroll, i och mellan sjukhusets olika avdelningar.

En mindre stressig miljö

VARIWARD är ett koncept för flexibel rumsindelning av intensivvårdsavdelningar. Det förenklar inte bara möjligheterna att uppfylla intensivvårdsavdelningens komplicerade behov utan gör också tillvaron mindre påfrestande och förvirrande för patienterna och deras anhöriga.

Ideal belysning för intensivvårdsavdelningen

LUCEA LED-belysning ger dig frihet att arbeta utan skuggor. Den har också hög tillförlitlighet och liten miljöpåverkan.

Optimal åtkomst till patienten

Genom takupphängningarna i MODUEVO-sortimentet utnyttjas både utrymme och resurser maximalt för smidiga arbetsflöden och ökad produktivitet. De förbättrar tillgängligheten till patienterna och ser till att viktig utrustning är nära till hands.

Enklare patientförlyttning

Optimera ditt arbetsflöde i intensivvårdsmiljön ytterligare med M-SHIFT-infusionsöverföringssystem. Det hjälper dig att flytta ett komplett infusionssystem på mindre än en minut utan tunga lyft.

En läkande miljö hos Mittelbaden-kliniken i Tyskland

Se hur en ombyggd och nyinredd intensivvårdsavdelning har skapat en bättre miljö för patienterna, deras familjer och för personalen. En åtgärd som gynnat både kropp och själ.

Terapier för en bättre intensivvård

Getinge erbjuder en mängd olika verktyg som kan hjälpa dig att fatta väl underbyggda beslut, minska omfattningen av sedering och främja möjligheterna till tidig mobilisering.

Få en fullständig hemodynamisk bild av patienten

Varje behandlingsbeslut kan få kritiska konsekvenser. Vi erbjuder mindre invasiva och mer ergonomiska verktyg som hjälper dig att fatta proaktiva kliniska beslut, framför allt för kritiskt sjuka patienter.

Lär dig mer om avancerad patientövervakning (eng)

Mekanisk ventilation med människan i fokus

Se till att dina patienter har det tryggt och bekvämt med verktyg som främjar god samverkan mellan patient och ventilator vilket minimerar behovet av sedering, reducerar komplikationer och bidrar till tidig avvänjning.

Hur kan ECMO hjälpa dig?

Cardiohelp är ett portabelt ECMO system (extrakorporeal membranoxygenering) som gör det enkelt att ge patienten hjärt-lungunderstöd både vid sängkanten och ute i fält. Med dess hjälp kan vårdpersonalen vinna dyrbar tid. Systemet är handhållet och ansluts snabbt till patienten oavsett tid och plats.

Lär dig mer om Cardiohelp (eng)

Bättre blodcirkulation minskar påfrestningarna på hjärtat

Patienter som drabbats av kardiogen chock eller nedsatt vänsterkammarfunktion kan behöva cirkulatorisk behandling. Med hjälp av en aortaballongpump (IABP) kan du öka tillförseln av blod/syre till myokardium och minska belastningen på hjärtat. Getinges utrustning för cirkulatorisk behandling, tillgängligt för angiolabb, operationssalar och intensivvårdsavdelningar, ger bättre hemodynamiskt stöd och därmed en generellt förbättrad perfusion och bättre genomsnittligt artärtryck för behandlade patienter.

Läs mer om IABP

Tidig mobilisering

Bevisen för att tidig mobilisering är effektiv blir allt fler. Patienter i rörelse innebär kortare vårdtider och bättre resultat vad gäller förmåga och funktion.

Bröstkorgsdränage för en rörlig patient

Atrium Express Mini 500 bröstkorgsdränage är lätt och ergonomisk, vilket främjar mobilisering av din patient. De är små och flyttbara med förinställd sugeffekt vilket gör de enkla att bära med sig. Enheterna behöver varken ställas in, fyllas på eller anpassas. Det är bara att koppla in dem till patienten som snabbt kan komma på fötter igen.

Läs mer om Atrium Express Mini 500 (eng)

Hittade du det du sökte?

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.