You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Intensive Care

Är du redo för framtidens intensivvård?

Tillsammans formar vi morgondagens vårdmiljö

Inom intensivvården sker ständiga förbättringar. Mer skalbara infrastrukturer, effektivare arbetsflöden och mer givande miljöer för både patienter och personal.

Vi hjälper dig skapa en mer responsiv och uthållig intensivvård än någonsin tidigare.
Oavsett om det handlar om nyckelfärdiga vårdinrättningar, mobila intensivvårdsavdelningar eller avancerade individanpassade behandlingar, hjälper vi sjukhus över hela världen möta några av de mest tidlösa utmaningarna inom intensivvården. 

 

Getinge. Din partner för nästa generations intensivvård.

Bredare möjligheter på IVA

Getinge har utvecklat en horisontell takförsörjningsenhet för enklare resursorganisering. Maquet Moduevo Bridge. 

Den yteffektiva designen stödjer interaktionen mellan vårdgivare och patient, Samtidigt som den låter relevant klinisk utrustning finnas nära till hands.

 

Intensivvårdsbehandlingar

Att rädda liv är bara början

Infrastruktur

Skapa gynnsamma miljöer för läkande

Getinge 360 services

När du tar hand om patienter, tar vi hand om dig

Vi erbjuder tjänster som hjälper dig förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, samt personal och patientnöjdhet.

Läs mer om våra servicetjänster