You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge therapies

Behandlingar

Att rädda liv är bara början

Upptäck hur våra innovativa akutvårdslösningar kan hjälpa dig och dina patienter både under och efter behandlingen.

Individanpassa din respiratorbehandling
för bättre resultat

Känner du till de olika
behandlingsalternativen med extrakorporealt livsstöd (ECLS)?

Getinge PiCCO Technology

Få en fullständig hemodynamisk bild av patienten

Varje behandlingsbeslut kan få kritiska konsekvenser. Vi tillhandahåller mindre invasiv
teknik som hjälper dig att fatta proaktiva, värdebaserade kliniska beslut, särskilt  hos kritiskt sjuka patienter.

Det säkra och självklara valet för mekaniskt cirkulationsstöd

Getinges aortaballongpumpslösningar för kateteriseringslabb, operationssalar och intensivvårdsavdelningar ger bättre hemodynamiskt stöd och därmed en generellt förbättrad perfusion och bättre genomsnittligt artärtryck för behandlade patienter.

Cardiogenic shock

Vid kardiogen chock är timing av största vikt

Hos patienter med kardiogen chock finns många olika underliggande sjukdomar som kräver skräddarsydd behandling för förbättring av hemodynamiska störningar.

ARDS tree lung

Att känna igen och optimera behandlingen av ARDS

ARDS (Akut svår andningssvikt) kan vara lätt att missa , ges undermålig behandling  och är associerad med hög dödlighet. 

Bröstkorgsdränage för en rörlig patient

Hjälp dina hjärt-thoraxpatienter och dina pediatriska patienter att snabbt komma på fötter.

Läs mer om thoraxdränagelösningar