You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
ECMO for ARDS

ECLS (extrakorporealt livsstöd) kan vara en skillnad mellan liv och död för patienter med ARDS

Trots framsteg inom behandlingsalternativen är dödligheten och sjukligheten hos patienter med akut svår lungsvikt (ARDS) fortsatt hög. Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) har utvecklats som en lovande åtgärd. [1] Förbättringar av tekniken har gjort ECMO säkrare och enklare att använda, vilket gör det möjligt för fler patienter med ARDS att få denna behandling.

Varför ECMO för ARDS?

Vid svår ARDS kan syretillförseln bli otillräcklig för att tillgodose kroppens behov. Huvudsyftet med respiratorisk ECMO är att upprätthålla syresättningen av organen. Det kan stabilisera gasutbytet och minimera hemodynamiska problem och därmed förhindra ytterligare organskador. [2]

ECMO är inte en behandling av den bakomliggande orsaken till ARDS. Det ger tid till att undersöka och utveckla en specifik behandlingsstrategi som är inriktad på den bakomliggande sjukdomen. [2]

Cardiohelp System

Vad är ECMO?

ECMO refererar till en krets som direkt syresätter och avlägsnar koldioxid från blodet genom en extrakorporeal gasutbytesenhet, vanligen kallad membranoxygenator. Två katetrar eller kanyler förs in vid insättningen av ECMO med dränerings- och återinfusionsportarna som är placerade i centrala kärl. Deoxygenerat blod dräneras från kroppen av en extern pump, passerar genom membranoxygenatorn och återinfunderas sedan tillbaka till patienten. Respiratorisk eller venovenös ECMO som endast ger gasutbytestöd.

Om extrakorporeal membranoxygenering (ECMO)

Användning av extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) för behandling av ARDS introducerades i början av 70-talet i syfte att garantera en skyddande ventilering och minimera risken för ventilatorinducerad lungskada [3]. Den fungerar på liknande sätt som en konstgjord lunga och ger adekvat avlägsnande av koldioxid och syresättning av blodet, vilket minimerar den mekaniska ventileringen. [4] [5]

Cardiohelp System

Understödjer lungfunktionen

Den veno-venösa användningen av CARDIOHELP säkerställer effektiv syretillförsel och/eller minskning av CO2-nivån i blodet hos intensivvårdspatienter som lider av ARDS, sepsis eller andra tillstånd som förknippas med akut andningssvikt. På så vis underlättar Cardiohelp skyddande ventileringsstrategier även vid de svåraste fallen. [6]

Dessutom förhindrar Cardiohelp cirkulatorisk chock eller skador på inre organ, vilket minimerar uppföljningskostnader i samband med irreversibel organskada. Användningen av detta behandlingsalternativ sparar därför värdefull tid, som sedan kan användas för att behandla den verkliga orsaken till en organsvikt.[7]

Getinge Cardiohelp helicopter transport

Transport med ECMO

Eftersom ECMO (extrakorporeal membranoxygenering) är en avancerad behandling krävs utbildning i nödvändiga tekniker och ett nätverk av sjukhus för att kunna behandla dessa patienter. Vid fall med svår ARDS kan ECMO-transport vara säkrare än transport med ventilering när överföring till en ECMO-behandlingsenhet är nödvändig. [8]

Läs mer om transport med ECMO

Litteraturlista
 • Performance and Safety of an Integrated Portable Extracorporeal Life Support System for Adults. Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE. J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38-43.
 • Portable miniaturized extracorporeal membrane oxygenation systems for H1N1-related severe acute respiratory distress syndrome: a case series. Roncon-Albuquerque R Jr, Basílio C, Figueiredo P, Silva S, Mergulhão P, Alves C, Veiga R, Castelo-Branco S, Paiva L, Santos L, Honrado T, Dias C, Oliveira T, Sarmento A, Mota AM, Paiva JA. J Crit Care. 2012 Oct;27(5):454-63. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.01.008. Epub 2012 Mar 3
 • First experience with the ultra compact mobile extracorporeal membrane oxygenation system Cardiohelp in interhospital transport. Philipp A, Arlt M, Amann M, Lunz D, Müller T, Hilker M, Graf B, Schmid C. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Jun;12(6):978-81. doi: 10.1510/icvts.2010.264630. Epub 2011 Mar 8
 •  Hand-held minimised extracorporeal membrane oxygenation: a new bridge to recovery in patients with out-of-centre cardiogenic shock. Arlt M, Philipp A, Voelkel S, Camboni D, Rupprecht L, Graf BM, Schmid C, Hilker M. Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Sep;40(3):689-94. doi: 10.1016/j.ejcts.2010.12.055. Epub 2011 feb 23.
 • Temporary Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Ten-Year Experience at a Cardiac Transplant Center. Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A. J Intensive Care Med. 2016 Jun 14. pii: 0885066616654451. [Epub ahead of print
 • Extracorporeal membrane oxygenation 2016: an update. Butt W, MacLaren G. F1000Res. 2016 Apr 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1. eCollection 2016. Granskning. PMID: 27158464

Relaterade produkter

Extracorporeal Life Support

Our broad, high-end product portfolio for short-term or prolonged extracorporeal life support (ECLS) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) includes a choice of devices and consumables to provide individual and sufficient extracorporeal heart and/or lung support, such as centrifugal pumps, oxygenators, heater units, tubing sets, and catheters and cannulae.

Läs mer om Extracorporeal Life Support

Cardiohelp System

The small and lightweight heart-lung support system.

Läs mer om Cardiohelp System

Surgical Perfusion

Advanced surgical perfusion components were used successfully for millions of cardiopulmonary bypass procedures worldwide each year. The Getinge heart-lung perfusion system is part of an established, comprehensive cardiac surgery suite portfolio, ensuring compatible solutions.

Läs mer om Surgical Perfusion

Alla referenser

 1. Ventetuolo CE, Muratore CS. Extracorporeal life support in critically ill adults. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190(5):497–508.

 2. Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome, Journal of Intensive Care, 2015, DOI: 10.1186/s40560-015-0082-7

 3. Fan E, Brodie D, Slutsky AS. Acute Respi­ratory Distress Syndrome: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 2018 Feb 20;319(7):698-710.

 4. Michele Umbrello, Paolo Formenti, Luca Bolgiaghi, and Davide Chiumello | Current Concepts of ARDS: A Narrative Review. | Int J Mol Sci. 2016 Dec 29;18(1). pii: E64. doi: 10.3390/ijms18010064

 5. Steven A. Conrad , L. Mikael Broman , Fabio S. Taccone , Roberto Lorusso , Maximilian V. Malfertheiner , Federico Pappalardo , Matteo Di Nardo , Mirko Belliato , Lorenzo Grazioli , Ryan P. Barbaro , D. Michael McMullan , Vincent Pellegrino , Daniel Brodie , Melania M. Bembea , Eddy Fan , Malaika Mendonca , Rodrigo Diaz , and Robert H. Bartlett | The Extracorporeal Life Support Organization Maastricht Treaty for Nomenclature in Extracorporeal Life Support. A Position Paper of the Extracorporeal Life Support Organization | All ajrccm Issues Vol. 198, No. 4 | Aug 15, 2018

 6. Müller T, Bein T, Philipp A, Graf B, Schmid C, Riegger G (2013) Extracorporeal pulmonary support in severe pulmonary failure in adults—a treatment rediscovered. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(10): 159–66. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0159

 7. Performance and Safety of an Integrated Portable Extracorporeal Life Support System for Adults. (2015) Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE.J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38-43.

 8. Toshiyuki Aokage, Kenneth Palmér, Shingo Ichiba and Shinhiro Takeda | Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory distress syndrome | Journal of Intensive Care20153:17