You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Cardiohelp HLS ICU

EOLIA-studien

Extrakorporeal membranoxygenering vid akut andningssviktsyndrom

Utformad för att besvara nyckelfrågor om effektiviteten av vv-ECMO vid svår ARDS genom att fastställa effekten av:

 • Tidig behandling med ECMO i de allvarligaste formerna av ARDS
 • Jämfört med konventionell behandling
Download the summary of the EOLIA trial

Extrakorporeal membranoxygenering
för akut svår lungsvikt:
EOLIA-studien

Effekten av venovenös extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) hos patienter med  akut svår lungsvikt (ARDS) är fortfarande kontroversiell. [13] EOLIA-studien utformades för att  fastställa effekten av tidig initiering av ECMO hos patienter med de allvarligaste formerna av ARDS. [1]

ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Tidig ECMO

 
35 % dödlighet
(44/124)
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

249 patienter

 
124 fick omedelbar vv-ECMO och
125 fortsatte med konventionell behandling
ECLS (ECMO) therapy in ICU for adult patients with ARDS

Konventionell ventilation*

 
46 % dödlighet
(57/125)

*med ECMO som räddning vid behov

Varför behövde vi EOLIA-studien?

 • ECMO-tekniken har utvecklats på senare tid
 • Uppmuntrande resultat av ECMO
  - Influensa A (H1N1) associerad ARDS
  - CESAR randomiserad studie, Storbritannien  
 • Effekten av vv-ECMO vid svår ARDS är fortfarande kontroversiell
 • EOLIA-studien utformades för att fastställa effekten av
  tidig behandling med ECMO hos patienter med de allvarligaste formerna av ARDS

Resultat från EOLIA-studien[1]

EOLIA Trial results: 11% difference in mortality at 60 days

Mortalitet efter 60 dagar

 • ECMO-gruppen − 44 av 124 patienter (35 %)
 • Kontrollgrupp − 57 av 125 (46 %)
 • 11 procents minskning av mortalitet i ECMO-gruppen jämfört med den konventionella gruppen [2]
  (relativ risk 0,76; 95 % konfidensintervall [CI], 0,55 till 1,04; P = 0,09)
EOLIA Trial results: The failure (mortality rate) in the ECMO group was 35% vs 57% in the conventional group.

Viktiga sekundära studieresultat

 • Dödsfall i ECMO-gruppen och behandlingssvikt i kontrollgruppen (dödsfall och övergång).
 • Livräddande ECMO förekom hos 35/125 patienter (28 %) i kontrollgruppen på grund av refraktär hypoxemi med en mortalitet på 57 % i livräddningsgruppen.
 • Behandlingssvikt inträffade hos 57 procent av patienterna i kontrollgruppen.
EOLIA Trial results: Number of days free from failure from Inclusion to Day 60

Antal dagar utan komplikationer

Resultatet visar tydliga tecken på fler dagar utan olika typer av organsvikt, såsom andningssvikt, njursvikt, neurologisk svikt och hjärtsvikt i ECMO-gruppen jämfört med i kontrollgruppen.

EOLIA Trial results: ECMO Arm Complications

ECMO-komplikationer

 • Komplikationsfrekvensen var låg, vilket visade att ECMO var ett säkert och effektivt behandlingsalternativ.
 • Strokefrekvensen var högre i den konventionella gruppen än i ECMO-gruppen.

Viktiga slutsatser

 • I en ledare för New England Journal of Medicine säger dr Jeffrey Drazen att både mortaliteten och de sekundära resultaten leder till slutsatsen att ECMO förmodligen har viss nytta trots att studien ur ett traditionellt perspektiv inte är positiv.[3]  
 • Studien avbröts av Data Safety Monitoring Board på grund av att man inte trodde att den skulle nå fram till det primära resultatet.  Detta har varit föremål för många diskussioner.
 • Livräddande ECMO är en effektiv behandling, men har högre mortalitet.
 • Ventilationsstrategier och bukläge är viktiga inslag vid behandling av patienter med ARDS.
EOLIA Trial results: Probability of Surviving without treatment failure

Diskussionspunkter kring EOLIA-studien

 • Författarna fann den 11-procentiga minskningen i dödlighet ”imponerande” och ”anmärkningsvärd”
 • Studien planerades med utgångspunkt från antagandet att mortaliteten skulle minska med 20 procent. Det innebär i stort sett att mortalitetsrisken i gruppen med mekanisk ventilation var 20 procent jämfört med noll i ECMO-gruppen.
 • Negativa studier visar inte om en viss åtgärd är verkningslös, utan misslyckas bara att bekräfta hypotesen.
 • Författarna ställde frågan om det verkligen är stor skillnad mellan  ett p-värde på 0,07 och det magiska 0,05?

För mer information om diskussionspunkterna: ”Use of ECMO in ARDS: does the EOLIA trial really help?”  by Luciano Gattinoni, Francesco Vasques, and Michael Quintel Crit Care. 2018; 22: 171.
Published online 2018 Jul 5. doi:  10.1186/s13054-018-2098-6.

Download the summary of the EOLIA trial

Understand the challenges of EOLIA

Läs mer om utmaningarna med EOLIA-studien

Presentationen ”Förstå utmaningarna med EOLIA” sammanfattar studien och förklarar studiens procedurer, kriterier och resultat.

Understand the challenges of EOLIA

Relaterade produkter

Extracorporeal Life Support

Our broad, high-end product portfolio for short-term or prolonged extracorporeal life support (ECLS) or extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) includes a choice of devices and consumables to provide individual and sufficient extracorporeal heart and/or lung support, such as centrifugal pumps, oxygenators, heater units, tubing sets, and catheters and cannulae.

Läs mer om Extracorporeal Life Support

Advanced Monitoring

Practice-oriented monitoring systems and disposables that are used for diagnosis and treatment of the critically ill patient.

Läs mer om Advanced Monitoring

Mechanical Ventilation

Easy to use critical care ventilators with tools to help you reduce complications and wean earlier during invasive and non-invasive ventilation; from ICU to intermediate care; and for all patient categories.

Läs mer om Mechanical Ventilation

Alla referenser

 1. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome

 2. Use of ECMO in ARDS: does the EOLIA trial really help? – Commentary in Critical Care

 3. Learning from a Trial Stopped by a Data and Safety Monitoring Board – editorial
  David Harrington, Ph.D., and Jeffrey M. Drazen, M.D. N Engl J Med 2018; 378:2031-2032

 4. EuroELSO webinar – The EOLIA Trial