You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Advanced hemodynamic Monitoring

Få en komplett
hemodynamisk bild

 

Att förstå komplexa hemodynamiska tillstånd

Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient kan vara livsavgörande. Behandlingskonflikter uppstår ofta direkt vid IVA-patientens säng, där du behöver tillförlitlig information att stödja dig mot. En uppsättning tillförlitliga hemodynamiska parametrar kan hjälpa till att bestämma den bästa individuella behandlingen för dina patienter. [1]

Hemodynamic questions to ask

Hemodynamiska frågor att ställa

Övervakning minskar inte patientens mortalitet eller morbiditet i sig − det ger dock värdefull information som bör användas för att upprätta en behandlingsplan och tillämpa individanpassad målinriktad behandling av patienten så tidigt som möjligt. 

För att säkerställa en bred informationsgrund kan en rad parametrar tillhandahållas och användas som underlag för behandlingsbeslut.

Individanpassa behandlingsstrategier

Intensivvårdspatienter karakteriseras ofta av ett instabilt hemodynamiskt tillstånd. Otydlig volymstatus och flera behandlingsalternativ gör det svårare att implementera en lämplig behandlingsstrategi: Volymexpansion? Vasopressoranvändning eller muskelstimulerande stöd?

Tillräcklig organperfusion och optimal syresättning av vävnaden är av stor betydelse. Samtidigt är det viktigt att undvika volymöverbelastning, vilket kan leda till lungödem och avbrutet gasutbyte. 

Avancerad hemodynamisk övervakning har därför en avgörande roll i inrättandet av livräddande behandlingsstrategier [2].

Individanpassad hemodynamisk övervakning uppvisar följande fördelar: [1], [3]

Better outcomes through individualized hemodynamic management

Noggrann hantering av hjärtminutvolymen och dess determinanter kan vägleda läkare genom återupplivningsprocessen av kritiskt sjuka patienter. Anpassning av individuella rutiner för hemodynamisk övervakning leder till optimerade ingripanden och har potential att förbättra resultaten. [3]

Bedöm patientens fullständiga hemodynamiska bild

Det är mycket viktigt att övervaka den kardiocirkulära funktionen hos intensivvårdspatienter. Med PiCCO är det möjligt att utföra minimalt invasiv mätning av hemodynamiska parametrar som hjärtminutvolym och dess determinanter: preload, afterload och kontraktilitet. Dessutom möjliggör ELWI-parametern en känslig bedömning av extravaskulärt lungvatten. Den här uppsättningen tillförlitliga hemodynamiska parametrar kan hjälpa till att bestämma bästa individuella behandling för kritiskt sjuka patienter. 

Upptäck avancerade hemodynamiska parametrar

Bedömning av leverfunktion

Vid leverresektion och transplantation är det viktigt att leverfunktionen utvärderas i tid. Vår icke-invasiva lösning för övervakning av leverfunktionen hjälper dig att göra din bedömning direkt vid patientens säng, samtidigt som den gör det lättare att välja den optimala behandlingen för patienten.

Läs mer om övervakning med LiMON

CeVOX advanced hemodynamic monitoring of patient's oxygen balance

Upprätthåll syrebalansen

Din patients vitala organ är mycket känsliga för hypoxiska episoder. Vi erbjuder lättöverskådlig information om patientens syremetabolism, tillsammans med lösningar för kontinuerlig övervakning av syrebalansen.

Läs mer om övervakning med CeVOX

Identifiera dina patienters risknivå kontinuerligt

En sammanfattning av hemodynamiska parametrar i korthet, liksom interaktionen mellan tröskelvärden, möjliggör omedelbar och riktad anpassning av behandlingen. Kontinuerlig uppdatering om förändringar i patientens hemodynamiska tillstånd hjälper till att skräddarsy behandlingsstrategierna efter varje patient.

Utforska PulsioFlex övervakningsplattform

Alla referenser

 1. Goepfert M, et al.,
  Individually Optimized Hemodynamic Therapy Reduces Complications and Length of Stay in the Intensive Care Unit: A Prospective, Randomized Controlled Trial. Anesthesiology 2013;119(4):824-836.

 2. Busse L, Davison D, Junker C, Chawla L.
  Hemodynamic Monitoring in the Critical Care Environment,
  Advances in Chronic Kidney Disease 2013

 3. Yuanbo Z, Jin W, Fei S. et al.
  ICU management based on PiCCO parameters reduces duration of mechanical ventilation and ICU length of stay in patients with severe thoracic trauma and acute respiratory distress syndrome. Ann. Intensive Care 6, 113 (2016).
  https://doi.org/10.1186/s13613-016-0217-6