You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Getinge har en världsledande ställning inom extrakorporealt livsstöd (ECLS) och extrakorporeal membranoxygenering (ECMO).

Cardiohelp System_ICU_OUS_2019_131

Getinges livräddande lösningar för extrakorporeal membranoxygenering

Det nya coronaviruset COVID-19 har inte bara ökat behovet av avancerade ventilatorer utan även för extrakorporeal membranoxygenering, som är ett sätt att förse kroppen med syre när patientens lungor inte själva kan klara av uppgiften. Getinges enheter för extrakorporeal membranoxygenering är utformade för att hålla allvarligt sjuka patienter vid liv samtidigt som de ger deras skadade lungor tid att återhämta sig.

Läs hela berättelsen

ARDS

Extrakorporealt livsstöd kan vara en livräddare för ARDS-patienter

Trots framsteg inom behandlingsalternativen är mortaliteten och morbiditeten hos patienter med akut respiratorisk insufficiens (ARDS) fortsatt hög. Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) har visat sig vara en lovande behandling. [1] Förbättringar av tekniken har gjort ECMO säkrare och enklare att använda, vilket gör det möjligt för fler patienter med ARDS att få denna behandling.

Utforska behandlingsalternativet för ARDS-patienter.

Cardiohelp System

Känner du till de olika behandlingsalternativen med extrakorporealt livsstöd/extrakorporeal membranoxygenering?

Att stabilisera blodcirkulationen och andningsfunktionerna är avgörande vid behandling av akutpatienter. Extrakorporealt livsstöd (ECLS) eller extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) kan göra just det. [2] Dessa behandlingar har blivit en standardbehandling under de senaste åren.

Se hur du kan dra nytta av ett ECLS-system

Cardiohelp System in ICU

Hur kan extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) hjälpa dig?

Med dess hjälp kan vårdpersonalen vinna dyrbar tid. Systemet är handhållet och ansluts snabbt till patienten oavsett tid och plats.

Cardiohelp är ett portabelt ECMO-system som gör det enkelt att ge patienten hjärt-lungunderstöd både vid sängen och ute på fältet.

Utforska ECLS-systemet

Fördelarna med att använda en dubbellumen-kateter för kanylering i extrakorporealt livsstöd

Användning av en dubbellumenkanyl för veno-venös extrakorporeal membranoxygenering (v-v ECMO) på en plats ger flera fördelar jämfört med ett tillvägagångssätt med två katetrar. En enda kanyl minskar blodrecirkuleringen och främjar tidig patientmobilisering och sjukgymnastik. [3]

Kardiogen chock: < br/> Den olösta kliniska utmaningen

Marko Noc, MD, PHD (Head, Center for Intensive Internal Medicine University Center Ljubljana), berättar om behandling av patienter med kardiogen chock.

Titta på intervjun.

Getinge Cardiohelp HLS

Hur används extrakorporeal oxygenering inom interventionell kardiologi?

Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) är ett bra alternativ i kateteriseringslabb som kan förbättra överlevnaden. [4] Denna diskussion mellan experter ger insikter om grundläggande ECMO-stöd vid fall av kardiogen chock och informerar om nya och framtida strategier för extrakorporeal membranoxygenering.

Lyssna på expertdiskussionen