You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Cardiohelp System

Brett urval av indikationer

Cardiohelp-systemet är ett litet och lätt hjärt-lungstödjande system.
Trots att extrakorporealt livsstöd som tillhandahålls av Cardiohelp inte är en behandling i sig självt fungerar det som en brygga till tillfrisknande eller transplantation. Detta ger vårdgivarna mer tid att optimera patientens behandling samtidigt som det minskar belastningen på kroppen.

Det kan användas för en mängd olika indikationer inom intensivvård, akutmedicin, kardiologi och hjärtkirurgi.

Ge organen tid att läka

Trots att extrakorporealt livsstöd som tillhandahålls av Cardiohelp inte är en behandling i sig självt fungerar det som en brygga till tillfrisknande eller transplantation, så att vårdgivare kan optimera patientens behandling. Vid andningsstöd möjliggör den extrakorporeala kretsen som tillhandahålls på en intensivvårdsenhet användning av ultraskyddande ventilation för att optimera behandlingen av patienter med ARDS (akut respiratorisk insufficiens). [1]

Cardiohelp-systemet kan också fungera som hjärtstödjande system tills hjärtmuskulaturen återhämtar sig efter en akut hjärtinfarkt. [2]

Varsam och effektiv behandling

Behandling med Cardiohelp-systemet är mycket skonsammare för patienterna än andra befintliga behandlingsformer. Tack vare den extrakorporeala cirkulationens låga volym kommer blodet i kontakt med mindre område av främmande yta, vilket minimerar blodskada. Vidare krävs det låg volym primingvätska för att fylla den extrakorporeala kretsen. [3]

Getinge Cardiohelp HLS

Det finns många behandlingsalternativ

Extrakorporeal cirkulation kan ordnas med antingen veno-venös eller veno-arteriell kanylering för att stödja hjärt- och/eller lungfunktionen. Stöd kan utökas till fullständig ersättning av organfunktionen. En optimal behandling av dessa patientgrupper kräver en logisk, välanpassad behandling med optimerade ventilationstekniker. Även under transport inom sjukhuset eller mellan sjukhus ser det bärbara systemet till att patienten får tillräcklig syretillförsel och CO2-reduktion för att möjliggöra bästa möjliga genomblödning för patienten.

Få mer information på produktsidan för Cardiohelp

ECMO Transport

Hur transporterar du patienter som behöver extrakorporealt stöd?

Patienter med allvarlig hjärt- och/eller lungnedsättning kräver omedelbar stabilisering och förflyttning.  Kliniker vinner värdefull tid med Cardiohelp, ett multi-terapeutiskt hjärt-lungstödjande system för flera olika behandlingar som snabbt kan iordningställas och användas för ett brett spektrum av indikationer inom intensivvård, akutmedicin, kardiologi och hjärtkirurgi.

Patient transport in F-16 airplane with Cardiohelp

Extrakorporealt livsstöd ombord på ett F16-flyg

Getinges Cardiohelp-system är ett av få portabla hjärt-lungstödjande system som ger extrakorporealt livsstöd för att stödja cirkulation och andning hos patienter. Det är tillräckligt litet för att transporteras i ett F16-plan!

Få mer information på produktsidan för Cardiohelp

För patienter som behöver extrakorporealt livsstöd är varje sekund viktig

Det fanns inte mycket hopp för en patient i Bodø i centrala Norge. Den lokala vårdpersonalen saknade utrustning och ECLS-färdigheter. Men de visste att det fanns ett sjukhus i Trondheim som hade utrustningen som behövdes − cirka 45 mil bort. För att garantera snabb transport kontaktade de flygvapnet för hjälp.

CARDIOHELP-systemet, tillsammans med nödvändig utrustning och vårdpersonal, anlände efter 40 minuter i Bodø. Med hjälp av CARDIOHELP-systemet höll de patienten stabil under sex dagar.

Läs mer om händelsen:

Tree lung visual

Minskning av CO₂ i blod

Underlätta skyddande ventilationsstrategier, även vid svåra fall av akut andningssvikt

Den veno-venösa användningen av Cardiohelp säkerställer effektiv syretillförsel och/eller minskning av CO2-nivån i blodet hos intensivvårdspatienter som lider av ARDS, sepsis eller andra indikationer som förknippas med akut andningssvikt. [4] [5]

Litteraturlista

Performance and Safety of an Integrated Portable Extracorporeal Life Support System for Adults.
Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE.
J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38-43.

Portable miniaturized extracorporeal membrane oxygenation systems for H1N1-related severe acute respiratory distress syndrome: a case series.
Roncon-Albuquerque R Jr, Basílio C, Figueiredo P, Silva S, Mergulhão P, Alves C, Veiga R, Castelo-Branco S, Paiva L, Santos L, Honrado T, Dias C, Oliveira T, Sarmento A, Mota AM, Paiva JA.
J Crit Care. 2012 Oct;27(5):454-63. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.01.008. Epub 2012 Mar 3

First experience with the ultra compact mobile extracorporeal membrane oxygenation system Cardiohelp in interhospital transport.
Philipp A, Arlt M, Amann M, Lunz D, Müller T, Hilker M, Graf B, Schmid C.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Jun;12(6):978-81. doi: 10.1510/icvts.2010.264630. Epub 2011 Mar 8

Hand-held minimised extracorporeal membrane oxygenation: a new bridge to recovery in patients with out-of-centre cardiogenic shock.
Arlt M, Philipp A, Voelkel S, Camboni D, Rupprecht L, Graf BM, Schmid C, Hilker M.
Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Sep;40(3):689-94. doi: 10.1016/j.ejcts.2010.12.055. Epub 2011 Feb 23.

Temporary Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Ten-Year Experience at a Cardiac Transplant Center.
Tran BG, De La Cruz K, Grant S, Meltzer J, Benharash P, Dave R, Ardehali A, Shemin R, Depasquale E, Nsair A.
J Intensive Care Med. 2016 Jun 14. pii: 0885066616654451. [Epub ahead of print

Extracorporeal membrane oxygenation 2016: an update.
Butt W, MacLaren G.
F1000Res. 2016 Apr 26;5. pii: F1000 Faculty Rev-750. doi: 10.12688/f1000research.8320.1. eCollection 2016. Review.
PMID: 27158464

 

Alla referenser

  1. Müller T, Bein T, Philipp A, Graf B, Schmid C, Riegger G (2013) Extracorporeal pulmonary support in severe pulmonary failure in adults—a treatment rediscovered. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(10): 159–66. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0159

  2. Performance and Safety of an Integrated Portable Extracorporeal Life Support System for Adults. (2015) Alwardt CM, Wilson DS, Alore ML, Lanza LA, Devaleria PA, Pajaro OE.J Extra Corpor Technol. 2015 Mar;47(1):38-43.

  3. HLS Set, Clinical Evaluation Report; DMS#1471584; Version: V21

  4. Michele Umbrello, Paolo Formenti, Luca Bolgiaghi, and Davide Chiumello | Current Concepts of ARDS: A Narrative Review. | Int J Mol Sci. 2016 Dec 29;18(1). pii: E64. doi: 10.3390/ijms18010064

  5. Steven A. Conrad , L. Mikael Broman , Fabio S. Taccone , Roberto Lorusso , Maximilian V. Malfertheiner , Federico Pappalardo , Matteo Di Nardo , Mirko Belliato , Lorenzo Grazioli , Ryan P. Barbaro , D. Michael McMullan , Vincent Pellegrino , Daniel Brodie , Melania M. Bembea , Eddy Fan , Malaika Mendonca , Rodrigo Diaz , and Robert H. Bartlett | The Extracorporeal Life Support Organization Maastricht Treaty for Nomenclature in Extracorporeal Life Support. A Position Paper of the Extracorporeal Life Support Organization | All ajrccm Issues Vol. 198, No. 4 | Aug 15, 2018