You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
clock graphic - time is running out fast during cardiogenic shock

Kardiogen chock

Timing är allt

Det kan hända var som helst [1]

Kardiogen chock − Var inträffar det?

Graphic showing people in a crowd

Patienter med kardiogen chock representerar ett brett spektrum av sjukdomar som kräver skräddarsydd behandling för att förbättra hemodynamiska rubbningar[2]

Ta fram en behandlingsplan

Graphic showing stethoscope

Identifiera

Alla försök att förbättra utfallen vid kardiogen chock bör inledas genom tidig identifiering. Vårdmodeller inklusive ett tvärvetenskapligt CS-team innebär potential för tidig identifiering och individanpassad behandling av kardiogen chock.[3]

Graphic showing heart and clock

Initiera

Experter föreslår tillämpning av avancerad hemodynamisk övervakning för att diagnostisera och/eller behandla patienter med kardiogen chock.[4] För att undvika den negativa inverkan av inotroper bör tidig initiering av intraaortaballongpumpning övervägas. [5], [6]

graphic showing computer screen

Utvärdera

Snabba återkopplingsbanor med patientstatus och hemodynamiska data krävs för att bedöma behovet av respons på initiala behandlingar. [2]

Graphic showing stairs

Eskalera

När patienten inte svarar på påbörjade behandlingar, överväg nästa nivå av stöd och överflyttning till rutinerade chockavdelningar om så krävs. [4]

Graphic showing stethoscope

Identifiering är avgörande

Faser i kardiogen chock[4]

Riskutsatt: En patient med riskfaktorer för kardiogen chock som för närvarande inte har några tecken eller symtom. Exempelvis stor akut hjärtinfarkt, tidigare infarkt, akut och/eller akut vid kronisk hjärtsvikt.

Början: En patient som har kliniska tecken på relativ hypotoni eller takykardi utan hypoperfusion.

Klassisk: En patient med hypoperfusion som kräver ingripanden utöver volymåterupplivning (inotrop, pressor eller mekaniskt stöd). Dessa patienter uppvisar vanligen relativ hypotoni.

Försämring: En patient som inte svarar på inledande åtgärder. Liknande för stadium C och förvärras.

Extremt: En patient som får stöd genom flera åtgärder och som kan drabbas av hjärtstillestånd med pågående HLR.

Hör Dr Baran berätta om SCAI-klassificeringen

Alla försök att förbättra utfallet vid kardiogen chock ska ske genom tidig identifiering.
Vårdmodeller innehållande ett tvärvetenskapligt CS-team innebär potential för tidig identifiering och individanpassad behandling.[3]
Graphic showing heart and clock

Initiera tidigt

Retrospektiv analys indikerar att tidig användning av mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) är en viktig terapeutisk åtgärd. Tidig användning av aortaballongpumpsanvändning är förenat med överlevnadsfördelar, oavsett etiologi. [5]

Läs mer om användning av aortaballongpump

30-dagarsöverlevnaden var 76 % när aortaballongpumpsbehandling startades inom < 1 timme efter inträdandet av den kardiogena chocken. [5]

30-day survival was 76% when IABP was placed within < 1 hour of onset of cardiogenic shock.

Tidig insättning av aortaballongpump kan ge hemodynamiska fördelar som primär behandling vid avancerad dekompenserad hjärtsvikt. [6]

Graphic showing Primary circulatory support with the Sensation Plus 50 cc IABP

Primärt cirkulationsstöd med aortaballongen Sensation Plus 50 cc visade en signifikant ökning avseende förbättrad organperfusion (genomblödning) bedömd med SVO2. [6]
table showing secondary endpoints of cardiogenic shock

Genom att starta stödet omedelbart minskas slagvolymen, vilket kan minska den myokardiella syreförbrukningen. aortaballongpumpsbehandling minskar vänsterkammarens afterload, preload och intraventrikulära dyssynkronisering. [6]

För att undvika negativ inverkan av vasoaktiva läkemedel bör man överväga tidig insättning av aortaballongpumpsbehandling. [5], [6]

graphic showing computer screen

Utvärdera effektiviteten

Skräddarsy vården efter patienten och skala upp och ner efter behov. Det är mycket viktigt att utvärdera behandlingsresponsen för att justera vårdplanen. [2]

IABP response chart

Identifiering av prediktorer för respons på aortaballongpumpsstöd skulle kunna göra det möjligt för oss att skräddarsy behandlingen och reservera användning av mer kraftfulla MCS-lösningar för patienter som befinner sig i mer avancerade stadier av kardiogen chock. [5]

Lyssna på Dr Nathan diskutera utvärdering och hjärtteamets strategi

IABP (aortaballongpump): det säkra förstahandsalternativet vid MCS (mekaniskt cirkulationsstöd)

Artikel Antal patienter Mortalitet Blödning Slagvolym Kärlkomplikationer AKI
Dhruva 2019[8] 1680
Matchade par
från NCDR*
Stödjer IAB

Absolut skillnad 10,9 %
Stödjer IAB

Absolut skillnad 15,4 %
Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Amin 2019[9] 48 306
Premiärdatabas*
Stödjer IAB
p < 0,0001
Stödjer IAB
p = 0,045
Stödjer IAB
p < 0,0001
Ej tillämpligt Stödjer IAB
p = 0,052
Wernly 2019[10] 588
Metaanalys
från 4 RCT**
Ingen skillnad
p = 0,38
Stödjer IAB
p = 0,002
Ingen skillnad
p = 1,00
Stödjer IAB
p = 0,01
Ej tillämpligt
Schrage 2011[11] 237
matchade par
från Shock II**
Ingen skillnad
p = 0,64
Stödjer IAB
p < 0,01
Ej tillämpligt Stödjer IAB
p = 0,01
Ej tillämpligt

*Impella jämfört med aortaballongpump

**Impella jämfört med kontroll (aortaballongpump och/eller medicinsk behandling)

Komplikationer spelar roll

 
Ingen ökad blödningsrisk med aortaballongpump
Studie Aortaballongpump Ingen aortaballongpump
P-värde
CRISP AMI: allvarlig blödning[12] 3,1 % 1,7 % 0,49
CRISP AMI: större vaskulär[12] 4,3 % 1,1 % 0,09
CHOCK II: måttlig blödning[13] 17,3 % 16,4 % 0,77
SHOCK II: allvarlig blödning[13] 3,3 % 4,4 % 0,51
SHOCK II: större vaskulär[13] 4,3 % 3,4 % 0,53

Studieanmälan: CRISP AMI, n = 337; CHOCK II, n = 600

Aortaballongpumpsbehandling är fortfarande den vanligaste MCS-lösningen, ett pålitligt och prisvärt förstahandsval[8], [9], [14]

Referenser

 1. L Khalid and S.H. Dhakam A Review of Cardiogenic Shock in Acute Myocardial Infarction. Curr Cardiol Rev. 2008 Feb; 4(1): 34–40.doi: 10.2174/157340308783565456

 2. Atkinson TM, Ohman EM, O'Neill WW, Rab T, Cigarroa JE; Interventional Scientific Council of the American College of Cardiology. A Practical Approach to Mechanical Circulatory Support in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: An Interventional Perspective. JACC Cardiovasc Interv. 2016 May 9;9(9):871-83. doi: 10.1016/j.jcin.2016.02.046.

 3. Jones TL, Nakamura K, McCabe JM Cardiogenic shock: evolving definitions and future directions in management. Open Heart 2019;6:e000960. doi: 10.1136/openhrt-2018-000960

 4. Baran DA, Grines CL, Bailey S, et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. Cathe¬ter Cardiovasc Interv. 2019;94:29-37 DOI: 10.1002/ccd.28329

 5. Gul et al. Usefulness of Intra=aortic Balloon Pump in Patients with Cardiogenic Shock, Am J Cardiol. 2019 Mar 1;123(5):750-756. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.11.041.

 6. Doll et al. A team-based approach to patients in cardiogenic shock. Catheter Cardiovasc Interv. 2016 Sep;88(3):424-33. doi: 10.1002/ccd.26297.

 7. den Uil et al. Primary Intra-aortic Balloon Support versus Inotropes for Decompensated Heart Failure and Low Output: A Randomized Trial EuroIntervention 2019;15:586-593. DOI: 10.4244/EIJ-D-19-00254

 8. Dhruva SS. Utilization and outcomes of Impella vs IABP among patients with AMI complicated by cardiogenic shock undergoing PCI. Published online ahead of print, 2020 Feb 10]. JAMA. 2020;10.1001/jama.2020.0254. doi:10.1001/jama.2020.0254

 9. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, et al. The evolving landscape of Impella use in the United States among patients undergoing percutaneous coronary intervention with mechanical circulatory support. Circulation. 2020;141:273–284 doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044007

 10. Wernly et al. Mechanical circulatory support with Impella versus intra-aortic balloon pump or medical treatment in cardiogenic shock-a critical appraisal of current data. Clin Res Cardiol. 2019 Nov;108(11):1249-1257. doi: 10.1007/s00392-019-01458-2.

 11. Schrage et al. Impella Support for Acute Myocardial Infarction Complicated by Cardiogenic Shock Circulation. 2019 Mar 5;139(10):1249-1258. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036614.

 12. Patel et al. Intra-aortic balloon counterpulsation and infarct size in patients with acute anterior myocardial infarction without shock: the CRISP AMI randomized trial JAMA. 2011 Sep 28;306(12):1329-37. doi: 10.1001/jama.2011.1280.

 13. Thiele et al. Intraaortic Balloon Support for Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock. N Engl J Med. 2012; 367:1287-1296 DOI: 10.1056/NEJMoa1208410.

 14. Vallabhajosyula et al. Mechanical Circulatory Support-Assisted Early Percutaneous Coronary Intervention in Acute Myocardial Infarction with Cardiogenic Shock: 10-Year National Temporal Trends, Predictors and Outcomes EuroIntervention. 2019 Nov 19. pii: EIJ-D-19-00226. doi: 10.4244/EIJ-D-19-00226.