You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

En säker och lättanvänd mekanisk ventilation

Resultat från en färsk studie i Critical Care visade att Servo-U överträffade andra ventilatorer vid sju av nio jämförelser av användningssäkerhet, upplevd användbarhet och arbetsbörda. [1]

Gå till studien (Critical Care)

Hur en lättanvänd mekanisk ventilator kan bidra till att öka patientsäkerheten [2] [3] [4] [5]

ease of use icon

Hög användningssäkerhet

En ventilator med hög användningssäkerhet begränsar risken för användningsfel. Detta hjälper dig att leverera avsedd patientvård.

ease of use icon

Hög användbarhet

Hög användbarhet innebär att det är lätt att använda och lära sig ventilatorn. Det gör att användningen känns intuitiv, samtidigt som det känns som att ventilatorn stödjer dig i arbetet.

ease of use icon

Låg arbetsbörda

Låg arbetsbörda innebär mindre ansträngning för att använda ventilatorn. Du känner dig mer effektiv och får mer tid till patienten.

”Jag tycker att pekskärmen har utformats på ett smart sätt. Den känns bekant, även när jag inte hade använt den förut. Kanske för att så mycket som vi interagerar med nuförtiden är surfplattebaserat.”

Läs om deras erfarenhet av Servo-u här.

Välj en ventilator som passar ert sätt att arbeta

Alla intensivvårdsavdelningar är olika, och det är viktigt att välja en ventilator som personalen känner sig trygg med. Formuläret nedan visar de vanligaste driftsfunktionerna på en ventilator. Använd det för att jämföra användarvänligheten hos olika ventilatorer.

Ladda ned utvärderingsformuläret

Hjälp genom hela ventilationsbehandlingen

Servo-u compass

Se snabbt vad du behöver

Servo Compass hjälper dig att snabbt se förändringar på tidalvolymer och drivtryck. Gränssnittet erbjuder också en förminskad familjevy och en fjärrvy.

Servo-u ventilator on screen help

Användarstöd direkt på skärmen

Ett intuitivt gränssnitt med informationstexter, påminnelser och bilder hjälper dig att välja och anpassa ventilationsbehandlingen och dess olika inställningar.

Servo-u ventilator screen

Undvik oönskade larm

Tydliga och väl synliga larm med checklistor och genvägar på skärmen hjälper dig att enkelt hantera varje aktivt larm och att undvika oönskade larm.

Alla referenser

  1. Morita PP, Weinstein PB, Flewwelling CJ, Bañez CA, Chiu TA, Iannuzzi M, Patel AH, Shier AP, Cafazzo JA. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Critical Care201620:263.

  2. FDA. Applying human factors and usability engineering to optimize medical device design. Food and Drug Administration. 2016. http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/…/UCM259760.pdf. Accessed 14 July 2016.

  3. Zhang J, Johnson TR, Patel VL, Paige DL, Kubose T. Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. J Biomed Inform. 2003;36:23–30.

  4. Middleton B, Bloomrosen M, Dente MA, Hashmat B, Koppel R, Overhage JM, et al. Enhancing patient safety and quality of care by improving the usability of electronic health record systems: recommendations from AMIA. J Am Med Informatics Assoc. 2013;20:e2–8.

  5. Karsh B-T. Beyond usability: designing effective technology implementation systems to promote patient safety. Qual Saf Health Care. 2004;13:388–94.