You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge-cardiovascular

Behandling av
kardiovaskulära sjukdomar

Vi stödjer dig i kampen mot kardiovaskulära sjukdomar

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är kardiovaskulära sjukdomar den främsta dödsorsaken världen över

På den här sidan hittar du teknik och kunskap för hjärt- och thoraxkirurgi som hjälper dig före, under och efter den kirurgiska behandlingen. Lösningar som stödjer snabbare patientåterhämtning, minimerar infektioner och minskar risken för komplikationer. Perfekt anpassade efter dina behov i samma ögonblick som du behöver dem.

Räkna med Cardiosave

När dina patienter räknar med dig, missa inte ett enda hjärtslag. Räkna med aortaballongpumpen Cardiosave som ditt förstahandsval för mekaniskt cirkulationsstöd.

Kardiopulmonell bypass (CPB)

Kardiopulmonell bypass med hjärt-lungmaskin har varit en viktig del inom hjärtkirurgin
i mer än 60 år.

Behandling med aortaballongpump
(IABP)

Ett förstahandsval för högriskpatienter

Operation på slående hjärta – Off pump

Bypassoperation på slående hjärta eller koronar bypassoperation utan hjärt-lungmaskin (OPCAB) är ett intressant alternativ till konventionell bypassoperation. Det har visat sig minska morbiditet och dödlighet hos patienterna, minska incidensen av akut njursvikt och antalet transfusioner, förbättra det postkirurgiska neurologiska resultatet, samt minska den postoperativa strokerisken och förkorta återhämtningstiden.

Läs mer om Operation på slående hjärta – Off pump

Perifer stentning

Endovaskulär behandling har blivit förstahandsvalet för patienter med perifera arteriella ocklusiva tillstånd. Placeringen av en stent över ett stenotiskt eller ockluderat blodkärl kan återupprätta flödet och bibehålla patency hos patienter med perifer artärsjukdom.

Läs mer om Perifer stentning

Dränage utbildning

Getinge har bemästrat utbildningen på thoraxdränage. Visserligen är den praktiska tillämpningen av tekniker för thoraxdränage relativt enkel, men många gånger kan thoraxdränage och tillhörande terminologi verka komplexa. Vi strävar efter att göra thoraxdränagesystem enkla att förstå och använda.

Läs mer om Dränage utbildning

Getinge Endoscopic Vessel Harvesting (EVH)

Endoskopisk ventagning

Endoskopisk ventagning (EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller ventagning i samband med kranskärlskirurgi (CABG).

Kranskärlsoperation (CABG)

I mer än 50 år har kranskärlsoperationer (CABG) varit standardbehandling för patienter med kranskärlssjukdom.

Läs mer om våra CABG‑lösningar