You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Counterpulsation

Aortaballongpumpsbehandling

Ditt förstahandsval för högriskpatienter
Getinge cath lab

olika alternativ i kateteriseringslabbet – praktiskt patientstöd


Talare: Joseph L. Thomas, MD, FSCAI

Biträdande lektor för praktisk medicin vid David Geffen School of Medicine
Chef, interventionell kardiologi på Harbor-UCLA Medical Center

Användningen av perkutant mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) har utvecklats snabbt allteftersom enheterna har blivit mindre, effektivare, enklare att placera och mindre invasiva. Syftet med den här sessionen är att ta del av en experts erfarenheter av användning av motpulsationsterapi vid behandling av patienter med hög risk för kardiovaskulära problem vid perkutan koronarintervention med hänsyn till aktuell evidens, risker för komplikationer och kostnader.

Webbseminarium på begäran med dr Thomas

Fördelarna med preoperativ motpulsation med aortaballongpump för kranskärlspatienter med hög risk

I detta webbseminarium presenterar dr Joseph L. Thomas sitt expertutlåtande, den fysiologiska basen för preoperativ motpulsation med aortaballongpump och befintliga kliniska data som stödjer hans behandlingsstrategi.

effectiveness of pVADS

Vad alla bör känna till om användning av mekaniskt vänsterkammarstöd (pVAD)

Sjukhusen skulle kunna slippa kostnader på upp till 2,5 miljarder dollar årligen genom att använda aortaballongpump som initial behandling för högrisk-PCI-patienter och patienter i kardiogen chock.

Studier visar att det kan vara fördelaktigt att använda aortaballongpump som förstahandsstrategi vid kardiogen chock och högrisk-PCI.

Läs mer (eng, PubMed)

doctor smiling at patient

Hemodynamiska effekter av standard- kontra högkapacitets-aortaballonger för motpulsation

Den första rapporterade patientjämförelsen vad gäller 40 cc- kontra 50 cc-IAB:er stödjer resultaten av våra egna bänktester. Båda tester indikerar att 50cc-IAB:er kan ge bättre kliniska resultat än vanliga 40cc-IAB:er. 50 cc-IAB:en ger:

  • Större diastolisk förstärkning och större systolisk avlastning
  • Betydande minskning av hjärtats fyllnadstryck och ökning av hjärtminutvolym

Läs mer om hemodynamiska effekter

Doctor viewing educational programs reviewing the physiological principles behind current circulatory support therapies

Varför, när och för vem när det gäller mekaniskt cirkulationsstöd

Aortaballongpumpning (IABP) har länge varit förstahandsvalet för mekaniskt cirkulationsstöd tack vare dess goda kliniska effekt, höga säkerhetsprofil, flexibilitet och låga kostnad.

Den senaste tidens debatt om aortaballongpumpar har handlat om de avvikande resultaten i randomiserade, kontrollerade studier (RCT), jämfört med de fördelar som observerats av doktorer under årtionden av klinisk praxis.

Denna serie utbildningsprogram granskar de fysiologiska principerna bakom nuvarande cirkulationsstödsbehandlingar.

Lär dig mer

Kritisk vetenskap: Grunderna i mekaniskt cirkulationsstöd

Lyssna på en genomgång av de fysiologiska principerna bakom mekaniskt cirkulationsstöd som sträcker sig från inotropa läkemedel och aortaballongpumpsbehandling till vänsterkammarstöds (pVAD) och extrakorporeala pumpar.

Den kliniska gåtan: randomiserade studier kontra klinisk praxis

Denna diskussion behandlar punkter som rör skillnaderna mellan studieresultat och klinisk praxis.

Tillämpning av mekaniskt cirkulationsstöd

I denna diskussion används patientfall för att diskuteras olika cirkulationsstöd och patientbehov.

Nurses rushing patient to cath lab

Bilder presenterade av mästarna i kateteriseringslab


Detta utbildningsprogram i tre moduler innehåller
  • Lyssna på en genomgång av de fysiologiska principerna bakom mekaniskt cirkulationsstöd som sträcker sig från inotropa läkemedel och aortaballongpumpsbehandling till vänster kammarstöd och extrakorporeala pumpar.
  • Diskussionspunkter som rör dikotomin mellan studieresultat och klinisk praxis.
  • Diskussion utifrån fallexempel som visar hur man fastställer val av patient för mekaniskt cirkulationsstöd.