You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Cardiosave Platform

Missa inte ett hjärtslag. Räkna med Cardiosave.

När dina patienter räknar med dig, kan du räkna med Cardiosave. Ett förstahandsval för mekaniskt cirkulationsstöd. Missa inte ett hjärtslag

Faster time to therapy

Kort tid till behandling[1]

Cardiosaves fiberoptiska aortaballongkatetrar kalibreras automatiskt i patienten efter införandet så att du inte behöver oroa dig över att kalibrera och nollställa pumpen. När du behöver snabbt cirkulationsstöd för din patient kan Cardiosave vara ett lämpligt förstahandsval.

 • Automatisk in-vivo-kalibrering
 • En knapp för behandling
 • Omedelbar signalöverföring
 • Tydlig och fin artärtryckskurva

Läs mer om Cardiosave IABP Hybrid

Cardiosave minimerar antalet avvikelser.

Getinges aortaballongkatetrar 7Fr, 7.5Fr och 8Fr gör att du kan ge dina patienter hemodynamiskt stöd utan den ökade risken för kärlkomplikationer associerade till katetrar med stort genomflöde.[2] För patienter som behöver mekaniskt cirkulationsstöd kan Cardiosave vara ett lämpligt förstahandsval för dig som prioriterar hög patientsäkerhet.[3]

 • Minskad risk för kärlkomplikationer[4]
 • Minskad blödningsrisk[2]*
 • Kortare sjukhusvistelse och lägre kostnader[2]*
 • Aortaballongpumpsbehandling ger likvärdiga resultat[2]*

* Jämfört med katetrar med stort genomflöde

Behandla dina mest komplexa patienter

Cardiosave IABP i kombination med Getinges högeffektiva ballonger – MEGA (standardtryck) och Sensation Plus (fiberoptik) – ger dig bättre stöd och kan hjälpa dig att stabilisera dina patienter så snabbt som möjligt.[5] Räkna med Cardiosave och en högeffektiv ballong, ett förstahandsval för mekaniskt cirkulationsstöd.

 • Ger ytterligare hjärtminutvolym på upp till 1,6 l/min[6]
 • Större volymutdrivning[5]
 • Stor diastolisk förstärkning[5]
 • Större minskning av afterload[5]

Getinges Cardiosave Platform gör det snabbt och enkelt att transportera patienter.

Cardiosave Hybrid är unikt utformad för att enkelt kunna omvandlas till en mindre och lättare mobil räddningsenhet vid transport av patienter. Oavsett om du flyttar patienten från rum till rum eller mellan sjukhus kan du räkna med Cardiosave Platform som ditt förstahandsval när det gäller mekaniskt cirkulationsstöd.

 • Litet fotavtryck och låg vikt[1]
 • Möjlighet att snabbt koppla loss pumpkonsolen
 • Unika tillbehör för längre transporter
 • Oöverträffade transportmöjligheter[1]

Läs mer om aortaballongpumpslösningar

Se webbseminarier med ledare inom interventionell kardiologi. Läs om den kliniska och ekonomiska effektiviteten vid användning av vänster kammarstöd eller de hemodynamiska effekterna av standard- kontra högkapacitets-aortaballonger för motpulsation. Mekaniskt cirkulationsstöd: varför, när och för vem.

Läs mer

Alla referenser

 1. Data on file.

 2. Redfors et al. Mortality, Length of Stay, and Cost Implications of Procedural Bleeding Aer Percutaneous Interventions Using Large-Bore Catheters. JAMA Cardiology. 2017;2(7):798-802. doi: 10.1001/jamacardio.2017.0265

 3. Amin AP, Spertus JA, Curtis JP, et al. The evolving landscape of Impella use in the United States among patients undergoing percutaneous coronary intervention with mechanical circulatory support. Circulation. 2019; Epub ahead of print.

 4. Schrage, et al. Impella Support for Cardiogenic Shock. 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036614.

 5. Kapur et al. Hemodynamic Effects of Standard Versus Larger-Capacity Intraaortic Balloon Counterpulsation Pumps. J INVASIVE CARDIOL 2015;27(4):182-188.

 6. Baran et al. Differential Responses to Larger Volume Intraaortic Balloon Counterpulsation: Hemodynamic and Clinical Outcomes. CATHETER CARDIOVASC IINTERV. 2017;1–8. (The mean increase in cardiac output with the MEGA 50 IABC was 1.6 +/-)