You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
HL 40 Heart-Lung Machine

Kardiopulmonell bypass (CPB)

Vid hjärtkirurgi kan en hjärt-lung-maskin tillfälligt ta över hjärtats och lungornas arbete genom att både pumpa och syresätta blodet.

Kardiopulmonell bypass har bidragit till att miljontals operationer världen över genomförts framgångsrikt i mer än 60 år.

Optimal perfusion ger inget utrymme för fel. Därför har Getinge utvecklat  ett säkerhetssystem med flera nivåer  som även skyddar dina högriskpatienter vid kardiopulmonell bypass.

HL 40 Heart-Lung Machine

Inget utrymme för fel

Getinge har satt patienterna främst  i mer än 30 år

De avancerade perfusionsfunktionerna i hjärt-lungmaskinen HL 40 har utvecklats för att underlätta både rutinarbete och kritiska situationer. Ett tryggt, perfusionistutvecklat gränssnitt minimerar  inlärningskurvan så att användningsfel kan minskas.

Upptäck hjärt-lungmaskinen HL 40

Tubing Set

Perfusionsprodukter

Getinges produkter för kardiopulmonell bypass används framgångsrikt vid tusentals bypass-procedurer varje år. 

Quadrox-i

Quadrox-i-oxygenatorer

Quadrox-i är Getinges  heltäckande oxygenatorfamilj, som omfattar enheter som lämpar sig för alla patienter från nyfödda barn till vuxna.

HCU 40 Heater-Cooler Unit

Heater-coolerenhet HCU 40

Heater-coolerenheten HCU 40 övertygar med funktioner som gagnar både patient och användare under allt mer avancerade kardiovaskulära operationer.

Litteraturlista

Indian J Anaesth. 2017 sep; 61 (9): 760–767; PMC5613602; Basics of cardiopulmonary bypass; Manjula Sarkar and Vishal Prabhu; doi: 10.4103/ija.IJA_379_17

Anesth Analg. 2009 May;108(5):1394-417. doi: 10.1213/ane.0b013e3181875e2e. Optimal perfusion during cardiopulmonary bypass: an evidence-based approach. Murphy GS1, Hessel EA 2nd, Groom RC.

Semin Cardiothorac Vasc Anesth. 2009 Jun;13(2):113-7. doi: 10.1177/1089253209337746. Epub 2009 jul 17. Optimal versus suboptimal perfusion during cardiopulmonary bypass and the inflammatory response. De Somer F1.