You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
doctors in OR performing surgery

Låt hjärtat fortsätta att slå

Med bypass på slående hjärta stannar aldrig livets rytm.

doctors with gloves speaking in front of a screen

Studier visar att bypassoperationer på slående hjärta (OPCAB) förbättrar resultaten och minskar riskerna

Studier av stora populationer har visat att bypassoperation på slående hjärta (OPCAB) minskar morbiditeten och dödligheten hos patienterna samt incidensen av akut njursvikt och antalet transfusioner. Det förbättrar också det postkirurgiska neurologiska resultatet, minskar den postoperativa strokerisken och förkortar återhämtningstiden jämfört med kirurgi med hjärt-lungmaskin (CABG).[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Läs mer om strategier för hemodynamisk stabilitet

OPCAB: Minska risken för stroke på grund av mikroemboli

En av orsakerna till stroke är förknippad med förekomsten av mikroemboli – små plackpartiklar – som bryter sig loss från ett kärl och går in i blodflödet där de kan fastna i hjärnan. Risken för stroke och kognitiv nedsättning är större vid konventionell bypassoperation jämfört med bypass på slående hjärta (OPCAB). Det har dokumenterats att användning av klämmor för att stänga av blodflödet genom aorta vid kirurgi bär ansvaret för frisläppandet av dessa partiklar in i blodströmmen.[10] [11] [12] Genom att eliminera klämman kan kirurger minimera aortamanipulationen och därmed minska risken för neurologiska komplikationer.[13]

Getinge Acrobat-i Positioner

Vid bypass på slående hjärta (OPCAB) med ACROBAT systemet minskar behovet av klämmor vid CABG‑kirurgi

Vid konventionell CABG-kirurgi används två huvudklämmor för att koppla patienten till hjärt-lungmaskin: en korsklämma och en partiell ocklusionsklämma. 

Vid bypass på slående hjärta behövs inte korsklämman. Medan vissa läkare använder den partiella ocklusionsklämman för att skapa ett blodlöst område vid suturering av ett transplantat på aorta, finns det alternativ till att alls använda klämmor som gör det möjligt för läkare att maximera fördelarna med bypass på slående hjärta.

Läs mer om Getinges OPCAB-lösningar

Heartstring III Proximal Seal System

Eliminera aortaklämmor. Minska risken vid CABG-kirurgi.

HEARTSTRING III Proximal Seal System eliminerar behovet av aortaklämma vid CABG-kirurgi. Det minskar risken för cerebral emboli och förbättrar potentiellt det neurokognitiva resultatet för patienten.

Läs mer om HEARTSTRING III Proximal Seal System

Alla referenser

 1. Sedrakyan A, et al. Off-pump surgery is associated with reduced occurrence of stroke and other morbidity as compared with traditional coronary artery bypass grafting: a meta-analysis of systematically reviewed trials. Stroke. 2006 Nov;37(11):2759-69.

 2. Puskas JD, et al. Off-Pump coronary artery bypass grafting provides complete revascularization while reducing myocardial injury, transfusion requirements and length of stay: prospective randomized comparison of 200 unselected patients having OPCAB verses conventional CABG. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003;125:797-808.

 3. Stamou SC, et al. Stroke after conventional versus minimally invasive coronary artery bypass. Ann Thorac Surg. 2002;74:394-399.

 4. Van Dijk D, et al. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery: results from a randomized study. Circulation. 2001 Oct 9;104(15):1761-6.

 5. Puskas J, Cheng D, Knight J, et al. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting: a meta-analysis and consensus statement from the 2004 ISMICS Consensus Conference. Innovations. 2005;1:3-27.

 6. Ascione R, Angelini GD. OPCAB surgery: a voyage of discovery back to the future. Eur Heart J. 2003;24:121-124.

 7. Angelini GD, Taylor FC, Reeves BC, Ascione R. Early and midterm outcome after off-pump and on-pump surgery in Beating Heart Against Cardioplegic Arrest Studies (BHACAS 1 and 2): a pooled analysis of two randomised controlled trials. Lancet. 2002;359:1194-1199.

 8. Demers P, et al. Multivessel Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery In The Elderly. Eur J Cardiothorac Surg. 2001 Nov;20(5):908-12.

 9. Mack MJ, et al. On-Pump Versus Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery in a Matched Sample of Women: A Comparison of Outcomes. Circulation. 2004 Sep 14;110(11 Suppl 1):II1-6.

 10. Barbut D. et al. Cerebral emboli detected during bypass surgery are associated with clamp removal. Stroke. 1994 Dec;25(12):2398-402.

 11. Pugsley W, et al. The impact of microemboli during cardiopulmonary bypass on neuropsychological functioning. Stroke. 1994 Jul;25(7):1393-9.

 12. Barbut D, et al. Impact of embolization during coronary artery bypass grafting on outcome and length of stay. Ann Thorac Surg. 1997 Apr;63(4):998-1002.

 13. El Zayat H, et al. Avoiding the clamp during off-pump coronary artery bypass reduces cerebral embolic events: results of a prospective randomized trial. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Jan;14(1):12-6.