You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Forskningslaboratorier

Sökandet efter produkter och behandlingar som räddar liv

Forskning leder till upptäckter, vilka i sin tur leder till utveckling av nya behandlingar och botemedel inom hälso- och sjukvård för både människor och djur. Specialister inom life science har mycket varierande behov, men de delar samma utmaningar – höga krav på renlighet, tillförlitlighet, repeterbarhet och skalbarhet.

Förhindra korskontamination och säkerställa integriteten hos vetenskapliga data

Integriteten hos de vetenskapliga data som tas fram i moderna biomedicinska forskningsanläggningar är av stor betydelse för oss människor. Säkra och kontaminationsfria forskningsanläggningar och laboratorier är därför av största vikt. Vi tillverkar labbdiskdesinfektorer och biomedicinska diskdesinfektorer, autoklaver, automatiserade hanteringssystem och bioreaktorer för att säkerställa kontaminationsfria experiment och tester.

Upptäck hur Getinge kan hjälpa dig med expertis och lösningar för ett säkert och effektivt arbetsflöde på ditt laboratorium och på din biomedicinska forskningsanläggning. 

Getinge Laboratory Washer and Sterilizer

Rengöring och sterilisering av laboratorieutrustning

Glas och andra laboratorieredskap måste vara rena och torra för att undvika kontamination. I mikrobiologiska laboratorier måste redskapen också vara sterila för att eliminera risken för överföring av levande mikroorganismer, endotoxiner och kemiska rester. Getinge tillhandahåller en mängd olika autoklaver och diskmaskiner för att täcka behovet av dekontaminering av laboratorieglas och utrustning.

Läs om hur kontamination kan förhindras

Rengöring av bioreaktorer

Bioreaktorer har många användningsområden. Bland annat inom läkemedel, bioteknik, vaccin och biologisk forskning.

Reaktorerna kräver rengöring och efterföljande sterilisering, ibland emellan både tillämpningar och arbetssekvenser.

Läs mer om rengöringslösningar för bioreaktorer (eng)

Utveckling av cellinjen

Det krävs mycket forskning och många experiment för att hitta det optimala receptet för tillväxt av celler och bakterier. Getinge erbjuder bioreaktorsystemet Applikon som gör det lättare för forskare att optimera sina bioprocesser och öka processvolymen.

Läs mer om bioprocesser uppströms

Garantera säkerheten i BSL-laboratorier

 

 

 

 

 

 

 

 

En säker och kontaminationsfri vivariummiljö

Ett vivarium är en kontrollerad miljö, utformad för att skydda både forskningen och personalen. Getinge tillhandahåller såväl utrustning för rengöring och sterilisering samt automatiserad hantering av burar.

Inneslutning av biologiskt material – hantering av biologiskt riskmaterial

I forskningsanläggningar av typ BSL-3- och BSL-4 är korrekt hantering av biologiskt riskmaterial av yttersta vikt. Dessa anläggningar måste skydda forskningsmiljön mot kontamination och samtidigt skydda den externa miljön mot skadliga patogener. Getinge erbjuder lösningar för rengöring, biologisk dekontaminering och sterilisering, och för säker och effektiv hantering av material i enlighet med klassificering och biologiska säkerhetsnivåer.

Förhindra kontamination inom Life Science-industrin

Getinge hjälper dig övergå från forskning till produktion genom att erbjuda lösningar som förebygger kontamination i dina läkemedelsproduktionsanläggningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för mer information om våra lösningar för läkemedelsproduktion och
forskningslaboratorier.