You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
multi-use bioreactor washing

Preparering av bioreaktorer

Rengörning och sterilisering av autoklaverbara bioreaktorer

För reproducerbara arbetsresultat krävs ordentligt rengjorda och steriliserade bioreaktorer.

Getinges holistiska syn på rengöring och sterilisering av glasbioreaktorer:

Steg 1: Automatisk diskning med hjälp av specialbyggda diskställ/insatserna för bioreaktorer utgör grunden för ett ytterst reproducerbart system.

Steg 2: Getinges integrerade steriliseringsprocess möjliggör tre olika typer av last i en cykel, samt ångpenetrering i alla komponenter för förbättrad kvalitetssäkring.

Getinges kompletta lösning säkerställer precisa och repeterbara resultat på mindre tid och med mindre ansträngning, så att du kan ägna dig åt viktigare saker – ditt arbete.

Den heltäckande lösningen

1. Applikon bioreaktorsystem

Applikon universella bioreaktor används på laboratorier i akademiska, statliga och biofarmaceutiska miljöer i forskningssyfte.

2. Getinge Lancer Ultima laboratoriediskmaskiner

Getinge Lancer Ultima-serien omfattar fristående modeller och modeller för montering under bänk som möjliggör en rad olika lastningsalternativ för laboratorieutrustning beroende på forskningsområde.

3. Getinge diskställ för bioreaktorer

När Getinge-diskmaskinerna är utrustade med Getinge specialtillverkade diskställ, kan Applikon universella bioreaktorer delvis eller helt monteras isär före diskning.

4. Getinge laboratoriesterilisatorer

Getinge GSS L/-R och Getinge Lancer LSS sterilisatorer erbjuder den bästa lösningen för säker sterilisering för reproducerbarhet och kvalitetssäkring.

Bioreactor preparation solution

Preparering av glasbioreaktorer

Korrekt preparering av glasbioreaktorer ökar produktiviteten och reproducerbarheten och gör att processavbrott kan undvikas. Detta kräver grundlig rengöring av kärl och alla tillhörande komponenter.

Innovation inom rengöring av bioreaktorer

Med vår programmerbara laboratoriediskmaskin och dess specialdiskställ för glasbioreaktorer säkerställs grundlig rengöring, bättre reproducerbarhet och mindre ansträngning.

multi-use bioreactor sterilization

Bästa praxis för sterilisering av universella bioreaktorer

Oavsett om bioreaktorn prepareras för samma applikation eller en helt annan, måste alla bioreaktorkomponenter och flytande medium, förberedas genom en effektiv och reproducerbar process.

Getinge Lancer Ultima Undercounter Laboratory Washers

Getinge Lancer Ultima series washers offer an ideal combination of precision engineering, efficient loading design and com­prehensive controls required to process and document labware washing cycles. Lancer ULTIMA series models are ideal for installation under casework. The compact footprint minimizes need for floor space and maximizes valuable research space.

Läs mer om Lancer Ultima Undercounter Laboratory Washers

Getinge Lancer Ultima Freestanding Laboratory Washers

Getinge offers a comprehensive range of Getinge Lancer Ultima Freestanding Laboratory Washers/Dryers to meet the specific capacity and cleaning requirements for the utensils and glassware in your laboratory.

Läs mer om Lancer Ultima Freestanding Laboratory Washers

Loading Equipment for Getinge Lancer Ultima Laboratory Washers

Reliable glassware washing results require racks and loading equipment made for specific applications. Discover the range of Getinge standard loading equipment to ensure effective cleaning and ergonomic handling of your laboratory items.

Läs mer om Lancer Ultima Loading Equipment

GSS R Steam Sterilizer for Lab and Biomedical research

Sterilization, decontamination and biocontainment are vital in biomedical research facilities such as vivariums and laboratories. Getinge steam sterilizers help secure biosafety levels and scientific data integrity.

Läs mer om GSS R Steam Sterilizer