You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Förbättra säkerhet, komfort och utfall för dina patienter.

Förbättra säkerhet, komfort och utfall för dina patienter.

Vi står på din sida – för bättre patientvård

Vi hjälper dig att spendera mindre tid på utrustning och mer tid på det som är viktigast – att ta hand om patienterna. Med en rad nya och innovativa procedurer hjälper vi dig att leverera vård i världsklass. Vårt heltäckande erbjudande bygger på årtionden av praktisk erfarenhet i operationssalar. Starka kundrelationer och djup förståelse för operationsmiljöer har hjälpt oss leverera lättanvända lösningar för din operationssal.

Lösningar för operationssalar

   

Hybridoperationssalen
framtiden inom kirurgi

   

Dynamisk anestesitillförsel

Mekanisk ventilation med precision i både tryck och flöde. Innovativa funktioner designade för hög patientsäkerhet och tillförlitliga vårdresultat. Med Flow anestesimaskiner får du dynamisk anestesitillförsel, när varje andetag räknas.

Läs mer om Anestesi

Avancerad patientövervakning

Med vår kunskap om avancerad patientövervakning hjälper vi dig att hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd.

Läs mer om Perioperativ hemodynamisk övervakning

Kardiopulmonell bypass

Vår heltäckande portfölj med högkvalitativa produkter för extrakorporeal cirkulation vid hjärtkirurgi innehåller både livsuppehållande utrustning och förbrukningsartiklar. Det breda utbudet innehåller lösningar som passar patienternas individuella behov och de aktuella operationerna.

Läs mer om Kardiopulmonell bypass

Planering och utformning

Vårt team hjälper dig att förverkliga dina visioner. Bedömning av utrustningsbehov, utformning av din anläggning och tillämpning av digitala lösningar – allt anpassas för att stödja förbättrade resultat och nöjdare patienter och personal.

Läs mer om planering och utformning

Optimera vården på kliniker och ambulatoriska operationscentraler

Optimera vårdflöde vid operation

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med vår lösning för operationsplanering. Torin kan hjälpa dig att planera, styra och optimera vårdflödet före, under och efter operation.

Integration i operationssalen

Tegris integrationssystem hanterar du video, medicinsk utrustning och kommunikation via ett centralt system, vilket bidrar till en enklare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

Digitala lösningar

Digitala lösningar möjliggör bättre vård med minskad ansträngning tack vare digitaliserade rutiner, realtidsinformation och minskad administration. Lösningar som stödjer både personalens arbetsförhållanden och patientens vård.