You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Getinge Flow-i

Dynamisk anestesitillförsel – när varje andetag räknas

Vi på Getinge brinner för patientsäkerhet och effektivitet inom vården. Därför har vi utvecklat Dynamic Anesthesia Delivery för våra anestesimaskiner i Flow-serien – innovativ teknik som ger läkaren kontroll och ger säkrare och mer exakt anestesi för alla patienter, tillstånd och situationer.

Vår unika anestesiteknik gör skillnad

Med vår flödesanestesiteknik – skräddarsydd ventilationsprestanda enligt IVA-standarder, exakt dosering, varsamt lungskydd och aktiv förebyggande av hypoxi – kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient, finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag. Ökad patientsäkerhet och tillförlitliga vårdresultat
är det som står i fokus för dynamisk anestesitillförsel.

Säker och enkel lågflödesanestesi
med Automatic Gas Control (AGC)

Automatic Gas Control (AGC) gör tillförsel av lågflödesanestesi säker.
Med enkla förinställningar specificerar du den syrenivå som andas in, nivåerna av endtidala anestesimedel och den hastighet som krävs, så löser AGC resten. Vår innovation erbjuder hög precision i kombination med förbättrad komfort och ökad säkerhet.[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Läs mer om lågflödesanestesi med AGC

O2Guard - active hypoxic guard

O₂Guard – aktivt förebyggande av hypoxi

Vårt O2Guard är det enda systemet i världen för aktivt förebyggande av hypoxi. Om den syrgasnivå som andas in sjunker under 21% åsidosätter O2Guard automatiskt inställningarna och ökar flödet av syre. Risken för hypoxi minimeras.[7] [8]

MAC Brain

MAC Brain – bättre dosering av anestesimedel

För mer exakt kontroll av anestesidjupet har vi skapat MAC Brain. Ett unikt verktyg som visualiserar skillnaden i anestesimedlets koncentration mellan lungorna och målorganet, hjärnan. Tillförlitligheten hos dessa data gör att du får kontroll, så att du kan planera och tillföra effektivare dosering av anestesimedel på ett säkert och enkelt sätt.[9] [10] [11]

Lung recruitment maneuvers

Lungrekrytering – varsamma steg för att motverka atelektas

Våra lungrekryteringsmanövrar har blivit förstahandsvalet för att motverka
atelektaser, för att förbättra syresättningen och hjälpa till att förebygga postoperativa komplikationer. Det som en gång ansågs komplicerat och tidskrävande är nu sömlöst integrerat i ditt arbetsflöde.[12] [13]

ICU ventilation performance and anesthesia delivery

Ventilationsprestanda enligt IVA-standarder


Den innovativa Flow Core-tekniken är utformad för att främja effektiv användning av anestesimedel och ger kraft och precision för att ventilera även de mest krävande patienterna. Detta beror på kombinationen av vår volymreflektor och dess smarta återandningssystem samt våra beprövade Servo-gasmoduler, som justerar tryck och flöde kontinuerligt inom varje andetag.[14] [15] [16] [17]

Undrar du över något?

Användarvänliga anestesiarbetsstationer i operationssalen

Flow-serien är vårt utbud av anestesimaskiner för dynamisk anestesitillförsel och täcker behoven på operationssalar och akutmottagningar. De har utvecklats i samarbete med läkare och är utformade för att underlätta ett stort mått av anpassning och patientsäkerhet. Med ett intuitivt gränssnitt och fokus på användarvänlighet[18] säkerställer de ett sömlöst arbetsflöde och effektivitet som erbjuder
förbättrad kostnadskontroll och resurshantering.

Flow-i anesthesia machine

Flow-i anestesimaskin
– vår intelligenta modell

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Flow-e anesthesia machine

Flow-e anestesimaskin
– vår utökade modell

Flow-e är en utökad, flexibel arbetsstation för dynamisk anestesitillförsel. Maskinen är utrustad med Getinges egenutvecklade innovationer och garanterar säker, anpassad vård för många olika patienter. Med en större arbetsyta, mer förvaringsutrymme och generösa monteringsmöjligheter för extrautrustning kan Flow-e anpassas efter dina behov och önskemål när det gäller säker behandling av patienter.

Flow-c anesthesia machine

Flow-c anestesimaskin
– vår kompakta modell

Flow-c är en kompakt och lättanvänd dynamisk arbetsstation som möjliggör säker och kostnadseffektiv behandling. Den kompakta utformningen är en fördel i en operationssal som är full av folk med ett fullspäckat schema. Trots sin ringa storlek har Flow-c många av de fördelar som de övriga enheterna i Flow-serien har, såsom ventilationsprestanda i enlighet med IVA-standarder, precisionsdosering av medel, tekniker för förebyggande av hypoxi, ett intuitivt användargränssnitt och flera monteringsmöjligheter.

Undrar du över något?

Heltäckande service och support

Förutsättningen för dynamisk anestesitillförsel är 100% tillförlitlighet och flexibilitet. Getinges heltäckande tjänster maximerar drifttiden och det långsiktiga värdet av din investering. Vi tillhandahåller en serviceplan som innefattar proaktivt underhåll, enkel felsökning och snabb service av våra certifierade lokala representanter – så att din utrustning hela tiden fungerar optimalt.

Förbättra drifttiden i operationssalen
– koppla upp dina Flow-anestesimaskiner

Vår digitala tjänst Getinge Online kopplar samman människor, produkter och idéer, vilket gör det möjligt för både serviceteam och läkare att förbättra effektiviteten. Getinge Online ger omedelbar tillgång till utrustningsdata som hjälper dig, ditt team och sjukhuset att få ökad inblick och maximera drifttiden. Uppgifterna hjälper dig också att minska användningen av anestesimedel och minska miljöpåverkan. 

Anesthesia consumables

Förbrukningsartiklar av hög kvalitet

Getinges sortiment av originalförbrukningsartiklar är särskilt utvecklat för högsta möjliga patientsäkerhet och användarvänlighet. Våra originaltillbehör och förbrukningsartiklar garanterar bästa prestanda och säkerhet för anestesitillförselsystemet inom Flow-serien.

Anslutningar mellan enheter

MSync gör det enkelt att ansluta Flow-maskinen till patientmonitorn, HIS och patientdatahanteringssystemet utan behov av ett tredjepartssystem. Patientdata överförs via HL7 (MSync) i realtid för att stödja beslutsfattande.

Getinge_360_services

Skydda din investering

Erbjudandena inom ramen för Getinges heltäckande tjänster är ett komplett utbud av tjänster för att förbättra arbetsflöden, utrustningens drifttid, personal och patientnöjdhet. Vi har den tekniska och kliniska kunskapen för att leverera toppmodern(a) utrustning och lösningar.

Undrar du över något?

Referenser

 1. Carette R, De Wolf AM, Hendrickx JF. Automated gas control with the Maquet Flow-i. J Clin Monit Comput. 2016 Jun;30(3):341-6.

 2. Getinge case story MX-7418, rev01: Agent savings with Flow-i AGC at Maria Middelare hospital, Belgium.

 3. Lucangelo U, Garufi G, Marras E, et al. End-tidal versus manually-controlled low-flow anaesthesia. J Clin Monit Comput. 2014; 28: 117-121.

 4. Brattwall M, Warrén-Stomberg M, Hesselvik F, Jakobsson J. Brief review: Theory and practice of minimal fresh gas flow anesthesia. Can J Anaesth. 2012 Aug;59(8):785-97

 5. M. Bilgi, S. Goksu, A. Mizrak, et al. Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational anaesthesia with nitrous oxide and desflurane on mucociliary activity and pulmonary function tests, Eur J Anaesthesiol 2011;28:279–283

 6. Kalmar A. et al. Minimizing sevoflurane wastage by sensible use of automated gas control technology in the flow-i workstation: an economic and ecological assessment. J Clin Monit Comput. 2022 Jan 3. doi: 10.1007/s10877-021-00803-z.

 7. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.

 8. Drews FA, Syroid N, Agutter J, Strayer DL, Westenskow DR. Drug delivery as control task: improving performance in common anesthetic task. Hum Factors 2006;48:85–94.

 9. ECRI. The MAC Brain feature on Getinge anesthesia units: ECRI's view. Device Evaluation 2022 Jan5.

 10. Internal report EVU-197031 - 01 - Flow 4.7 Enhanced Post Market Surveillance Report 2019

 11. García-Fernández J, Romero A, Blanco A, et al. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them? Rev Esp Anestesiol Reanim.2018 Apr;65(4):209-217

 12. Yassen et al. Respiratory and Hemodynamic Effects of Prophylactic Alveolar Recruitment During Liver Transplant. Experimental and Clinical Transplantation (2021) DOı: 10.6002/ect.2020.0412

 13. Internal test reports comparing Flow-i with vendor machines; EVU 125310, EVU-125312, EVU-125313

 14. Case study contributed by Dr. Waltraud Bruchelt and Dr. Günter Baumann, Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital Graz, Austria.

 15. Lucangelo U, Ajčević M, Accardo A, et al. Flow-i ventilator performance in the presence of a circle system leak. J Clin Monit Comput. 2017 Apr;31(2):273 280.

 16. Internal report EVU 205592 NPS Summary Anesthesia 2019

 17. Lucangelo U, Ajčević M, Accardo A, et al. Flow-i ventilator performance in the presence of a circle system leak. J Clin Monit Comput. 2017 Apr;31(2):273 280.

 18. Internal report EVU-205592 NPS summary anesthesia 2019

 19.