You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Low-flow anesthesia with Automatic Gas Control

Säker lågflödesanestesi
med Automatic Gas Control

Automatic Gas Control (AGC) gör tillförsel av lågflödesanestesi säker. Med några enkla knapptryckningar ställer du in FiO2, nivåerna av endtidala anestesimedel och den hastighet som krävs, så löser AGC resten. Vår innovation erbjuder hög precision i kombination med förbättrad komfort och ökad säkerhet. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Finns tillgänglig för vår avancerade, intelligenta anestesimaskin Flow-i.

Detta gör Automatic Gas Control

När patienter är som mest sårbara ger Automatic Gas Control (AGC®) dig den kontroll och precision som krävs vid lågflödesanestesi. AGC är en kostnadseffektiv, bekväm och säker funktion för att hjälpa dig att bättre förutse förbrukningen av anestesimedel, både under induktion och uppvaknande. 

Så fungerar Automatic Gas Control

Genom en enkel inställning av målvärde för FIO2 förenklar Automatic Gas Control (AGC) regleringen av syretillförseln under hela anestesin. Målvärdet för FIO2 prioriteras och är oberoende av den inställda hastigheten för tillförsel av anestesimedel. Därmed minskas risken för hypoxi.

AGC låter dig anpassa tillförseln av anestesimedel efter patientens tillstånd, och även var under operationen man befinner sig. Det minskar risken för under- eller överdosering.

AGC har också en unik hastighetskontroll för EtAA, och ett prognosverktyg. Både visas i realtid. Det ger möjlighet att bedöma tiden det tar att uppnå det inställda målvärdet, vilket ger en mer effektiv gastillförsel.

Minska miljöpåverkan och bli en mer kostnadseffektiv operationsenhet

Överflödig förbrukning av anestesimedel driver på kostnaderna. Sjukhusmedlen går förlorade i onödan – och den negativa miljöpåverkan är betydande.
Vår Automatic Gas Control hanterar båda dessa problem. Verktyget möjliggör säker lågflödesanestesi med minimal förbrukning av anestesimedel, vilket sparar kostnader och minskar klimatavtrycket.

Läs en publicerad artikel som utvärderar AGC

Kundernas åsikter om AGC för lågflödesanestesi

”42 % minskad förbrukning av anestesimedel med AGC”

Läs om hur sjukhus i Belfast insåg att de kraftigt kunde minska förbrukningen av anestesimedel med AGC.

”AGC var en helt fantastisk upplevelse, det finns inget liknande.”

Professor Sanuki på Hiroshimas universitetssjukhus i Japan delar med sig av sina intryck.

”AGC ger oss mer tid för patienten och att sköta dokumentation.”

Personalen berättar om sina intryck efter att AGC installerats på 60 av deras Flow-i:s.

Få mer tid över till dina patienter

AGC kan förberedas under Standbyläge eller medan manuell ventilation pågår. När luftvägen är säkrad växlar du bara över till AGC och justerar hastighet och endtidal anestesimedelskoncentration i enlighet med detta. AGC innebär att du slipper justera FGF, O2 och anestesimedel löpande. Du får mer tid över åt att fokusera på andra uppgifter under de mest arbetsintensiva faserna av ditt arbete.

AGC ger oss mer tid för patienten och att sköta dokumentation.

Undrar du över något?

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Innovationer för patientsäkerhet

Under lågflödesanestesi finns alltid vårt unika hypoxiskydd O2Guard® som automatiskt ökar flödet av färskgas och syre om FIO2 faller under 21 %. Det extra skyddet minskar risken för hypoxi.[7] [8] 

Läs mer om hypoxiskyddet O₂Guard

MAC Brain

MAC Brain

Lung recruitment maneuvers

Lungrekrytering

ICU ventilation performance and anesthesia delivery

Ventilationsprestanda

Undrar du över något?

Flow-i anestesimaskin
– med Automatic Gas Control

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Läs mer om Flow-i

Referenser

  1. Carette R, De Wolf AM, Hendrickx JF. Automated gas control with the Maquet Flow-i. J Clin Monit Comput. 2016 Jun;30(3):341-6.

  2. Getinge case story MX-7418, rev01: Agent savings with Flow-i AGC at Maria Middelare hospital, Belgium.

  3. Lucangelo U, Garufi G, Marras E, et al. End-tidal versus manually-controlled low-flow anaesthesia. J Clin Monit Comput. 2014; 28: 117-121

  4. Brattwall M, Warrén-Stomberg M, Hesselvik F, Jakobsson J. Brief review: Theory and practice of minimal fresh gas flow anesthesia. Can J Anaesth. 2012 Aug;59(8):785-97.

  5. M. Bilgi, S. Goksu, A. Mizrak, et al. Comparison of the effects of low-flow and high-flow inhalational anaesthesia with nitrous oxide and desflurane on mucociliary activity and pulmonary function tests, Eur J Anaesthesiol 2011;28:279–283

  6. Kalmar A. et al. Minimizing sevoflurane wastage by sensible use of automated gas control technology in the flow-i workstation: an economic and ecological assessment. J Clin Monit Comput. 2022 Jan 3. doi: 10.1007/s10877-021-00803-z

  7. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.

  8. Ghijselings IE, De Cooman S, Carette R, et al. Performance of an active inspired hypoxic guard. J Clin Monit Comput. 2016 Feb;30(1):63-8t.