You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Lung recruitment maneuvers

Lungrekryteringsmanövrar – varsamma steg för att motverka atelektas

Våra lungrekryteringsmanövrar har blivit förstahandsvalet för att motverka atelektas, för att förbättra syresättningen och hjälpa till att förebygga postoperativa komplikationer. Det som en gång ansågs komplicerat och tidskrävande är nu sömlöst integrerat i ditt arbetsflöde. [1] [2]

Finns för våra anestesimaskiner Flow-i och Flow-e.

Valmöjligheter ger flexibilitet för varje enskild patient

Du kan välja mellan stegvis automatisk eller manuell rekryteringsmanöver. Oavsett vilken du väljer har du en lungrekryteringsfunktion som är både säker och intuitiv.

Varsamma steg för att motverka atelektas

Atelektaser drabbar över 90 % av alla patienter som genomgår operation, oavsett kön, ålder, hälsotillstånd eller operationslängd – något som visar hur viktigt det är att skydda patientens lungor.[3] 

Lungrekryteringsmanövrar har blivit förstahandsvalet för att motverka atelektaser.[2] På många kliniker tycker man ändå att det är lite komplicerat och tidskrävande att tillämpa lungskyddsstrategier – men det behöver det inte vara.

Nedan kan du läsa mer om våra anestesimaskiner för lungrekryteringsmanövrar.

Tydlig visning av varje andetag i realtid ger dig all viktig information

Under hela rekryteringsmanövern visas EIP, PEEP och Cdyn andetag för andetag i realtid så att du enkelt kan följa förändringar i din patients  lungcompliance.

Download the brochure

Undrar du över något?

Fler unika innovationer för våra anestesimaskiner

Med vår flödesanestesiteknik kan du enkelt säkerställa det perfekta flödet för varje patient genom att finjustera anestesitillförseln i realtid, andetag för andetag.

Safe low-flow anesthesia AGC

Automatic Gas Control

O2Guard - active hypoxia prevention

O₂Guard

MAC Brain

MAC Brain

ICU ventilation performance and anesthesia delivery

Ventilationsprestanda

Flow-i anesthesia machine

Flow-i anestesimaskin
– vår intelligenta modell

Flow-i är den intelligenta arbetsstationen – en mycket avancerad anestesimaskin med överlägsen ventilationsprestanda, beslutsstödfunktioner, ett bredare urval av inställningar för flöden och tryck och det innovativa AGC-alternativet. Flow-i erbjuder säker, anpassad och kostnadseffektiv vård, även för de mest krävande patienterna. Flow-i finns i tre versioner och är en dynamisk lösning då den inkluderar en höjdjusterbar modell samt en hängande modell som är upphängd i taket.

Flow-e anesthesia machine

Flow-e anestesimaskin
– vår utökade modell

Flow-e är en utökad, flexibel arbetsstation för dynamisk anestesitillförsel. Maskinen är utrustad med Getinges egenutvecklade innovationer och garanterar säker, anpassad vård för många olika patienter. Med en större arbetsyta, mer förvaringsutrymme och generösa monteringsmöjligheter för extrautrustning kan Flow-e anpassas efter dina behov och önskemål när det gäller säker behandling av patienter.

Undrar du över något?

Alla referenser

  1. García-Fernández J, Romero A, Blanco A, et al. Recruitment manoeuvres in anaesthesia: How many more excuses are there not to use them?Rev Esp Anestesiol Reanim.2018 Apr;65(4):209-217

  2. Yassen et al. Respiratory and Hemodynamic Effects of Prophylactic Alveolar Recruitment During Liver Transplant. Experimental and Clinical Transplantation (2021) DOı: 10.6002/ect.2020.0412

  3. Hedenstierna G, Edmark L. Mechanisms of atelectatsis in the perioperative period. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 24 (2010) 157-169